ARA

06.09.2016

Karar Tarihi

Karar No

 Karar Özeti

06.09.2016

2210

48 S 4607 plakalı araç ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 14. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Varollar Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.’ye 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2211

48 FY 039 plakalı araç ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 14. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Şengül ÖZDEN’e,219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2212

48 TM 3581 plakalı araç ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 31. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Ahmet ÖZKAN’a, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2213

32 DS 786 plakalı araç ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Terminaller ile ilgili 12. maddesi'nin 11. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Isparta Petrol Turizm Limited Şirketi’ne, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2214

48 TM 6649 plakalı araç ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Terminaller ile ilgili 12. maddesi'nin 26. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Mehmet ERKAL’a, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2215

48 TM 6655 plakalı araç ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Terminaller ile ilgili 12. maddesi'nin 26. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Halil KURT’a, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2216

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Huzur Esenlik ve Nizamla ilgili 6. maddesi'nin 21. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Mehmet KARAGÖL’e, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2217

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Huzur Esenlik ve Nizamla İlgili 6. maddesi'nin 21. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Mehmet Genç Otopark İşletmesi’ne, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2218

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Huzur Esenlik ve Nizamla İlgili 6. maddesi'nin 21. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Raşit DOĞAN’a, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2219

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Huzur Esenlik ve Nizamla İlgili 6. maddesi'nin 21. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Nihat DEMİREL’e, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2220

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Huzur Esenlik ve Nizamla İlgili 6. maddesi'nin 21. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Sulhattin KILIÇÇEKEN’e, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2221

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Temizlik ile ilgili 7. maddesi'nin 22. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Sinem Özge YENER’e 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2222

Ortaca Toptancı Hali içerisinde bulunan 185 m² lik 39 nolu işyerinde kiracı olan Ünay Tarım Ürünleri Zirai Alet İlaç, Gübre, Hayvancılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi müdürü Mustafa ÜNAY’ın 09.08.2016 tarihli dilekçesine istinaden, söz konusu işyerinin,  Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesindeki şartları sağladığı, 10.12.2015 tarih ve 431 nolu meclis kararı ile belirlenen 12.500,00 TL Hal işyeri devir ücretini ödediğinden, Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Uluslararası Nakliye Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi müdürü Hayrettin UÇAK vekili Polat ÖZEN’in 09.08.2016 tarihli dilekçesi doğrultusunda, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 32. maddesinin 6. fıkrası gereğince, mevcut kira sözleşmesinin bitiş tarihi olan 01.01.2024 tarihine kadar, aynı şartlar altında, taraflar arasında sözleşme imzalamak şartıyla işyerinin Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Uluslararası Nakliye Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne devrine oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2223

İlimiz Milas İlçesi, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde Mustafa OTUZBİR isimli şahsa ait ve Necati TÜRKOĞLU'nun kullandığı 48 U 6504 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 500 kg Geleneksel Patates'in olduğu mal sahibine ait herhangi bir evrağın olmadığı ve Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilmiş olup 01/09/2016 (saat:00:19) tarihinde ekli Cezalı Hal Rüsumu tutanağı tanzim edilen Mustafa OTUZBİR’den Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 47. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gereğince Hal Kayıt Sistemine bildirmeden toptan mal alıp sattığından dolayı mevzuata aykırı hususları oluşturduğundan ek Cezalı Hal Rüsumu Tutanağında belirtilen (1,00 TL x 500 kg = 500,00 TL % 25’i olan) 125,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınmasına oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2224

İlimiz Milas İlçesi, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde Güntop Turizm Nakliyat Gıda Pazarlama Besicilik İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Limited Şirketi isimli firmaya ait ve Ferhat METİN'in kullandığı 48 UM 369 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 1150 Adet Geleneksel Marul'un olduğu mal sahibine ait fatura evrağının olduğu ve hal kayıt sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilmiş olup 01/09/2016 (saat:01:04) tarihinde ekli Cezalı Hal Rüsumu tutanağı tanzim edilen Antmek Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’den, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 47. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gereğince Hal Kayıt Sistemine bildirmeden toptan mal alıp sattığından dolayı mevzuata aykırı hususları oluşturduğundan ek Cezalı Hal Rüsumu Tutanağında belirtilen (2,25 TL x 1150 Adet = 2.587,50 TL’nin % 25’i olan) 646,875 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınmasına oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2225

İlimiz Milas İlçesi, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde Mehmet Emin TURGUT isimli şahsa ait ve kendisinin kullandığı 48 U 2802 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 2.000 kg Geleneksel Domates II'nin olduğu mal sahibine ait herhangi bir evrağın olmadığı ve hal kayıt sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilmiş olup 01/09/2016 (saat:01:16) tarihinde ekli Cezalı Hal Rüsumu tutanağı tanzim edilen Mehmet Emin TURGUT’dan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 47. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gereğince Hal Kayıt Sistemine bildirmeden toptan mal alıp sattığından dolayı mevzuata aykırı hususları oluşturduğundan ek Cezalı Hal Rüsumu Tutanağında belirtilen (0,80 TL x 2.000 kg = 1.600,00 TL’nin % 25’i olan) 400,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınmasına oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2226

İlimiz Milas İlçesi, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde İlyas AKDUMAN isimli şahsa ait ve kendisinin kullandığı 26 RR 204 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 400 kg Geleneksel Domates II'nin olduğu mal sahibine ait herhangi bir evrağının olmadığı ve hal kayıt sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilmiş olup 31/08/2016 (saat:23:54) tarihinde ekli Cezalı Hal Rüsumu tutanağı tanzim edilen İlyas AKDUMAN’dan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 47. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gereğince Hal Kayıt Sistemine bildirmeden toptan mal alıp sattığından dolayı mevzuata aykırı hususları oluşturduğundan ek Cezalı Hal Rüsumu Tutanağında belirtilen (1,00 TL x 400 kg = 400,00 TL’nin % 25’i olan) 100,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınmasına oybirliği ile karar verildi.

06.09.2016

2227

İlimiz Milas İlçesi, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde İlyas AKDUMAN isimli şahsa ait ve kendisinin kullandığı 26 RR 204 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 200 kg Geleneksel Kappi Biberin olduğu mal sahibine ait herhangi bir evrağın olmadığı ve hal kayıt sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilmiş olup 31/08/2016 (saat:23:54) tarihinde ekli Cezalı Hal Rüsumu tutanağı tanzim edilen İlyas AKDUMAN’dan, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 47. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gereğince Hal Kayıt Sistemine bildirmeden toptan mal alıp sattığından dolayı mevzuata aykırı hususları oluşturduğundan ek Cezalı Hal Rüsumu Tutanağında belirtilen (3,50 TL x 200 kg = 700,00 TL’nin % 25’i olan) 175,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınmasına oybirliği ile karar verildi

06.09.2016

2228

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibinin açılmasına ve açılan bu tertibe aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yayınlanma Tarihi: 6.9.2016 0