ARA

Yatağan İlçesi Kozağaç Mah. 187 Ada, 6,7,9,10,11,12,14 Parsel ve 168 Ada 17 ve 19 Parsellerin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Askı İlanı

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.Yayınlanma Tarihi: 23.2.2017