Meclis Canlı

4- Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 312 ada, 7 parsele ilişkin hazırlanan “Akaryakıt ve LPG (Otogaz) Satış İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

5- Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

6- Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

7- Fethiye İlçesi, Koru Mahallesi, 111 ada, 1, 2 ve 5 parseller ile 113 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli ve 118 sayılı kararı ile uygun bulunan “Ekoturizm Alanı” ve “Taşıt Yolu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

8- Fethiye İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 558 ada, 1, 2 ve 5 parsellere yönelik Fethiye Belediye Başkanlığınca sehven unutulan yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

15- İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin alınan 05.01.2024 tarih 2024/3 sayılı Bodrum Belediye Meclisi Kararının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

19- İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 115 ada, 40 parselde LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

21- Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

22- Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 1. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

23- Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

24- Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 3. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 58                 

Karar Tarihi  : 13.02.2024   

 

  KONUSU:


              Gün Tespiti

 

    Gelecek meclis toplantısının 14 Mart 2024 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 57                 

Karar Tarihi  : 13.02.2024   

 

  KONUSU:


              Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 yılı Şubat ayı meclis toplantısına katılamayan; Önder BATMAZ, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Kamil CEYLAN, Fatih ÖLEMEZ, Ethem SAYAR, Eray ÇİÇEK, Gonca KÖKSAL, Gürsel İNCE, İlhan ŞİMŞEK, Özay TÜRKLER, Mustafa TOKSÖZ ve Emre KARAÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 56                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       f)   Menteşe Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.02.2024 tarih ve 31 ve 32 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.   

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;Ek-2 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 55                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       e)   Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.    

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 54                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       d)  Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.   

 

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 53                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       ç)   Kavaklıdere Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.02.2024 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 52                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       c)   Dalaman Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2024 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 51                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;
 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 50                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       a) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 35 adet Pick­up (Kamyonet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik), 30 adet Pick­up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik), 1 adet Panel satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup; söz konusu araçların 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 49                      

Karar Tarihi  : 13.02.2024         

 

KONUSU:


        Gıda Analiz Laboratuvarı Projesi kapsamında Muğla Ticaret Borsası binasında kurulan Gıda Analiz Laboratuvarının isminin “100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı” olması konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesi hükmü gereği görüşülmesi.   


            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 12.02.2024 tarihli ve E-10452259-105.04-285824 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 48                       

Karar Tarihi  : 13.02.2024          

 

 

KONUSU:


         22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11’inci maddesinin birinci fıkrası gereği yazı ekinde sunulan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların derece değişikliği hususunun görüşülmesi.


            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 13.02.2024 tarihli ve E-58798979-907-285881 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 47                      

Karar Tarihi  : 13.02.2024         

 

KONUSU:


            Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin (MUTTAŞ) 08.02.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin 104.000.000,00 TL artırılarak 656.213.845,00 TL'den 760.213.845,00 TL'ye çıkarılması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.  


            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 09.02.2024 tarihli ve E-79556812-105.03-285264 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 46                      

Karar Tarihi  : 13.02.2024         

 

 

KONUSU:


      İlimiz, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 38 ada 5 parsel ve 781 ada 1 parsel numaralı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırma iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.


           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.02.2024 tarihli ve E-36521862-105.02-284914 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 45                       

Karar Tarihi  : 13.02.2024          

 

KONUSU:


            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21'inci maddesi gereğince norm kadro esaslarına uygun olarak hazırlanan 14.12.2023 tarihli ve 324 sayılı meclis kararı ile güncellenen Büyükşehir Belediyemiz idari şemasında yer alan birimlerden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Şehit Yakınları, Gaziler Şube Müdürlüğünün adının Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünün ihdas edilmesi ve idari şemanın yazı ekinde yer alan şekli ile güncellenmesi hususlarının görüşülmesi.


            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 22.01.2024 tarihli ve E-13456491-050.02-278575 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 44                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        e) Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 176 ada 1 parsele ilişkin “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

                     

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 43                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

         d) Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 492 ada, 25parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 3059,62 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Ticaret Alanı” ve “Genel Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 42                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


      ç) Milas Belediyesinin 06.11.2023 tarihli ve 275 sayılı Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza iletilen, söz konusu UİP-481036446 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 41                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        c) İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF- 481033015 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 40                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


       b) İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF­ 481033005 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 39                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


           a) 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 20.03.2014 tarihli kararı ile mülkiyeti Ortaca Belediyesi adına kayıtlı bulunan ve fiilen terminal alanı olarak kullanılan; İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 7 parsel numaralı 6.670,29 m² yüz ölçümlü, "Arsa" nitelikli taşınmazın tamamı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza;29.12.2022 tarihli ve 2022/3 nolu kararı ile Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine karar verildiği, Belediyemiz tarafından “Muğla Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 2022/3 sayılı kararı ile Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada 7 parsel nolu taşınmazın Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine dair işlemin iptali" talepli açılan davanın reddedildiği, anılı Karara karşı yürütmeyi durdurma talepli istinaf kanun yoluna başvurulduğu, yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, esastan görülmeye devam etmekte olduğu ve henüz sonuçlanmadığı belirtilen davaya konu taşınmazın; mücavirinde bulunan, otogar alanı ile bütünlük arz eden, daha önce Ortaca Belediyesi’nin 03.06.2014 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararıyla Belediyemize devir talebi uygun görülen ve 10.06.2014 tarih ve 2478 yevmiye numarası ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına devir ve tescili sağlanmış olan, aynı ada içerisinde ve Ortaca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Merkezi İş Alanında kaldığı gerekçesiyle Ortaca Belediye Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek Ortaca Belediyesi'ne devredilmesi talebi bulunan, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların Ortaca Belediye Başkanlığı'na mülkiyet devirlerinin yapılmaması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 38                 

Karar Tarihi  : 13.02.2024   

 

KONUSU:

 

Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;

Kararın devamı için tıklayınız.


6- 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 20.03.2014 tarihli kararı ile mülkiyeti Ortaca Belediyesi adına kayıtlı bulunan ve fiilen terminal alanı olarak kullanılan; İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 7 parsel numaralı 6.670,29 m² yüz ölçümlü, "Arsa" nitelikli taşınmazın tamamı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza;  29.12.2022 tarihli ve 2022/3 nolu kararı ile Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine karar verildiği, Belediyemiz tarafından “Muğla Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 2022/3 sayılı kararı ile Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada 7 parsel nolu taşınmazın Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine dair işlemin iptali" talepli açılan davanın reddedildiği, anılı Karara karşı yürütmeyi durdurma talepli istinaf kanun yoluna başvurulduğu, yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, esastan görülmeye devam etmekte olduğu ve henüz sonuçlanmadığı belirtilen davaya konu taşınmazın; mücavirinde bulunan, otogar alanı ile bütünlük arz eden, daha önce Ortaca Belediyesi’nin 03.06.2014 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararıyla Belediyemize devir talebi uygun görülen ve 10.06.2014 tarih ve 2478 yevmiye numarası ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına devir ve tescili sağlanmış olan,  aynı ada içerisinde ve Ortaca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Merkezi İş Alanında kaldığı gerekçesiyle Ortaca Belediye Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek Ortaca Belediyesi'ne devredilmesi talebi bulunan, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların Ortaca Belediye Başkanlığı'na mülkiyet devirlerinin yapılmaması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

20- İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF­ 481033005 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

21- İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF- 481033015 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

23- Milas Belediyesinin 06.11.2023 tarihli ve 275 sayılı Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza iletilen, söz konusu UİP-481036446 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

24- Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 492 ada, 25  parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 3059,62 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Ticaret Alanı” ve “Genel Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

28- Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 176 ada 1 parsele ilişkin “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 37                          

Karar Tarihi            : 11/01/2024       


KONUSU:

 

Gün Tespiti

 

        Gelecek meclis toplantısının 13 Şubat  2024 Salı günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 36                   

Karar Tarihi    : 11/01/2024     


KONUSU:

 

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

     Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 yılı Ocak ayı meclis toplantısına katılamayan;

Önder BATMAZ,  Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Sabri Oğuz BOLELLİ, Mehmet DEMİR,  Kamil CEYLAN, İhsan ÖZTÜRK, Gonca KÖKSAL,  Alper ÇALIKOĞLU, Halil Faik BOZKURT, Mustafa TOKSÖZ, Emre KARAÖZ ve Erbil ÖZDEMİR’in mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 35                                      

Karar Tarihi    : 11/01/2024                           


KONUSU:

   29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

f)  Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinde bulunan Yer Seçim Belgesi Ücretinin yazı ekinde yer alan şekliyle güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 34                                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024                           

 

KONUSU:

   29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

       e) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne ait yazı ekinde yer alan 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 33                                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024                           

 

KONUSU:

  29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

d) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ait yazı ekinde yer alan 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 32                                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024                           


KONUSU:

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 ç)   Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 adet diğer taşıtlar (engelli  nakil aracı) ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 8 adet 28 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı, 6 adet dar alan itfaiye müdahale arazözü ve 1 adet tam donanımlı itfaiye afet ve kaza kurtarma aracının satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup; söz konusu araçların 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.

 

                 Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 31                                      

Karar Tarihi     : 11/01/2024  

                      

KONUSU:

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 30                                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024                           


KONUSU:

   29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

              b) Büyükşehir Belediyemiz Organizasyon Şemasında 14.12.2023 tarih ve 324 sayılı Meclis Kararı ile yapılan değişikliklerle Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı kurulması nedeniyle 46.48.01.45 kurumsal kodun ve bu kurumsal kodun altında 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel kodunun açılması ve Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince görüşülmesi.

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 29                             

Karar Tarihi            : 11/01/2024                    


KONUSU:

  29. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


     a) 2024 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarının Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 28                       

Karar Tarihi : 11/01/2024     

 


KONUSU:

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2024 tarihli ve E-41232352­105.04­275829 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 27                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

         Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.

 

         Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2024 tarihli ve E-26481845­105.04­275836 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 26                          

Karar Tarihi : 11/01/2024   


KONUSU:

 

Mehmet GİRGİN dilekçe ile adına kayıtlı 2023 model Ford Transit 410L Van beyaz renkli NMOEXXTTREPU09954 şasi numaralı, PU09954 motor numaralı hasta nakil ambulansını Muğla ili Menteşe ilçesi lokasyonunda kullanılmak üzere ve ambulans vasfının bitiminde de Kurumumuzun sağlık hizmetleri alanında kullanılması amacıyla Ahmet ÖZBAY, Güler ÖZBAY ve Mehmet ÖZBAY adına  Kurumumuza bağışlamak istediğini belirtilmekte olup;  söz konusu hasta nakil ambulansının şartlı bağış olarak kabul edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun  18. maddesinin (g) bendi gereğince görüşülmesi.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2024 tarihli ve E-31514194-105.99-275781 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 25                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin (MUTTAŞ) 09.01.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin  66.000.000,00 TL artırılarak 590.213.845,00 TL'den 656.213.845,00 TL'ye çıkarılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.

 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2024 tarihli ve E-44338531-105.03-275645 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 24                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024  


KONUSU:

              5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereği Büyükşehir Belediyemizde 2024 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşme ücretlerinin; Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi’nin 1 sayılı cetvelinde belirtilen unvan bazlı net aylık tutarının Tabip ve Uzman Tabip unvanlarında görev yapacak sözleşmeli personel için %25 fazlası, bu unvanlar dışında kalanlar için belgelendirmeleri koşulu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hizmet süresi 0­5 (Dahil) yıl arasında olanlara %80’i, 6­10 (Dahil) yıl arasında olanlara %85’i, 11­15 (Dahil) yıl arasında olanlara %90’ı, 16­20 (Dahil) yıl arasında olanlara %95’i, 21 yıl ve üzerinde olanlara ise net ücret tutarı olarak belirlenmesi, net ücret tutarı asgari ücretin altında kalanların ise asgari ücrete tamamlanmak kaydıyla ücretlerinin belirlenmesi, söz konusu ücretlerin yeni bir Genelge ile yeniden belirlenmesi halinde yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek kalmaksızın bu Genelgede belirtilecek ücretler üzerinden yukarıdaki esaslar dahilinde yeniden belirlenmesi hususlarının görüşülmesi.

             İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2024 tarihli ve E-­13456491-050.04-275015 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 23     

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

2024 Yılında Büyükşehir Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 7836 Adam/Ay miktarında geçici iş pozisyonunun vize edilmesi hususunun 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 24’üncü maddesinin birinci fıkrası gereği görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-13456491-929-273759 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 22                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında bu kanuna bağlı cetveller sayılmış olup, (g) bendinde gösterilen K Cetvelinin “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı üçüncü bölümünün (B) fıkrasının 1. Bendinde; “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun’da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenen aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına  göre belediye nüfusu; … Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 2.470 Türk Lirasını… geçemez.” hükmü gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 01 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek olan 2024 yılı fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-13456491-050.99-273758 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 21                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        

 

KONUSU:

 

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün yazısıyla Söğüt - Fethiye Devlet Yolu Km: (21+910.76­53+754.65) arasında yer alan TCK: 314­317 Sıra nolu  yol inşaat, emniyet sahasında kalmakta olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2021 tarih ve 2021/242 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden kamulaştırma işlemlerine başlanıldığı bildirilen mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Seydikemer İlçesi, Dont Mahallesi, 168 ada 34 ve 36 parsel numaralı ''Yol'' nitelikli taşınmazların, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında bedeli karşılığında ''Yol'' olarak devir işlemlerinin yapılması ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-43826297-105.03-273757 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 20                               

Karar Tarihi : 11/01/2024              


KONUSU:

 

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Köyceğiz İlçesi, Döğüşbelen Mahallesi, 143 ada, 14 (eski 358) parsel numaralı, 2.065,36 m² yüz ölçümlü 'Taş Değirmen ve Avlusu' nitelikli taşınmazın İdaremizce ihtiyaç duyulması halinde tahsisinin iptal edilmesi şartıyla müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süreliğine Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-274455 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 19                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 202 parsel numaralı 1.426,00 m² yüz ölçümlü, 'Kuyu ve Arsası’ nitelikli taşınmazın  389,98 m² yüz ölçümlü alanının 08.06.2023 tarih ve 140 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile "Çay Bahçesi + Büfe" olarak işletilmek üzere 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm  İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme devri yapılmış olup, adı geçen Şirketin yazılı talebine istinaden yapılan işletme devrinin iptal edilerek; bahsi geçen taşınmazın yazı eki  krokide belirtilen 59,80 m² yüz ölçümlü yapının Kanalizasyon ve Atıksu Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılması amacıyla teslim edildiği tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-274457 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 18                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

