ARA

16/01/2017

Karar Tarihi   Karar No  Karar Özeti

16.01.2017

204

3194   sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulaması İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 1132 ada 6, 7, 8 ve 9 parseller, 1133 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre 28 Nolu düzenleme sahası sınırının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

16.01.2017

205

İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi  1132 ada 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 1133 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması için belirlenen 28 Nolu Düzenleme Sahası Sınırı içinde yer alan Parselasyon Planlarının kabul edilmesine, İmar Kanununun 18. Maddesi ve 2981/3290 sayılı Kanunun Ek.1 maddesine göre 30 gün süre ile askıya asılmasına oybirliği ile karar verildi.          

 


Yayınlanma Tarihi: 16.1.2017