ARA

01.09.2016

Gündem Tarihi

Gündem No

Gündem

01.09.2016

1

Mehmet GÜNERİ’ye ait 3234 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

2

Mustafa AYDINLI’ya ait 1620 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

3

Neriman PALA’ya ait 2917 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

4

Mustafa YILMAZ’a ait 1347 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

5

Fatih KINALI’ya ait 2723 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

6

Yusuf Ziya GÜNBATTI’ya ait 2722 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

7

Kadir TUTAM’a ait 2724 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

8

Mahmut AYDOĞAN’a ait 2725 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

9

Kadir KARADUMAN’a ait 1622 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

10

Reşat KAVAS’a ait 1767 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

11

Bilal DEMİR’e ait 3109 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

12

Ayşe Selen ERDOĞAN’a ait 2393 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

13

Erdinç ŞAHİN’e ait 3108 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

14

İbrahim ÇELİK’e ait 3107 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

15

Erdinç ŞAHİN’e ait 2395 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

16

Aydın SART’a ait 3237 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

17

Hatice NADİ’ye ait 3236 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

18

Mehmet DEMİR’e ait 3235 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

19

Ayhan SAVRAN’a ait 2751 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

20

Sonar Arda Tur.Sey.Acent.ve Ulus.Trz.Ltd.Şti.’ye ait 2726 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

21

İg Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Limited Şirketi’ye ait 3110 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

22

Mehmet TATAROĞLU’na ait 1621 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

23

Mesut AVCI’ya ait 1348 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

24

Raşit AYBİ’ye ait 1403 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

25

Aktaş Akyarlar Tatil Köyü İşt.A.Ş. (SENTİDO)’ye ait 2556 Nolu Tespit Tutanağı

01.09.2016

26

2017 Mali Yılına ait Büyükşehir Belediyesi Bütçesinin görüşülmesi

01.09.2016

27

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına 103/800 hisse oranında kayıtlı bulunan Düğerek Mahallesi 1254 ada 1 parsel numaralı 459,05 m2 yüzölçümlü taşınmazın KDV hariç satış bedelinin görüşülmesi

01.09.2016

28

İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, Beldibi Mevkii, O21b-25d-4a pafta, 1060,1061 ve 1062 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda ve Fethiye Belediye Encümenince uygun görülen 233 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b maddesine istinaden onaylanması ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesine göre işlem yapılmak üzere Fethiye Belediyesine gönderilmesi teklifi

Yayınlanma Tarihi: 1.9.2016 0