Marmaris 1. İcra Dairesi Müdürlüğü’nün 2021/3308 Esas sayılı dosyasıyla satışa çıkarıldığı belirtilen, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce baraj havzasında kaldığı tespit edilen, Genel Müdürlük iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere satın alınmasının uygun olduğu bildirilen İlimiz, Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesi, 268 ada, 1 parsel numaralı 7.971,80 m² yüz ölçümlü, “Tarla” vasıflı taşınmazın Büyükşehir Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek üst bedele kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca satın alınmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 45. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-65904795-105.04-273761 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 17                               

Karar Tarihi : 11/01/2024              

 

KONUSU:

 

İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, 165 ada, 3 parsel numaralı, 684,90 m² yüz ölçümlü "İki Katlı Betonarme Konut ve Arsa" nitelikli taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait 18934/68490 hissesinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre yazılı talebine istinaden diğer hissedarına satılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi. 

              Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-273760 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 16                          

Karar Tarihi            : 11/01/2024       


KONUSU:

 

  İlimiz, Milas ilçesi, Kazıklı Mahallesi, 178 ada, 53 parsel (eski 960 parsel) numaralı “Mera” niteliğindeki taşınmazın 30.573,00 m²’lik kısmının tahsis amacının değiştirilerek mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına tahsis işlemleri tamamlandığı takdirde; mezarlık alanının genel temizlik, ot biçme, iç yolların yapımı, etrafının çevrilmesi, su aboneliği vb. işlemler Belediyemizce gerçekleştirilecek olduğundan, tahsis işlemlerine devam edilebilmesi için Bakanlığın 4342 sayılı Mera Kanunu Değişik 14. madde uygulamaları 2014/2 numaralı talimatı gereği Kamu Yatırımı Kararının alınması hususunun görüşülmesi.

 

             Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 25.12.2023 tarihli ve E-77845006-020-271096 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 15                          

Karar Tarihi            : 11/01/2024       


KONUSU:

              5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği; Meclisimizce, gizli oylamayla Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

              Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-274024 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 14                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    k)   İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada, 52 parselde LPG ve Elektrikli Araç Şarj ünitesi kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 13                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    j)   İlimiz, Seydikemer İlçesi, Çobanlar Mahallesinde yer alan, tapunun 137 ada, 88 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 12                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    i)   Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 345 ada 1 parsel ile 346 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan planlama alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 11                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    ı)   Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 345 ada 1 parsel ile 346 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan planlama alanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 10                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    h)   Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.01.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 9                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    g)   Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri Marmaris Milli Parkı Etkileme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.01.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 8                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

      

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    f)   Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 335 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel ile 336 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 7                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    e)    15.11.2023 tarih ve 2023/151 sayılı Bodrum Belediye Meclisi Kararı ile Başkanlığımıza iletilen itiraz dilekçeleri ile Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı (Askı İtirazlarına Yönelik) Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 6                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

      

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    d)   İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına iletilen itiraz dilekçelerinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 5                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    ç)   Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 04.07.2023 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile uygun görülerek Başkanlığımıza iletilen Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 10.08.2023 tarihli ve 184 sayılı meclis kararı ile değiştirilerek onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi, Düğerek 2. Kısım 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na esas iletilen 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 4                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

      

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    c)  Milas Belediye Başkanlığının 06.11.2023 tarihli ve 277 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen, İlimiz, Milas İlçesi Kıyıkışlacık, Boğaziçi ve Kemikler Mahallelerine ait Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespitinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 3                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    b)   Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince yapılacak olan (Meskûn Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları ile Karayolları Genel Müdürlüğü bakım, yetki ve sorumluluğunda yer alan yol ağı hariç) aks tasarımlarında; kent genelinde kategorize edilmiş yollarda dil bütünlüğü sağlamak, yapılan imar planı çalışmalarında aks kesitleri önerilerinde yol gösterici olmak ve trafik etütlerinde kullanılmak üzere altlık oluşturmak amacı ile katılımcı proje üretim süreci, kentsel mobilya, peyzaj alanları ve yüzey malzemelerine ilişkin tasarım kriterlerinin belirlendiği yazı ekinde yer alan “Muğla Kentsel Tasarım Rehberinin” görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2023 tarihli raporunda;

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 2                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    a)   Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğine yapılan toplam 11 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 1                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024      

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;


Kararın devamı için tıklayınız.

