Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :  116                    

Karar Tarihi   : 10/05/2018  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        ç) Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 391 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan PİN: NİP-5989,22 numaralı “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.05.2018 tarihli raporunda;

03.05.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.2178 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.04.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 391 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan PİN: NİP-5989,22 numaralı “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.2178 sayılı yazısında;