Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :126                                  

Karar Tarihi   :10/03/2016                      

KONUSU:

Gün Tespiti  

  Bir dahaki meclis toplantısının 14 Nisan 2016, Perşembe günü, saat: 14:00’da yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.