ARA

YÖNETMELİKLER VE YÖNERGELER

1. Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği
2. Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
3. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Yönetmeliği
4. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
5. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
6. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
9. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
10. Turizm ve Gençlik Spor Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
11. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
12. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
13. Disiplin Amirleri Yönetmeliği
14. Emir ve Yasaklar Yönetmeliği
15. Evde Bakım Hizmetleri Yönergesi
16. Hal Yönetmelliği
17. Hasta Nakil Ambulansı Yönergesi
18. Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
19. Sosyal Yardım Yönetmeliği
20. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
21. Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
22. Altyapı Kooardinasyon Merkezi (AYKOME) Yönetmeliği
23. Konservatuar Yönetmeliği
24. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
25. Mezarlıklar Yönetmeliği
26. Belediye İtfaiye Yönetmeliği
27. İtfaiye İç Hizmet Yönergesi
28. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
29. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Değişikliği Karar No:2009/15316
30. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Değişikliği Karar No:2015/7401
31. Baca Temizleme Yönergesi
32. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönergesi
33. İç Denetim Yönergesi
34. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Mali Kontrol Yönergesi
35. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönergesi
36. Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü Yönetmeliği
37. Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge
38. Kıyı Tesisleri İşletme Yönetmeliği
39. Elektronik Haberleşme İstasyonları Yer Seçim Belgesi  Usul ve Esasları Yönergesi
40. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
41. Afet Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği
42. Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları
43. Kararlar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
44. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
45. İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği
46. Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği 
47. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 
48. Deniz Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 
49. Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
50. Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma  Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
51. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Cenaze Nakil Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge

Yayınlanma Tarihi: 18.7.2016