ARA

09.08.2016

Karar Tarihi

Karar No

 Karar Özeti

 

09.08.2016

2090

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Huzur Esenlik ve Nizamla ilgili 6. maddesi'nin 21. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Ali ÖZKOCA’ya,  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2091

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Temizlik ile ilgili 7. maddesi'nin 22. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Hatice ÖZGÜL’e  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2092

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Temizlik ile ilgili 7. maddesi'nin 22. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Salih YILDIRIM’a,  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2093

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 14. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Varollar Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’ye,  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2094

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 14. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Nejdet ACAR’a,  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2095

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 17. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Özkan ŞAHYILMAZ’a,  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2096

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 17. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Fuat ÇAĞLAR’a,  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2097

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Terminaller ile ilgili 12. maddesi'nin 2. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Salih ALTUN’a,  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2098

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Terminaller ile ilgili 12. maddesi'nin 2. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen İnan YUSUFOĞLU’na,  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2099

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Terminaller ile ilgili 12. maddesi'nin 2. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Mustafa ÖZGÜLER’e,  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2100

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Terminaller ile ilgili 12.maddesi'nin 11. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Metro Turizm Seyahat Organizasyon’a,  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2101

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 14. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Ekrem KOÇAR’a,  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2102

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 14. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Fatma GÜNGÖR’e,  219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2103

İlimiz, Dalaman İlçesi, Merkez Mahallesi, 7 Nolu Düzenleme Sahasına ait 3393 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40, 41 ve 42 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların yer aldığı, Dalaman Belediye Encümenince uygun görülen 11/05/2016 tarih ve 158 sayılı Düzenleme Sahası Kararı ile 08/06/2016 tarih ve 191 sayılı kararları doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yapıldığı tespit edilen 7 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b maddesine istinaden onaylanmasına ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre işlem yapılmak üzere Dalaman Belediyesine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

09.08.2016

2104

İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, Gönül Ağzı Mevkii, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması sonucu oluşmuş, 021b-25d-1d ve 021b-24c-2c pafta, 342 ada, 1 nolu taşınmazın ve yoldan ihdas edilecek ve tekrar düzenleme ortaklık payının sıfıra düşürülmesi için kamuya bedelsiz terk edilecek 4 (dört) adet (Y-1= 26.26 m²), (Y-2=3.28 m²), (Y-3= 69.34 m²) ve (Y-4=53.12 m²) ihdasların bulunduğu taşınmazların yer aldığı, Fethiye Belediye Encümenince uygun görülen 31/05/2016 tarih ve 878 sayılı Düzenleme Sahası Kararı ile 21/06/2016 tarih ve 1113 sayılı kararları doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yapıldığı tespit edilen 234 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b maddesine istinaden onaylanmasına ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre işlem yapılmak üzere Fethiye Belediyesine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2105

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibinin açılmasına açılan bu tertibe Yedek Ödenek tertibinden aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

09.08.2016

2106

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün, 5199 sayılı Yasa gereğince kar amacı güdülmeksizin yapımı sürmekte olan Ek, Orman Bölge Müdürlüğünün 20/01/2016-1201 sayılı olurları ile izin verilen alanda, ekli koordinatları ve vaziyet planı bulunan “Sokak Hayvanları Bakımevi” Tesisin enerji ihtiyacının karşılanması için 431,16 metre ormanlık alandaki uzunluğu ve 326,15 metre orman dışında kalan uzunluğu olmak üzere toplam 757,31 metre uzunluğunda enerji nakil hattı projesi gerektiğinden 18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Orman Kanununun 17/3 inci maddelerinin Uygulama Yönetmeliği hükmü gereği, söz konusu Sokak Hayvanları Bakımevi Enerji Nakil Hattı Yapım Projesi ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde kamu yararı gözetilerek yürütülmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6. maddesi hükmü gereği Kamu Yararı Kararı alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Yayınlanma Tarihi: 9.8.2016 0