ARA

30.06.2016

Gündem

Tarihi

Gündem

No

Gündem

30.06.2016

1-     

Ramazan AKKUŞ’a ait 1728 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

2-     

Kağan AKKAYA’ya ait 2443 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

3-     

Zafet İnşaat A.Ş.’ye ait 1845 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

4-     

Muhammet TURGUT’dan ait 1585 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

5-     

Neşe Cenikli BALCI’ya ait 1587 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

6-     

Fehmi KURTYEMEZ’e ait 1612 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

7-     

Güvercinlik Turizm Tic. A.Ş.’ye ait 1611 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

8-     

Nedim ŞİMŞEK’e ait 2906 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

9-     

No Limit Turizm İnş. Sey. Tek. İşlt. Tic. İth. Ltd. Şti.’ye ait 1839 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

10-  

Hüseyin HACIPAŞALIOĞLU’na ait 1840 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

11-  

Ali Rıza KARADEMİR’e ait 1594 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

12-  

Tayfun AKTÜRK’e ait 2555 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

13-  

Emre KARAKAYA’ya ait 2904 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

14-  

Şaban TAN’a ait 1961 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

15-  

Sunset Restaurant ve Otopark’a ait 500 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

16-  

Emine KOCADON’a ait 2905 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

17-  

Özveren Turizm İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye ait 1597 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

18-  

Mustafa KATAR’a ait 498 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

19-  

Halil DÖNMEZ’e ait 496 Nolu Tespit Tutanağı

30.06.2016

20-  

İlimiz Köyceğiz İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Devrim ÇETİN isimli şahsa ait ve Dursun KÜÇÜKÇELEN’in kullandığı 48 F 4285 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 600 kg Geleneksel Normal Barbunyanın olduğu ve Turan Tarım Sebze ve Meyve Komisyonculuğu isimli firmaya ait Taşıma İrsaliyesinin bulunduğu ancak Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilen Turan Tarım Sebze ve Meyve Komisyonculuğu’ndan (4,00 TL x 600 kg = 2.400,00 TL’nin % 25’i olan) 600,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

 

30.06.2016

21-  

İlimiz Köyceğiz İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Devrim ÇETİN isimli şahsa ait ve Dursun KÜÇÜKÇELEN’in kullandığı 48 F 4285 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 1.000 kg Geleneksel Normal Böğrülcenin olduğu ve Turan Tarım Sebze ve Meyve Komisyonculuğu isimli firmaya ait Taşıma İrsaliyesinin bulunduğu ancak Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilen Turan Tarım Sebze ve Meyve Komisyonculuğu’ndan (2,60 TL x 1.000 kg =  2.600,00 TL’nin % 25’i olan) 650,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

 

30.06.2016

22-  

İlimiz Köyceğiz İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Devrim ÇETİN isimli şahsa ait ve Dursun KÜÇÜKÇELEN’in kullandığı 48 F 4285 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 200 kg Geleneksel Normal Böğrülce'nin olduğu Cengiz TURAN'a ait Taşıma İrsaliyesinin olduğu ancak ürünün Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilen Cengiz TURAN’dan (2,60 TL x 200 kg = 520,00 TL’nin % 25’i olan) 130,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

30.06.2016

23-  

İlimiz Köyceğiz İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Devrim ÇETİN isimli şahsa ait ve Dursun KÜÇÜKÇELEN’in kullandığı 48 F 4285 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 200 kg Geleneksel Normal Barbunya’nın olduğu Cengiz TURAN'a ait Taşıma İrsaliyesinin olduğu ancak ürünün Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilen Cengiz TURAN’dan (4,00 TL x 200 kg = 800,00 TL’nin % 25’i olan) 200,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

30.06.2016

24-  

İlimiz Köyceğiz İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Devrim ÇETİN isimli şahsa ait ve Dursun KÜÇÜKÇELEN’in kullandığı 48 F 4285 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 1.000 kg Geleneksel Normal Patlıcanın olduğu Tahsin YILDIRIM'a ait Taşıma İrsaliyesinin olduğu ancak ürünün Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilen Tahsin YILDIRIM'dan (1,75 TL x 1.000 kg = 1.750,00 TL’nin % 25’i olan) 437,50 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

 

30.06.2016

25-  

İlimiz Köyceğiz İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Ayhan ÇAY isimli şahsa ait ve Celal ÇAY’ın kullandığı 35 CUD 12 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 5.000 kg Geleneksel Normal Domatesin olduğu mal sahibine ait herhangi bir belgenin bulunmadığı ve Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilen Ayhan ÇAY’dan (2,25 TL x 5.000 kg = 11.250,00 TL % 25’i olan) 2.812,50 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

30.06.2016

26-  

İlimiz Köyceğiz İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Aydın AKSOY isimli şahsa ait ve Serdal AKSOY’un kullandığı 35 RH 820 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 5.000 kg Geleneksel Domates II'nin olduğu mal sahibine ait herhangi bir belgenin bulunmadığı ve Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilen Aydın AKSOY'dan (3,00 TL x 5.000 kg = 15.000,00 TL’nin % 25’i olan)   3.750,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

 

30.06.2016

27-  

İlimiz Köyceğiz İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Yılmaz KARAOĞLAN isimli şahsa ait ve kendisinin kullandığı 48 EL 967 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 2.000 kg Geleneksel Normal Karpuzun olduğu mal sahibine ait herhangi bir belgenin bulunmadığı ve Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilen Yılmaz KARAOĞLAN'dan (1,10 TL x 2.000 kg = 2.200,00 TL’nin % 25’i olan) 550,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