GEÇMİŞ MECLİS KARARLARI

Kararlar Id
13.02.2024 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4506
13.02.2024 tarih ve 58 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4505
13.02.2024 tarih ve 57 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4504
13.02.2024 tarih ve 56 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4503
13.02.2024 tarih ve 55 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4502
13.02.2024 tarih ve 54 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4501
13.02.2024 tarih ve 53 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4500
13.02.2024 tarih ve 52 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4499
13.02.2024 tarih ve 51 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4498
13.02.2024 tarih ve 50 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4497
13.02.2024 tarih ve 49 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4496
13.02.2024 tarih ve 48 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4495
13.02.2024 tarih ve 47 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4494
13.02.2024 tarih ve 46 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4493
13.02.2024 tarih ve 45 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4492
13.02.2024 tarih ve 44 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4491
13.02.2024 tarih ve 43 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4490
13.02.2024 tarih ve 42 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4489
13.02.2024 tarih ve 41 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4488
13.02.2024 tarih ve 40 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4487
13.02.2024 tarih ve 39 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4486
13.02.2024 tarih ve 38 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4485
11.01.2024 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4484
11.01.2024 tarih ve 37 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4483
11.01.2024 tarih ve 36 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4482
11.01.2024 tarih ve 35 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4481
11.01.2024 tarih ve 34 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4480
11.01.2024 tarih ve 33 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4479
11.01.2024 tarih ve 32 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4478
11.01.2024 tarih ve 31 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4477
11.01.2024 tarih ve 30 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4476
11.01.2024 tarih ve 29 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4475
11.01.2024 tarih ve 28 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4474
11.01.2024 tarih ve 27 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4473
11.01.2024 tarih ve 26 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4472
11.01.2024 tarih ve 25 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4471
11.01.2024 tarih ve 24 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4470
11.01.2024 tarih ve 23 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4469
11.01.2024 tarih ve 22 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4468
11.01.2024 tarih ve 21 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4467
11.01.2024 tarih ve 20 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4466
11.01.2024 tarih ve 19 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4465
11.01.2024 tarih ve 18 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4464
11.01.2024 tarih ve 17 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4463
11.01.2024 tarih ve 16 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4462
11.01.2024 tarih ve 15 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4461
11.01.2024 tarih ve 14 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4460
11.01.2024 tarih ve 13 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4459
11.01.2024 tarih ve 12 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4458
11.01.2024 tarih ve 11 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4457
11.01.2024 tarih ve 10 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4456
11.01.2024 tarih ve 9 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4455
11.01.2024 tarih ve 8 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4454
11.01.2024 tarih ve 7 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4453
11.01.2024 tarih ve 6 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4452
11.01.2024 tarih ve 5 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4451
11.01.2024 tarih ve 4 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4450
11.01.2024 tarih ve 3 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4449
11.01.2024 tarih ve 2 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4448
11.01.2024 tarih ve 1 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4447
14.12.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4446
14.12.2023 tarih ve 337 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4445
14.12.2023 tarih ve 336 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4444
14.12.2023 tarih ve 335 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4443
14.12.2023 tarih ve 334 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4442
14.12.2023 tarih ve 333 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4441
14.12.2023 tarih ve 332 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4440
14.12.2023 tarih ve 331 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4439
14.12.2023 tarih ve 330 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4438
14.12.2023 tarih ve 329 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4437
14.12.2023 tarih ve 328 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4436
14.12.2023 tarih ve 327 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4435
14.12.2023 tarih ve 326 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4434
14.12.2023 tarih ve 325 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4433
14.12.2023 tarih ve 324 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4432
14.12.2023 tarih ve 323 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4431
14.12.2023 tarih ve 322 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4430
14.12.2023 tarih ve 321 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4429
14.12.2023 tarih ve 320 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4428
14.12.2023 tarih ve 319 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4427
14.12.2023 tarih ve 318 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4426
14.12.2023 tarih ve 317 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4425
14.12.2023 tarih ve 316 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4424
14.12.2023 tarih ve 315 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4423
14.12.2023 tarih ve 314 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4422
14.12.2023 tarih ve 313 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4421
14.12.2023 tarih ve 312 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4420
23.11.2023 tarih ve 311 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4419
23.11.2023 tarih ve 310 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4418
23.11.2023 tarih ve 309 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4417
23.11.2023 tarih ve 308 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4416
23.11.2023 tarih ve 307 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4415
23.11.2023 tarih ve 306 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4414
23.11.2023 tarih ve 305 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4413
23.11.2023 tarih ve 304 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4412
23.11.2023 tarih ve 303 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4411
23.11.2023 tarih ve 302 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4410
23.11.2023 tarih ve 301 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4409
23.11.2023 tarih ve 300 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4408
23.11.2023 tarih ve 299 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4407
23.11.2023 tarih ve 298 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4406
23.11.2023 tarih ve 297 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4405
23.11.2023 tarih ve 296 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4404
23.11.2023 tarih ve 295 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4403
23.11.2023 tarih ve 294 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4402
23.11.2023 tarih ve 293 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4401
23.11.2023 tarih ve 292 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4400
23.11.2023 tarih ve 291 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4399
23.11.2023 tarih ve 290 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4398
23.11.2023 tarih ve 289 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4397
23.11.2023 tarih ve 288 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4396
23.11.2023 tarih ve 287 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4395
23.11.2023 tarih ve 286 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4394
23.11.2023 tarih ve 285 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4393
09.11.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4392
09.11.2023 tarih ve 284 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4391
09.11.2023 tarih ve 283 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4390
09.11.2023 tarih ve 282 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4389
09.11.2023 tarih ve 281 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4388
09.11.2023 tarih ve 280 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4387
09.11.2023 tarih ve 279 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4386
09.11.2023 tarih ve 278 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4385
09.11.2023 tarih ve 277 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4384
09.11.2023 tarih ve 276 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4383
09.11.2023 tarih ve 275 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4382
09.11.2023 tarih ve 274 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4381
09.11.2023 tarih ve 273 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4380
09.11.2023 tarih ve 272 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4379
09.11.2023 tarih ve 271 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4378
09.11.2023 tarih ve 270 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4377
09.11.2023 tarih ve 269 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4376
09.11.2023 tarih ve 268 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4375
09.11.2023 tarih ve 267 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4374
09.11.2023 tarih ve 266 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4373
24.10.2023 tarih ve 265 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4372
24.10.2023 tarih ve 264 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4371
24.10.2023 tarih ve 263 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4370
24.10.2023 tarih ve 262 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4369
12.10.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4368
12.10.2023 tarih ve 261 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4367
12.10.2023 tarih ve 260 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4366
12.10.2023 tarih ve 259 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4365
12.10.2023 tarih ve 258 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4364
12.10.2023 tarih ve 257 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4363
12.10.2023 tarih ve 256 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4362
12.10.2023 tarih ve 255 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4361
12.10.2023 tarih ve 254 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4360
12.10.2023 tarih ve 253 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4359
12.10.2023 tarih ve 252 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4358
12.10.2023 tarih ve 251 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4357
12.10.2023 tarih ve 250 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4356
12.10.2023 tarih ve 249 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4355
12.10.2023 tarih ve 248 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4354
12.10.2023 tarih ve 247 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4353
12.10.2023 tarih ve 246 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4352
12.10.2023 tarih ve 245 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4351
12.10.2023 tarih ve 244 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4350
12.10.2023 tarih ve 243 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4349
12.10.2023 tarih ve 242 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4348
12.10.2023 tarih ve 241 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4347
12.10.2023 tarih ve 240 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4346
12.10.2023 tarih ve 239 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4345
12.10.2023 tarih ve 238 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4344
12.10.2023 tarih ve 237 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4343
12.10.2023 tarih ve 236 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4342
12.10.2023 tarih ve 235 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4341
12.10.2023 tarih ve 234 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4340
14.09.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4339
14.09.2023 tarih ve 233 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4338
14.09.2023 tarih ve 232 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4337
14.09.2023 tarih ve 231 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4336
14.09.2023 tarih ve 230 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4335
14.09.2023 tarih ve 229 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4334
14.09.2023 tarih ve 228 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4333
14.09.2023 tarih ve 227 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4332
14.09.2023 tarih ve 226 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4331
14.09.2023 tarih ve 225 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4330
14.09.2023 tarih ve 224 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4329
14.09.2023 tarih ve 223 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4328
14.09.2023 tarih ve 222 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4327
14.09.2023 tarih ve 221 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4326
14.09.2023 tarih ve 220 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4325
14.09.2023 tarih ve 219 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4324
14.09.2023 tarih ve 218 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4323
14.09.2023 tarih ve 217 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4322
14.09.2023 tarih ve 216 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4321
10.08.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4320
10.08.2023 tarih ve 215 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4319
10.08.2023 tarih ve 214 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4318
10.08.2023 tarih ve 213 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4317
10.08.2023 tarih ve 212 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4316
10.08.2023 tarih ve 211 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4315
10.08.2023 tarih ve 210 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4314
10.08.2023 tarih ve 209 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4313
10.08.2023 tarih ve 208 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4312
10.08.2023 tarih ve 207 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4311
10.08.2023 tarih ve 206 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4310
10.08.2023 tarih ve 205 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4309
10.08.2023 tarih ve 204 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4308
10.08.2023 tarih ve 203 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4307
10.08.2023 tarih ve 202 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4306
10.08.2023 tarih ve 201 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4305
10.08.2023 tarih ve 200 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4304
10.08.2023 tarih ve 199 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4303
10.08.2023 tarih ve 198 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4302
10.08.2023 tarih ve 197 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4301
10.08.2023 tarih ve 196 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4300
10.08.2023 tarih ve 195 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4299
10.08.2023 tarih ve 194 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4298
10.08.2023 tarih ve 193 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4297
10.08.2023 tarih ve 192 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4296
10.08.2023 tarih ve 191 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4295
10.08.2023 tarih ve 190 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4294
10.08.2023 tarih ve 189 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4293
10.08.2023 tarih ve 188 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4292
10.08.2023 tarih ve 187 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4291
10.08.2023 tarih ve 186 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4290
10.08.2023 tarih ve 185 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4289
10.08.2023 tarih ve 184 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4288
10.08.2023 tarih ve 183 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4287
10.08.2023 tarih ve 182 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4286
13.07.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4285
13.07.2023 tarih ve 181 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4284
13.07.2023 tarih ve 180 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4283
13.07.2023 tarih ve 179 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4282
13.07.2023 tarih ve 178 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4281
13.07.2023 tarih ve 177 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4280
13.07.2023 tarih ve 176 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4279
13.07.2023 tarih ve 175 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4278
13.07.2023 tarih ve 174 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4277
13.07.2023 tarih ve 173 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4276
13.07.2023 tarih ve 172 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4275
13.07.2023 tarih ve 171 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4274
13.07.2023 tarih ve 170 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4273
13.07.2023 tarih ve 169 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4272
13.07.2023 tarih ve 168 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4271
13.07.2023 tarih ve 167 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4270
13.07.2023 tarih ve 166 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4269
13.07.2023 tarih ve 165 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4268
13.07.2023 tarih ve 164 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4267
13.07.2023 tarih ve 163 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4266
08.06.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4265
08.06.2023 tarih ve 162 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4264
08.06.2023 tarih ve 161 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4263
08.06.2023 tarih ve 160 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4262
08.06.2023 tarih ve 159 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4261
08.06.2023 tarih ve 158 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4260
08.06.2023 tarih ve 157 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4259
08.06.2023 tarih ve 156 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4258
08.06.2023 tarih ve 155 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4257
08.06.2023 tarih ve 154 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4256
08.06.2023 tarih ve 153 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4255
08.06.2023 tarih ve 152 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4254
08.06.2023 tarih ve 151 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4253
08.06.2023 tarih ve 150 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4252
08.06.2023 tarih ve 149 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4251
08.06.2023 tarih ve 148 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4250
08.06.2023 tarih ve 147 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4249
08.06.2023 tarih ve 146 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4248
08.06.2023 tarih ve 145 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4247
08.06.2023 tarih ve 144 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4246
08.06.2023 tarih ve 143 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4245
08.06.2023 tarih ve 142 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4244
08.06.2023 tarih ve 141 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4243
08.06.2023 tarih ve 140 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4242
08.06.2023 tarih ve 139 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4241
08.06.2023 tarih ve 138 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4240
08.06.2023 tarih ve 137 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4239
08.06.2023 tarih ve 136 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4238
08.06.2023 tarih ve 135 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4237
08.06.2023 tarih ve 134 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4236
08.06.2023 tarih ve 133 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4235
08.06.2023 tarih ve 132 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4234
08.06.2023 tarih ve 131 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4233
08.06.2023 tarih ve 130 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4232
08.06.2023 tarih ve 129 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4231
08.06.2023 tarih ve 128 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4230
08.06.2023 tarih ve 127 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4229
08.06.2023 tarih ve 126 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4228
08.06.2023 tarih ve 125 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4227
08.06.2023 tarih ve 124 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4226
08.06.2023 tarih ve 123 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4225
08.06.2023 tarih ve 122 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4224
11.05.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4223
11.05.2023 tarih ve 121 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4222
11.05.2023 tarih ve 120 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4221
11.05.2023 tarih ve 119 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4220
11.05.2023 tarih ve 118 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4219
11.05.2023 tarih ve 117 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4218
11.05.2023 tarih ve 116 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4217
11.05.2023 tarih ve 115 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4216
11.05.2023 tarih ve 114 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4215
11.05.2023 tarih ve 113 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4214
11.05.2023 tarih ve 112 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4213
11.05.2023 tarih ve 111 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4212
11.05.2023 tarih ve 110 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4211
11.05.2023 tarih ve 109 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4210
11.05.2023 tarih ve 108 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4209
11.05.2023 tarih ve 107 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4208
11.05.2023 tarih ve 106 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4207
11.05.2023 tarih ve 105 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4206
11.05.2023 tarih ve 104 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4205
11.05.2023 tarih ve 103 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4204
11.05.2023 tarih ve 102 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4203
11.05.2023 tarih ve 101 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4202
13.04.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4201
13.04.2023 tarih ve 100 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4200
13.04.2023 tarih ve 99 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4199
13.04.2023 tarih ve 98 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4198
13.04.2023 tarih ve 97 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4197
13.04.2023 tarih ve 96 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4196
13.04.2023 tarih ve 95 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4195
13.04.2023 tarih ve 94 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4194
13.04.2023 tarih ve 93 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4193
13.04.2023 tarih ve 92 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4192
13.04.2023 tarih ve 91 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4191
13.04.2023 tarih ve 90 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4190
13.04.2023 tarih ve 89 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4189
13.04.2023 tarih ve 88 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4188
13.04.2023 tarih ve 87 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4187
13.04.2023 tarih ve 86 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4186
13.04.2023 tarih ve 85 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4185
13.04.2023 tarih ve 84 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4184
13.04.2023 tarih ve 83 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4183
13.04.2023 tarih ve 82 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4182
13.04.2023 tarih ve 81 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4181
13.04.2023 tarih ve 80 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4180
13.04.2023 tarih ve 79 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4179
13.04.2023 tarih ve 78 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4178
13.04.2023 tarih ve 77 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4177
13.04.2023 tarih ve 76 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4176
13.04.2023 tarih ve 75 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4175
13.04.2023 tarih ve 74 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4174
13.04.2023 tarih ve 73 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4173
13.04.2023 tarih ve 72 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4172
13.04.2023 tarih ve 71 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4171
