ARA

29.09.2016

Karar Tarihi

Karar No

 Karar Özeti

29.09.2016

2247

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Terminaller ile ilgili 12. maddesi'nin 27. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Best Van Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.’ne, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2248

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Terminaller ile ilgili 12. maddesi'nin 2. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Ahmet KARATEKE’ye, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2249

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 17. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Muzaffer SARI’ya, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2250

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 10. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Uysal AVCI’ya 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2251

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 10. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Kadir YAVUZ’a 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2252

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 17. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Hasan ECE’ye 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2253

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Terminaller ile ilgili 12. maddesi'nin 26. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Özkan KURTÇU’ya, 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2254

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 10. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Pembegül EREN’e 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2255

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 31. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Ramazan TOSUN’a 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2256

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Toplu Taşıma ve Trafik ile ilgili 11. maddesi'nin 31. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Mehmet Basri DEMİR’e 219,00 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2257

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Huzur Esenlik ve Nizamla ilgili 6. maddesi'nin 11. fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilerek hakkında Tespit Tutanağı düzenlenen Samet İĞDİ’ye 219,00 TL idari para cezası ile 1,5 m ebadında temperle cam 825,00 TL+ KDV (%18), ½ günlük işçilik (2 işçi ile) 50,00x(2)=100,00 TL tespit edilen hasar bedelinin tahsil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2258

İlimiz Ula İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Pembe AKAR isimli şahsa ait ve Namık YALÇINKAYA'nın kullandığı 48 U 0063 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 750 kg Geleneksel Domates II'nin olduğu, mal sahibine ait herhangi bir evrağın olmadığı ve hal kayıt sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilmiş olup 22/09/2016 (saat: 21.22) tarihinde ekli Cezalı Hal Rüsumu tutanağı tanzim edilen Pembe AKAR’dan, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 47. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gereğince hal kayıt sistemine bildirmeden toptan mal alıp sattığından dolayı mevzuata aykırı hususları oluşturduğundan ek Cezalı Hal Rüsumu Tutanağında belirtilen (0,60 TL x 750 kg = 450,00 TL'nin % 25’i olan) 112,50 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınmasına oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2259

İlimiz Ula İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Fırat ULUŞIK isimli şahsa ait ve Siraç ULUŞIK'ın kullandığı 48 J 1548 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde   3.000 kg Geleneksel Karpuzun olduğu, mal sahibine ait herhangi bir evrağın olmadığı ve hal kayıt sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilmiş olup 22/09/2016 (saat: 22.15) tarihinde ekli Cezalı Hal Rüsumu tutanağı tanzim edilen Fırat ULUŞIK’dan, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 47. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gereğince hal kayıt sistemine bildirmeden toptan mal alıp sattığından dolayı mevzuata aykırı hususları oluşturduğundan ek Cezalı Hal Rüsumu Tutanağında belirtilen (0,60 TL x 3.000 kg = 1.800,00 TL'nin % 25’i olan) 450,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınmasına oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2260

İlimiz Ula İlçesi, Antalya-Muğla Karayolu üzerinde Halim ALTINTAŞ isimli şahsa ait ve kendisinin kullandığı 07 TDD 80 plakalı araçta yapılan kontrolde, araç içerisinde 1.000 kg Geleneksel Portakalın olduğu, mal sahibine ait herhangi bir evrağın olmadığı ve hal kayıt sistemine bildirim yapılmadan sevk edildiği tespit edilmiş olup 22/09/2016 (saat: 22.46) tarihinde ekli Cezalı Hal Rüsumu tutanağı tanzim edilen Halim ALTINTAŞ’dan, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki Yönetmeliğin 47. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gereğince hal kayıt sistemine bildirmeden toptan mal alıp sattığından dolayı mevzuata aykırı hususları oluşturduğundan ek Cezalı Hal Rüsumu Tutanağında belirtilen (2,50 TL x    1.000 kg = 2.500,00 TL'nin % 25’i olan) 625,00 TL’nin Cezalı Hal Rüsumu olarak alınmasına oybirliği ile karar verildi.

29.09.2016

2261

01/09/2016 tarih ve 2205 sayılı encümen kararı ile tetkik edilmek üzere gündemde tutulması kararlaştırılan Belediyemizin 2017 yılı gider ve gelir bütçesinde; Belediyenin 2017 yılı tahmini Gelir Bütçesi toplamının 472.000.000,00 TL onanmasına. Büyükşehir Belediyesinin 2017 Yılı Gider Bütçe tahmini olan toplam 762.000.000,00 TL onanmasına, Gider bütçesinin gelir bütçesinden fazla olması nedeniyle aradaki 290.000.000,00 TL farkın açık/ fazlanın ekonomik sınıflandırılması tahmininin onanmasına, Ayrıca 2017 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait gelir, gider ve açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması görüşülerek toplam GİDER BÜTÇESİ: 2018 yılı: 800.100.000,00 TL, 2019 yılı: 840.105.000,00 TL, GELİR BÜTÇESİ: 2018 yılı: 495.600.000,00 RL, 2019 yılı: 520.380.000,00 TL, AÇIK/FAZLANIN EKONOMİK SINIFLAN: 2018 yılı:  304.500.000,00 TL, 2019 yılı:  319.725.000,00 TL Tahminlerinin aynen onanmasına. Encümenimizce 2017 Yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen iki yıla ait bütçe tahminleri de uygun görüşle meclise sunulmak üzere Başkanlığa havalesine oybirliği ile karar verildi.

Yayınlanma Tarihi: 3.10.2016