 

30.06.2016

28-  

İlimiz Köyceğiz İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Salih DUMAN isimli şahsa ait ve Durmuş KARAKOÇ'un kullandığı 48 NY 950 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 320 kg Geleneksel Normal Biberin olduğu mal sahibine ait herhangi bir belgenin bulunmadığı ve Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilen Salih DUMAN’dan (1,00 TL x 320 kg = 320,00 TL’nin % 25’i olan) 80,00 TL’dan Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

30.06.2016

29-  

İlimiz Köyceğiz İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Salih DUMAN isimli şahsa ait ve Durmuş KARAKOÇ'un kullandığı 48 NY 950 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 1.000 kg Geleneksel Domates II’nin olduğu mal sahibine ait herhangi bir belgenin bulunmadığı ve Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilen Salih DUMAN’dan (0,70 TL x 1.000 kg = 700,00 TL’nin % 25’i olan) 175,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınması

30.06.2016

30-  

Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Encümene sunulan yazı ekinde yer alan Komisyon Tutanağında belirtilen 1 adet tarlanın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 34/g maddesi ve 2886 Sayılı Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık artırma suretiyle satışa sunulması için Muhammen Bedelinin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi

30.06.2016

31-  

İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 873 ve 878 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan, Belediyemiz Encümeninin 24.03.2016 tarih ve 1320 sayılı kararı ile kabul edilen, 12/04/2016 tarihi itibariyle 30 gün askıya çıkarılan imar uygulamasına, askı süresi içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce itirazda bulunulmuş olup, buna istinaden yapılan değerlendirme sonucu hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulaması için belirlenen 12 nolu Düzenleme Sahası Sınırı içinde yer alan Parselasyon Planlarının kabul edilerek 30 gün süre ile askıya asılması teklifinin görüşülmesi

30.06.2016

32-  

İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, 4425, 4426, 4427, 4428, 2553, 2574, 2594, 4898, 102 ada 1 parsel, 1989, 1988, 6739 ve 6740 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulaması için belirlenen 15 Nolu Düzenleme Sahası Sınırı içinde yer alan Parselasyon Planlarının kabul edilerek 30 gün süre ile askıya asılması için İmar Kanunun 18. maddesine göre karar alınması teklifinin görüşülmesi

30.06.2016

33-  

İlimiz, Menteşe İlçesi, Doğanköy Mahallesi, Battallar Mevkiinde yer alan, 2 pafta, 180 parsel, 3 pafta 181 ve 632 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda ve Menteşe Belediye Encümenince uygun görülen 08/04/2015 tarih, 317 sayılı ve yenilenen 15.06.2016 tarih, 295 sayılı kararları doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yapıldığı tespit edilen 1 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b maddesine istinaden onaylanması ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesine göre işlem yapılmak üzere Menteşe Belediyesine gönderilmesi

30.06.2016

34-  

Genel Sekreterlik Makamının 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde 46.48.01.01.01.1.1.00.5.05.1.2.01 Sosyal Güvenlik Kurumlarına bütçe tertibinin açılması ve açılan bu tertibe ekli ödenek aktarma listesinde belirtilen bütçe tertibinden aktarma yapılması teklifinin görüşülmesi

30.06.2016

35-  

İlimiz, Fethiye İlçesi, Kargı Mahallesi, 022d-06b-2b, 022d-06b-2c, 022d-07a-1a ve  022d-07a-1d nolu kadastral paftalardaki 4 ada, 32, 90, 91, 92, 98 ve 100 nolu parseller,374 ada 28, 29 ve 30 nolu parseller, 375 ada 1 nolu parsel, 377 ada 2 ve 3 nolu parsellerin tamamı ile 374 ada 31, 32 nolu parseller, 377 ada 1, 4, 5 nolu parseller, 383 ada 10,16 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31 nolu parsellerin ise kısmen, yoldan ihdas edilen (1) nolu 962,48 m², yoldan ihdas edilen (2) nolu 8,21 m², yoldan ihdas edilen (3) nolu 8,10 m², yoldan ihdas edilen (4) nolu 51,04 m², yoldan ihdas edilen (5) nolu 1304.01m², yoldan ihdas edilen (6) nolu 284,23m², yoldan ihdas edilen (7) nolu 15,11 m² ve arktan ihdas edilen (1) nolu 45,79 m², arktan ihdas edilen (2) nolu 109,88 m², dereden ihdas edilen (1) nolu 892,53 m², dereden ihdas edilen (2) nolu 182,08 m², dereden ihdas edilen (3) nolu 501,25 m², dereden ihdas edilen (4) nolu 16,74m² ve parktan ihdas edilen (1) nolu 499.64 m² ve parktan ihdas edilen (2) nolu 1770,34 m² lik taşınmazların yer aldığı ve Fethiye Belediye Encümenince uygun görülen 229 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 5216 sayılı  Kanunun  7/b maddesine  istinaden  onaylanması ve 3194  sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesine göre işlem yapılmak üzere Fethiye Belediyesine gönderilmesi

 

30.06.2016

36-  

07/06/2016 tarihli ve 1794 sayılı Encümen Kararı ile ilgili Tashih Kararı alınması teklifi

Yayınlanma Tarihi: 30.6.2016