ARA

09.08.2016

Gündem

Tarihi

Gündem

No

Gündem

09.08.2016

1

Ali ÖZKOCA’ya ait 3229 Nolu Tespit Tutanağı

09.08.2016

2

Hatice ÖZGÜL’e ait 1614 Nolu Tespit Tutanağı

09.08.2016

3

Salih YILDIRIM’a ait 1766 Nolu Tespit Tutanağı

09.08.2016

4

Varollar Turizm ve Tic. Ltd.Şti.’ye ait 1346 Nolu Tespit Tutanağı

 

09.08.2016

5

Nejdet ACAR’ a ait 1345 Nolu Tespit Tutanağı

09.08.2016

6

Özkan ŞAHYILMAZ’a ait 2653 Nolu Tespit Tutanağı

09.08.2016

7

Fuat ÇAĞLAR’a ait 2713 Nolu Tespit Tutanağı

09.08.2016

8

Salih ALTUN’a ait 2714 Nolu Tespit Tutanağı

09.08.2016

9

İnan YUSUFOĞLU’na ait 2716 Nolu Tespit Tutanağı

09.08.2016

10

Mustafa ÖZGÜLER’e ait 2715 Nolu Tespit Tutanağı

09.08.2016

11

Metro Turizm Seyahat Organizasyon’a ait 1912 Nolu Tespit Tutanağı

09.08.2016

12

Ekrem KOÇAR’a ait 3104 Nolu Tespit Tutanağı

09.08.2016

13

Fatma GÜNGÖR’e ait 2382 Nolu Tespit Tutanağı

09.08.2016

14

İlimiz, Dalaman İlçesi, Merkez Mahallesi, 7 Nolu Düzenleme Sahasına ait 3393 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40, 41 ve 42 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların yer aldığı, 7 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi  Kanunun  7/b maddesine  istinaden  onaylanması ve 3194  sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesine göre işlem yapılmak üzere Dalaman Belediyesine gönderilmesi teklifi

09.08.2016

15

İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, Gönül Ağzı Mevkii, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması sonucu oluşmuş, 021b-25d-1d ve 021b-24c-2c pafta, 342 ada, 1 nolu taşınmazın ve yoldan ihdas edilecek ve tekrar düzenleme ortaklık payının sıfıra düşürülmesi için kamuya bedelsiz terk edilecek 4 (dört) adet (Y-1= 26.26 m²), (Y-2=3.28 m²), (Y-3= 69.34 m²) ve (Y-4=53.12 m²) ihdasların bulunduğu taşınmazların yer aldığı, 234 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b maddesine istinaden onaylanması ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesine göre işlem yapılmak üzere Fethiye Belediyesi’ne gönderilmesi teklifi

09.08.2016

16

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibinin açılmasına açılan bu tertibe Yedek Ödenek tertibinden aktarma yapılması teklifi

09.08.2016

17

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün, 5199 sayılı yasa gereğince kar amacı güdülmeksizin yapımı sürmekte olan “Sokak Hayvanları Bakımevi” yapımı için Sokak Hayvanları Bakımevi Enerji Nakil Hattı Yapım Projesi ile ilgili 2942 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereği kamu yararı kararı alınması teklifi

Yayınlanma Tarihi: 9.8.2016 0