Geri

MBB Encümen Üyeleri

Dr. Osman GÜRÜN

Muğla Büyükşehir Bld. Bşk.

Hüseyin DAŞGIN

Genel Sekreter

Birsen KOCATAŞ

Yazı İşleri ve Kararlar D. Bşk.

Fatoş ARSLAN

Mali Hizmetler D. Bşk.

Şevket GÜLEN

Zabıta Dairesi Başkanı

Emin MADRAN

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

Mehmet Ali AVCI

Meclis Üyesi

Nevzat SARIÇOBAN

Meclis Üyesi

Önder BATMAZ

Meclis Üyesi

Cumhur Gürsel DEMİRCİ

Meclis Üyesi

Mehmet OKTAY

Meclis Üyesi