13.04.2023 tarih ve 70 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4170
13.04.2023 tarih ve 69 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4169
13.04.2023 tarih ve 68 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4168
13.04.2023 tarih ve 67 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4167
13.04.2023 tarih ve 66 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4166
09.03.2023 tarih ve K.H karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4165
09.03.2023 tarih ve 65 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4164
09.03.2023 tarih ve 64 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4163
09.03.2023 tarih ve 63 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4162
09.03.2023 tarih ve 62 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4161
09.03.2023 tarih ve 61 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4160
09.03.2023 tarih ve 60 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4159
09.03.2023 tarih ve 59 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4158
09.03.2023 tarih ve 58 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4157
09.03.2023 tarih ve 57 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4156
09.03.2023 tarih ve 56 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4155
09.03.2023 tarih ve 55 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4154
09.03.2023 tarih ve 54 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4153
09.03.2023 tarih ve 53 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4152
09.03.2023 tarih ve 52 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4151
09.03.2023 tarih ve 51 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4150
09.03.2023 tarih ve 50 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4149
14.02.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4148
14.02.2023 tarih ve 49 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4147
14.02.2023 tarih ve 48 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4146
14.02.2023 tarih ve 47 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4145
14.02.2023 tarih ve 46 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4144
14.02.2023 tarih ve 45 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4143
14.02.2023 tarih ve 44 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4142
14.02.2023 tarih ve 43 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4141
14.02.2023 tarih ve 42 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4140
14.02.2023 tarih ve 41 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4139
14.02.2023 tarih ve 40 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4138
14.02.2023 tarih ve 39 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4137
14.02.2023 tarih ve 38 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4136
14.02.2023 tarih ve 37 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4135
14.02.2023 tarih ve 36 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4134
14.02.2023 tarih ve 35 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4133
14.02.2023 tarih ve 34 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4132
14.02.2023 tarih ve 33 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4131
14.02.2023 tarih ve 32 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4130
14.02.2023 tarih ve 31 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4129
14.02.2023 tarih ve 30 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4128
12.01.2023 tarih ve K.H karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4127
12.01.2023 tarih ve 29 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4126
12.01.2023 tarih ve 28 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4125
12.01.2023 tarih ve 27 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4124
12.01.2023 tarih ve 26 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4123
12.01.2023 tarih ve 25 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4122
12.01.2023 tarih ve 24 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4121
12.01.2023 tarih ve 23 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4120
12.01.2023 tarih ve 22 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4119
12.01.2023 tarih ve 21 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4118
12.01.2023 tarih ve 20 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4117
12.01.2023 tarih ve 19 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4116
12.01.2023 tarih ve 18 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4115
12.01.2023 tarih ve 17 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4114
12.01.2023 tarih ve 16 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4113
12.01.2023 tarih ve 15 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4112
12.01.2023 tarih ve 14 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4111
12.01.2023 tarih ve 13 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4110
12.01.2023 tarih ve 12 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4109
12.01.2023 tarih ve 11 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4108
12.01.2023 tarih ve 10 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4107
12.01.2023 tarih ve 9 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4106
12.01.2023 tarih ve 8 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4105
12.01.2023 tarih ve 7 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4104
12.01.2023 tarih ve 6 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4103
12.01.2023 tarih ve 5 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4102
12.01.2023 tarih ve 4 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4101
12.01.2023 tarih ve 3 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4100
12.01.2023 tarih ve 2 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4099
12.01.2023 tarih ve 1 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4098
08.12.2022 tarih ve 289 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4097
08.12.2022 tarih ve 288 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4096
08.12.2022 tarih ve 287 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4095
08.12.2022 tarih ve 286 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4094
08.12.2022 tarih ve 285 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4093
08.12.2022 tarih ve 284 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4092
08.12.2022 tarih ve 283 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4091
08.12.2022 tarih ve 282 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4090
08.12.2022 tarih ve 281 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4089
08.12.2022 tarih ve 280 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4088
08.12.2022 tarih ve 279 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4087
08.12.2022 tarih ve 278 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4086
08.12.2022 tarih ve 277 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4085
08.12.2022 tarih ve 276 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4084
08.12.2022 tarih ve 275 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4083
08.12.2022 tarih ve 274 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4082
08.12.2022 tarih ve 273 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4081
08.12.2022 tarih ve 272 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4080
08.12.2022 tarih ve 271 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4079
08.12.2022 tarih ve 270 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4078
08.12.2022 tarih ve 269 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4077
08.12.2022 tarih ve 268 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4076
08.12.2022 tarih ve 267 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4075
24.11.2022 tarih ve 266 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4074
24.11.2022 tarih ve 265 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4073
24.11.2022 tarih ve 264 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4072
24.11.2022 tarih ve 263 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4071
24.11.2022 tarih ve 262 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4070
24.11.2022 tarih ve 261 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4069
24.11.2022 tarih ve 260 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4068
24.11.2022 tarih ve 259 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4067
24.11.2022 tarih ve 258 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4066
24.11.2022 tarih ve 257 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4065
24.11.2022 tarih ve 256 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4064
24.11.2022 tarih ve 255 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4063
24.11.2022 tarih ve 254 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4062
24.11.2022 tarih ve 253 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4061
24.11.2022 tarih ve 252 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4060
24.11.2022 tarih ve 251 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4059
24.11.2022 tarih ve 250 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4058
24.11.2022 tarih ve 249 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4057
24.11.2022 tarih ve 248 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4056
24.11.2022 tarih ve 247 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4055
24.11.2022 tarih ve 246 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4054
24.11.2022 tarih ve 245 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4053
24.11.2022 tarih ve 244 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4052
24.11.2022 tarih ve 243 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4051
24.11.2022 tarih ve 242 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4050
24.11.2022 tarih ve 241 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4049
24.11.2022 tarih ve 240 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4048
24.11.2022 tarih ve 239 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4047
10.11.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4046
10.11.2022 tarih ve 238 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4045
10.11.2022 tarih ve 237 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4044
10.11.2022 tarih ve 236 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4043
10.11.2022 tarih ve 235 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4042
10.11.2022 tarih ve 234 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4041
10.11.2022 tarih ve 233 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4040
10.11.2022 tarih ve 232 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4039
13.10.2022 tarih ve K.H karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4038
13.10.2022 tarih ve 231 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4037
13.10.2022 tarih ve 230 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4036
13.10.2022 tarih ve 229 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4035
13.10.2022 tarih ve 228 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4034
13.10.2022 tarih ve 227 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4033
13.10.2022 tarih ve 226 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4032
13.10.2022 tarih ve 225 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4031
13.10.2022 tarih ve 224 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4030
13.10.2022 tarih ve 223 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4029
13.10.2022 tarih ve 222 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4028
13.10.2022 tarih ve 221 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4027
13.10.2022 tarih ve 220 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4026
13.10.2022 tarih ve 219 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4025
13.10.2022 tarih ve 218 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4024
13.10.2022 tarih ve 217 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4023
13.10.2022 tarih ve 216 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4022
13.10.2022 tarih ve 215 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4021
13.10.2022 tarih ve 214 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4020
13.10.2022 tarih ve 213 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4019
08.09.2022 tarih ve K.H karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4018
08.09.2022 tarih ve 212 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4017
08.09.2022 tarih ve 211 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4016
08.09.2022 tarih ve 210 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4015
08.09.2022 tarih ve 209 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4014
08.09.2022 tarih ve 208 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4013
08.09.2022 tarih ve 207 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4012
08.09.2022 tarih ve 206 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4011
08.09.2022 tarih ve 205 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4010
08.09.2022 tarih ve 204 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4009
08.09.2022 tarih ve 203 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4008
08.09.2022 tarih ve 202 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4007
08.09.2022 tarih ve 201 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4006
08.09.2022 tarih ve 200 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4005
08.09.2022 tarih ve 199 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4004
08.09.2022 tarih ve 198 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4003
08.09.2022 tarih ve 197 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4002
08.09.2022 tarih ve 196 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4001
08.09.2022 tarih ve 195 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4000
08.09.2022 tarih ve 194 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3999
08.09.2022 tarih ve 193 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3998
08.09.2022 tarih ve 192 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3997
08.09.2022 tarih ve 191 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3996
08.09.2022 tarih ve 190 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3995
11.08.2022 tarih ve K.H karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3994
11.08.2022 tarih ve 189 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3993
11.08.2022 tarih ve 188 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3992
11.08.2022 tarih ve 187 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3991
11.08.2022 tarih ve 186 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3990
11.08.2022 tarih ve 185 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3989
11.08.2022 tarih ve 184 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3988
11.08.2022 tarih ve 183 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3987
11.08.2022 tarih ve 182 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3986
11.08.2022 tarih ve 181 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3985
11.08.2022 tarih ve 180 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3984
11.08.2022 tarih ve 179 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3983
11.08.2022 tarih ve 178 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3982
11.08.2022 tarih ve 177 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3981
11.08.2022 tarih ve 176 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3980
11.08.2022 tarih ve 175 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3979
14.07.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3978
14.07.2022 tarih ve 174 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3977
14.07.2022 tarih ve 173 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3976
14.07.2022 tarih ve 172 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3975
14.07.2022 tarih ve 171 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3974
14.07.2022 tarih ve 170 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3973
14.07.2022 tarih ve 169 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3972
14.07.2022 tarih ve 168 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3971
14.07.2022 tarih ve 167 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3970
14.07.2022 tarih ve 166 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3969
14.07.2022 tarih ve 165 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3968
14.07.2022 tarih ve 164 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3967
14.07.2022 tarih ve 163 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3966
14.07.2022 tarih ve 162 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3965
14.07.2022 tarih ve 161 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3964
14.07.2022 tarih ve 160 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3963
14.07.2022 tarih ve 159 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3962
14.07.2022 tarih ve 158 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3961
14.07.2022 tarih ve 157 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3960
14.07.2022 tarih ve 156 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3959
14.07.2022 tarih ve 155 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3958
14.07.2022 tarih ve 154 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3957
14.07.2022 tarih ve 153 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3956
14.07.2022 tarih ve 152 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3955
14.07.2022 tarih ve 151 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3954
14.07.2022 tarih ve 150 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3953
09.06.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3952
09.06.2022 tarih ve 149 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3951
09.06.2022 tarih ve 148 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3950
09.06.2022 tarih ve 147 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3949
09.06.2022 tarih ve 146 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3948
09.06.2022 tarih ve 145 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3947
09.06.2022 tarih ve 144 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3946
09.06.2022 tarih ve 143 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3945
09.06.2022 tarih ve 142 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3944
09.06.2022 tarih ve 141 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3943
09.06.2022 tarih ve 140 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3942
09.06.2022 tarih ve 139 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3941
09.06.2022 tarih ve 138 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3940
09.06.2022 tarih ve 137 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3939
09.06.2022 tarih ve 136 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3938
09.06.2022 tarih ve 135 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3937
09.06.2022 tarih ve 134 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3936
09.06.2022 tarih ve 133 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3935
09.06.2022 tarih ve 132 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3934
09.06.2022 tarih ve 131 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3933
09.06.2022 tarih ve 130 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3932
09.06.2022 tarih ve 129 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3931
12.05.2022 tarih ve K.H karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3930
12.05.2022 tarih ve 128 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3929
12.05.2022 tarih ve 127 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3928
12.05.2022 tarih ve 126 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3927
12.05.2022 tarih ve 125 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3926
12.05.2022 tarih ve 124 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3925
12.05.2022 tarih ve 123 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3924
12.05.2022 tarih ve 122 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3923
12.05.2022 tarih ve 121 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3922
12.05.2022 tarih ve 120 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3921
12.05.2022 tarih ve 119 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3920
12.05.2022 tarih ve 118 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3919
12.05.2022 tarih ve 117 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3918
12.05.2022 tarih ve 116 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3917
12.05.2022 tarih ve 115 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3916
12.05.2022 tarih ve 114 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3915
12.05.2022 tarih ve 113 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3914
12.05.2022 tarih ve 112 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3913
12.05.2022 tarih ve 111 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3912
12.05.2022 tarih ve 110 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3911
12.05.2022 tarih ve 109 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3910
12.05.2022 tarih ve 108 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3909
12.05.2022 tarih ve 107 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3908
12.05.2022 tarih ve 106 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3907
12.05.2022 tarih ve 105 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3906
12.05.2022 tarih ve 104 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3905
12.05.2022 tarih ve 103 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3904
12.05.2022 tarih ve 102 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3903
12.05.2022 tarih ve 101 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3902
12.05.2022 tarih ve 100 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3901
12.05.2022 tarih ve 99 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3900
12.05.2022 tarih ve 98 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3899
12.05.2022 tarih ve 97 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3898
12.05.2022 tarih ve 96 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3897
14.04.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3896
14.04.2022 tarih ve 95 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3895
14.04.2022 tarih ve 94 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3894
14.04.2022 tarih ve 93 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3893
14.04.2022 tarih ve 92 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3892
14.04.2022 tarih ve 91 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3891
14.04.2022 tarih ve 90 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3890
14.04.2022 tarih ve 89 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3889
14.04.2022 tarih ve 88 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3888
14.04.2022 tarih ve 87 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3887
14.04.2022 tarih ve 86 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3886
14.04.2022 tarih ve 85 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3885
14.04.2022 tarih ve 84 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3884
14.04.2022 tarih ve 83 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3883
14.04.2022 tarih ve 82 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3882
14.04.2022 tarih ve 81 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3881
14.04.2022 tarih ve 80 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3880
14.04.2022 tarih ve 79 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3879
14.04.2022 tarih ve 78 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3878
14.04.2022 tarih ve 77 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3877
14.04.2022 tarih ve 76 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3876
14.04.2022 tarih ve 75 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3875
14.04.2022 tarih ve 74 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3874
14.04.2022 tarih ve 73 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3873
14.04.2022 tarih ve 72 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3872
14.04.2022 tarih ve 71 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3871
14.04.2022 tarih ve 70 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3870
14.04.2022 tarih ve 69 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3869
14.04.2022 tarih ve 68 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3868
14.04.2022 tarih ve 67 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3867
14.04.2022 tarih ve 66 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3866
14.04.2022 tarih ve 65 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3865
14.04.2022 tarih ve 64 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3864
14.04.2022 tarih ve 63 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3863
14.04.2022 tarih ve 62 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3862
14.04.2022 tarih ve 61 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3861
14.04.2022 tarih ve 60 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3860
10.03.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3859
10.03.2022 tarih ve 59 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3858
10.03.2022 tarih ve 58 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3857
10.03.2022 tarih ve 57 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3856
10.03.2022 tarih ve 56 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3855
10.03.2022 tarih ve 55 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3854
10.03.2022 tarih ve 54 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3853
10.03.2022 tarih ve 53 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3852
10.03.2022 tarih ve 52 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3851
10.03.2022 tarih ve 51 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3850
10.03.2022 tarih ve 50 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3849
10.03.2022 tarih ve 49 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3848
10.03.2022 tarih ve 48 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3847
10.03.2022 tarih ve 47 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3846
10.03.2022 tarih ve 46 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3845
10.03.2022 tarih ve 45 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3844
10.03.2022 tarih ve 44 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3843
10.02.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3842
10.02.2022 tarih ve 43 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3841
10.02.2022 tarih ve 42 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3840
10.02.2022 tarih ve 41 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3839
10.02.2022 tarih ve 40 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3838
10.02.2022 tarih ve 39 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3837
10.02.2022 tarih ve 38 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3836
10.02.2022 tarih ve 37 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3835
10.02.2022 tarih ve 36 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3834
