Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 185                                   

Karar Tarihi  : 11/05/2017                       

KONUSU:

            Muğla İline Bağlı Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer İlçelerine Ait Muhtelif Mahalle Yollarında BSK Kaplama, Otokorkuluk, Yağmursuyu Drenaj Hatları ve Sanat Yapıları Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 30.000.000,00 (otuz milyon)-TL kredi kullanılması ve 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi.  

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/05/2017 tarih ve 44338531-301.01-2238 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız