Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :361             

Karar Tarihi  :08/10/2015     

KONUSU:

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 01/10/2015 tarihli ve 60331660-050.01.02-1025 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..