Geri Tüm Duyurular

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi İçin Gerekli EvraklarGerçek Kişi:

 1. Dilekçe (aslı)
 2. İmza Sirküleri (aslı veya noter tasdikli)
 3. Vergi Kaydı (aslı) (Vergi dairesinden alınacak ilgili makama yazısı, Vergi levhası değil)
 4. Araçların ruhsat fotokopileri (Ruhsat aslı gösterilecek ya da Noter Tasdikli fotokopisi)
 5. Noter tasdikli taahhütname ( Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliğine uygun hareket edileceğine ve araçların damperlerini en geç 15 gün içinde sarı renge boyatacağına dair) (aslı)
 6. Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Ücretinin Dekontu
 7. GPS Uydu Takip Sistemi( Araç Montaj Formu) - Firmadan temin edilecektir.

Not: Taşıma İzin Belgesi ruhsat sahibine verilir. Tüm evraklar ruhsat sahibine ait olacak.Tüzel Kişi:

 1. Dilekçe (aslı)
 2. Ticaret Sicil Gazetesi Örneği (aslı veya noter tasdikli, Şahıs başvurusunda gerek yok.)
 3. İmza Sirküleri (aslı veya noter tasdikli)
 4. Vergi Kaydı (aslı) (Vergi dairesinden alınacak ilgili makama yazısı, Vergi levhası değil)
 5. Araçların ruhsat fotokopileri (Ruhsat aslı gösterilecek ya da Noter Tasdikli fotokopisi)
 6. Noter tasdikli taahhütname ( Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliğine uygun hareket edileceğine ve araçların damperlerini en geç 15 gün içinde sarı renge boyatacağına dair) (aslı)
 7. Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Ücretinin Dekontu
 8. GPS Uydu Takip Sistemi( Araç Montaj Formu) - Firmadan temin edilecektir.

Not: Taşıma İzin Belgesi ruhsat sahibine verilir. Tüm evraklar ruhsat sahibine ait olacak.
Yıl Farkı Olması Durumunda Yeni Belge veya Belge Yenilenmesinde İstenilen Evraklar:


 1. Dilekçe (aslı)
 2. Vergi Kaydı (aslı) (Vergi dairesinden alınacak ilgili makama yazısı, Vergi levhası değil)
 3. Araçların ruhsat fotokopileri (Ruhsat aslı gösterilecek ya da Noter Tasdikli fotokopisi)
 4. Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Ücretinin Dekontu

 Not: Taşıma İzin Belgesi ruhsat sahibine verilir. Tüm evraklar ruhsat sahibine ait olacak.Aynı Yıl İçerisinde Alınan Belge Kapsamında Yeni Belge Alınması İçin İstenilen Evraklar:


 1. Dilekçe (aslı)
 2. Araçların ruhsat fotokopileri (Ruhsat aslı gösterilecek ya da Noter Tasdikli fotokopisi)
 3. Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Ücretinin Dekontu

 Not: Taşıma İzin Belgesi ruhsat sahibine verilir. Tüm evraklar ruhsat sahibine ait olacak.