Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 234                      

Karar Tarihi   : 13/09/2018          

KONUSU:

            Mülkiyeti Menteşe Belediye Başkanlığı'na ait olan ve 04.10.2016 tarih ve 232 sayılı Menteşe Belediyesi Meclis Kararı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufuna bırakılan, bu kapsamda Menteşe Belediyesi tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi adına mülkiyet hakkının devri yapılan İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 1082 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına devir alınmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 45. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddeleri uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/09/2018 tarihli ve 99506623-756.01-E.2910 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

 

Kararın devamı için tıklayınız.