ARA

Muğla Bacası

Muğla evini benzer bölge evlerinden ayıran önemli bir özelliği de bacasıdır. Bu yüzyılın başına kadar Muğla evleri tamam toprak damlıydı. Hatta 1940’lara kadar birçok evin toprak damı olduğu görülmüştür. Bu nedenle Muğla bacasının ortaya çıkışı alaturka kiremitli çatılara dayanmaktadır. Geçen yüzyılın sonunda, bu yüzyılın başlarında görülmeye başlayan alaturka kiremitli çatılar beraberinde Muğla bacasını da getirmiştir. Muğla bacası, Muğla’nın az rüzgârlı, bol yağışlı koşullarına uygun bir bacadır. Bacanın yapım tekniği dış görüntüsüne nazaran daha basittir. Bacanın yapımında, alaturka kiremit kullanılır. Kare yüzey üzerine kurulan baca; şu şekilde yapılır.

1- Her kenarda ikişer alaturka kiremit oluk yerleri dış kısma gelecek şekilde sırt sırta konarak çatkı yapılır. Çatkının sağlam olması için mala ucu ile çatkı yapan kiremit ucunun birine dişi öbürüne erkek bırakacak şekilde çentik açılır. Bu ilk durumda ikişerden dörtkenarla sekiz kiremit kullanılır.

2- Gene aynı çatkılar üzerine ikişer kiremit oluk yerleri alta gelecek şekilde dış tarafa konur. İkinci durumda da ikişerden dörtkenara sekiz kiremit konmuş olur. Böylece her kenarda üçgen çatkılar oluşturulmuş olur.

3- Karşılıklı olan üçgenlerin tepe noktaları üzerine bir bütün kiremit konularak köprü yapılır. Diğer karşılıklı duran iki üçgen de bu köprüye çeyrek kiremitlerle bağlanarak bir haç oluştururlar. Üçüncü durumda bir bütün iki çeyrek kullanıldığı için toplam üç kiremit daha kullanılmış olur.

4- Komşu kenarlardaki üçgenler arasında oluşan boşluğu kapatmak için kiremit parçaları ve harç kullanılır. Dördüncü durumda bir boşluğa yaklaşık bir kiremit parçaları kapatırsa dört kenarda toplam dört kiremit kullanılmış olur.

5- Tepede oluşan haçın kolları uzantısında birer kiremit oluk yerleri alta gelecek şekilde haç kollarından 10cm’lik çıkıntı yaparak yerleştirilir. Beşinci durumda dört üçgen tepesine dört kiremit kullanılmış olur.

6- Kolları uzatılmış haçın merkezinde açıklık kalmıştır. Bu açıklığı bir tam kiremit bir kola paralel gelecek şekilde ortalanıp konur. Böylece Muğla bacası toplam 28 kiremitten oluşturulmuş olur.

Yayınlanma Tarihi: 4.11.2015