ARA

Ortaca İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 131 ada 35,36 ve 37 parseller "Kapalı Spor Tesis Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Askı ilan tutanağı için tıklayınız   

Yayınlanma Tarihi: 1.2.2017 0