Geri

Misyonumuz ve Vizyonumuz


MİSYON

Halkımızın verdiği görev, yetki ve sorumlulukları; etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda çağdaş yönetim anlayışıyla yerine getirerek Muğla’mıza hizmet etmektir

VİZYON

Doğal, tarihi, ekonomik zenginliklerimizi Muğlalılarımıza, yerli ve yabancı konuklarımıza çağdaş bir yönetim anlayışı ile sunmak ve geleceğe taşımak.

TEMEL DEĞERLER


 - Sunduğumuz hizmetin KALİTE düzeyini en üst seviyeye çıkararak, hizmetlerimizi vatandaşlarımıza en HIZLI biçimde ulaştırmak,

 - Hizmetlerimizde ADALET kavramından taviz vermemek,

 - Hesap verebilir, tarafsız ve ŞEFFAF bir yönetim anlayışını benimsemek,

 - Karar alma süreçlerinde ilimizin tüm dinamikleriyle birlikte KATILIMCI yönetim anlayışını benimsemek,

 - Minimum maliyetle maksimum fayda sağlayarak hizmetlerimizde yüksek VERİM elde etmek,

 - Belediyemizin iç ve dış paydaşlarına verdiği GÜVENİLİRLİK imajını devamlı kılmak,

 - Belediyecilikte her zaman ÖNCÜ olmak.