ARA

22.09.2016

Gündem Tarihi

Gündem No

Gündem

22.09.2016

1

Büyükşehir Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Menteşe, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde bulunan 37 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereği açık artırma suretiyle kiraya verilmesi teklifi

22.09.2016

2

Hüseyin KARAKOÇ’a ait 3117 Nolu Tespit Tutanağı

22.09.2016

3

Mustafa DİRİK’e ait 3054 Nolu Tespit Tutanağı

22.09.2016

4

Salim MAZI’ya ait 3241 Nolu Tespit Tutanağı

22.09.2016

5

Hüseyin GÖZÜTOK’a ait 3243 Nolu Tespit Tutanağı

22.09.2016

6

Fatma Yüksel BAŞMAN’a ait 3242 Nolu Tespit Tutanağı

22.09.2016

7

Salih ALTUN’a ait 2729 Nolu Tespit Tutanağı

22.09.2016

8

İsmail DURAL’a ait 2251 Nolu Tespit Tutanağı

22.09.2016

9

Özgül ÖNZEHİR’e ait 3112 Nolu Tespit Tutanağı

22.09.2016

10

Yasin SEMERCİ’ye ait 1971 Nolu Tespit Tutanağı

22.09.2016

11

Ramazan CİVAN’a ait 2891 Nolu Tespit Tutanağı

22.09.2016

12

Mehmet KÜÇÜK’e ait 2890 Nolu Tespit Tutanağı

22.09.2016

13

Karaçulha Toptancı Hali içerisinde bulunan 300 m2 lik 97 nolu işyerinde kiracı olan Osman ÜLGER’in  tüm kiracılık haklarını Erdoğan-İsmail Ekinci Sebze Meyve Komisyonculuğu Ambalaj ve Sera Malzemeleri Nakliyat Sanayi Ticaret Anonim Şirketine devir talebi

22.09.2016

14

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine aktarma yapılması teklifi

22.09.2016

15

Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi Sarıotluk Mevkii’nde bulunan Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi içerisinde yapılacak Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sağlık Kuruluşlarında Oluşan Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması, Sterilizasyonu ve Bertaraf Edilmesi Amacıyla Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Arazisinin 1.446 m2 lik kısmının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işinin muhammen bedeli tespiti

22.09.2016

16

İlimiz Datça İlçesi, Kızlan Mahallesi ve Emecik Mahallesi 11, 12,13, 14 ve O19B21D2D pafta, Kızlan Mahallesi ,1489,1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1757, 1758, 1759, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1934, 1936, 1937, 1938, 1941, 1950, 2250, 5005, 5006, 5007, 107 ada 1, 108 ada 1 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanan 3 nolu 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulamasının, Belediye Encümenimizce onaylanan, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar sonucunda yeniden parselasyon dağıtımı yapılan, Datça Belediye Encümenince uygun görülen ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yapıldığı tespit edilen parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin onaylanması teklifi

 

Yayınlanma Tarihi: 22.9.2016