Geri Tüm Duyurular

Sıhhi Müessese İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE VEYA İŞLETMESİNDE OLAN

SIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN

GEREKLİ BELGELER


 1. Başvuru formu.
 2. Kira sözleşmesi, Yapı kullanım izin belgesi.
 3. Kat mülkiyetine tabi ise gerekli izin.
 4. İlgili oda kaydı ve sicil tasdiknamesi, Vergi levhası, Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 5. Şirket ise İmza sirküleri,  Yetki belgesi, Ticari sicil gazetesi.
 6. İtfaiye raporu. (Gerektirmeyen yerlerden yangın tüpü faturası.)
 7. Gıda üretimi, sunumu yapılan yerlerden Hijyen Eğitim Belgesi. (İlçe Halk Eğitim Merkezlerinden temin edilir.)
 8. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu teminiyle ilgili belge, suyun bakteriyolojik - kimyasal analiz raporu ile MUSKİ'den abonelik sözleşmesi yapıldığına dair yazı. Şehir şebekesi bulunan yerlerde MUSKİ'den şebekeye bağlı olduğuna dair yazı veya su faturası.
 9. 3 adet fotoğraf (Şirket ise istenmez.)
 10. İlgili belediyeden güncel adres bilgisi.
 11. Geçiş yolu izin belgesi. (Ulaşım Daire Başkanlığından)(Gerekli işletmelerden)
 12. Muski Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı. (MUSKİ'den alınacak)

*İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat harcı ruhsat yazılma aşamasından ödenecektir.


Not: İşletmenin özelliğine göre bu bilgi ve belgelere ek bilgi ve belge istenebilir.