29.08.2023 ve 14.09.2023 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları


26.09.2023


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’inci ve 27’inci maddeleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine dayanarak hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2019 tarihli ve 163 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesinin ilga edilerek yerine İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teşkilat şemasındaki değişikliklere bağlı olarak yeniden düzenlenen Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesi’nin görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.


23. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 125 ada, 3, 4, 6, 7 ve 9 parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

b) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 125 ada, 3, 4, 6, 7 ve 9 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

c) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 125 ada, 3, 4, 6, 7 ve 9 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

24. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 

a) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2023 tarihli ve 87, 83 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.


b) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2023 tarih ve 85, 86 sayılı Meclis Kararlarının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. ve 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

c) Milas Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış oldukları yazı ekinde sunulan 05.09.2023 tarih ve 218, 219 sayılı Meclis Kararlarının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. ve 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

ç) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.09.2023 tarih ve 114 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.
Ek için tıklayınız.

d) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla taşıt satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek talep edilen araçların 2023 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.
Ek için tıklayınız.

e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.
Ek için tıklayınız.