10.02.2022 tarih ve 35 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3833
10.02.2022 tarih ve 34 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3832
10.02.2022 tarih ve 33 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3831
10.02.2022 tarih ve 32 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3830
10.02.2022 tarih ve 31 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3829
10.02.2022 tarih ve 30 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3828
10.02.2022 tarih ve 29 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3827
10.02.2022 tarih ve 28 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3826
10.02.2022 tarih ve 27 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3825
10.02.2022 tarih ve 26 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3824
10.02.2022 tarih ve 25 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3823
10.02.2022 tarih ve 24 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3822
10.02.2022 tarih ve 23 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3821
13.01.2022 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3820
13.01.2022 tarih ve 22 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3819
13.01.2022 tarih ve 21 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3818
13.01.2022 tarih ve 20 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3817
13.01.2022 tarih ve 19 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3816
13.01.2022 tarih ve 18 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3815
13.01.2022 tarih ve 17 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3814
13.01.2022 tarih ve 16 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3813
13.01.2022 tarih ve 15 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3812
13.01.2022 tarih ve 14 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3811
13.01.2022 tarih ve 13 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3810
13.01.2022 tarih ve 12 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3809
13.01.2022 tarih ve 11 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3808
13.01.2022 tarih ve 10 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3807
13.01.2022 tarih ve 9 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3806
13.01.2022 tarih ve 8 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3805
13.01.2022 tarih ve 7 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3804
13.01.2022 tarih ve 6 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3803
13.01.2022 tarih ve 5 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3802
13.01.2022 tarih ve 4 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3801
13.01.2022 tarih ve 3 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3800
13.01.2022 tarih ve 2 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3799
13.01.2022 tarih ve 1 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3798
09.12.2021 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3797
09.12.2021 tarih ve 306 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3796
09.12.2021 tarih ve 305 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3795
09.12.2021 tarih ve 304 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3794
09.12.2021 tarih ve 303 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3793
09.12.2021 tarih ve 302 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3792
09.12.2021 tarih ve 301 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3791
09.12.2021 tarih ve 300 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3790
09.12.2021 tarih ve 299 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3789
09.12.2021 tarih ve 298 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3788
09.12.2021 tarih ve 297 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3787
09.12.2021 tarih ve 296 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3786
09.12.2021 tarih ve 295 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3785
09.12.2021 tarih ve 294 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3784
09.12.2021 tarih ve 293 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3783
09.12.2021 tarih ve 292 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3782
09.12.2021 tarih ve 291 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3781
25.11.2021 tarih ve 290 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3780
25.11.2021 tarih ve 289 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3779
25.11.2021 tarih ve 288 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3778
25.11.2021 tarih ve 287 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3777
25.11.2021 tarih ve 286 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3776
25.11.2021 tarih ve 285 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3775
25.11.2021 tarih ve 284 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3774
25.11.2021 tarih ve 283 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3773
25.11.2021 tarih ve 282 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3772
25.11.2021 tarih ve 281 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3771
25.11.2021 tarih ve 280 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3770
25.11.2021 tarih ve 279 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3769
25.11.2021 tarih ve 278 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3768
25.11.2021 tarih ve 277 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3767
25.11.2021 tarih ve 276 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3766
25.11.2021 tarih ve 275 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3765
25.11.2021 tarih ve 274 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3764
25.11.2021 tarih ve 273 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3763
25.11.2021 tarih ve 272 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3762
25.11.2021 tarih ve 271 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3761
25.11.2021 tarih ve 270 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3760
25.11.2021 tarih ve 269 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3759
25.11.2021 tarih ve 268 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3758
25.11.2021 tarih ve 267 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3757
25.11.2021 tarih ve 266 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3756
25.11.2021 tarih ve 265 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3755
25.11.2021 tarih ve 264 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3754
25.11.2021 tarih ve 263 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3753
11.11.2021 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3752
11.11.2021 tarih ve 262 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3751
11.11.2021 tarih ve 261 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3750
11.11.2021 tarih ve 260 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3749
11.11.2021 tarih ve 259 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3748
11.11.2021 tarih ve 258 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3747
11.11.2021 tarih ve 257 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3746
11.11.2021 tarih ve 256 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3745
11.11.2021 tarih ve 255 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3744
11.11.2021 tarih ve 254 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3743
11.11.2021 tarih ve 253 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3742
11.11.2021 tarih ve 252 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3741
11.11.2021 tarih ve 251 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3740
11.11.2021 tarih ve 250 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3739
11.11.2021 tarih ve 249 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3738
11.11.2021 tarih ve 248 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3737
11.11.2021 tarih ve 247 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3736
11.11.2021 tarih ve 246 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3735
11.11.2021 tarih ve 245 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3734
14.10.2021 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3733
14.10.2021 tarih ve 244 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3732
14.10.2021 tarih ve 243 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3731
14.10.2021 tarih ve 242 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3730
14.10.2021 tarih ve 241 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3729
14.10.2021 tarih ve 240 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3728
14.10.2021 tarih ve 239 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3727
14.10.2021 tarih ve 238 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3726
14.10.2021 tarih ve 237 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3725
14.10.2021 tarih ve 236 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3724
14.10.2021 tarih ve 235 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3723
14.10.2021 tarih ve 234 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3722
14.10.2021 tarih ve 233 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3721
14.10.2021 tarih ve 232 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3720
14.10.2021 tarih ve 231 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3719
14.10.2021 tarih ve 230 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3718
14.10.2021 tarih ve 229 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3717
14.10.2021 tarih ve 228 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3716
14.10.2021 tarih ve 227 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3715
14.10.2021 tarih ve 226 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3714
14.10.2021 tarih ve 225 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3713
14.10.2021 tarih ve 224 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3712
14.10.2021 tarih ve 223 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3711
14.10.2021 tarih ve 222 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3710
14.10.2021 tarih ve 221 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3709
14.10.2021 tarih ve 220 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3708
14.10.2021 tarih ve 219 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3707
09.09.2021 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3706
09.09.2021 tarih ve 218 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3705
09.09.2021 tarih ve 217 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3704
09.09.2021 tarih ve 216 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3703
09.09.2021 tarih ve 215 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3702
09.09.2021 tarih ve 214 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3701
09.09.2021 tarih ve 213 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3700
09.09.2021 tarih ve 212 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3699
09.09.2021 tarih ve 211 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3698
09.09.2021 tarih ve 210 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3697
09.09.2021 tarih ve 209 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3696
09.09.2021 tarih ve 208 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3695
09.09.2021 tarih ve 207 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3694
09.09.2021 tarih ve 206 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3693
09.09.2021 tarih ve 205 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3692
09.09.2021 tarih ve 204 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3691
09.09.2021 tarih ve 203 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3690
09.09.2021 tarih ve 202 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3689
09.09.2021 tarih ve 201 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3688
09.09.2021 tarih ve 200 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3687
09.09.2021 tarih ve 199 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3686
09.09.2021 tarih ve 198 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3685
09.09.2021 tarih ve 197 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3684
12.08.2021 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3683
12.08.2021 tarih ve 196 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3682
12.08.2021 tarih ve 195 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3681
12.08.2021 tarih ve 194 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3680
12.08.2021 tarih ve 193 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3679
12.08.2021 tarih ve 192 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3678
12.08.2021 tarih ve 191 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3677
12.08.2021 tarih ve 190 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3676
12.08.2021 tarih ve 189 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3675
12.08.2021 tarih ve 188 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3674
12.08.2021 tarih ve 187 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3673
12.08.2021 tarih ve 186 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3672
12.08.2021 tarih ve 185 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3671
12.08.2021 tarih ve 184 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3670
12.08.2021 tarih ve 183 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3669
12.08.2021 tarih ve 182 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3668
12.08.2021 tarih ve 181 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3667
12.08.2021 tarih ve 180 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3666
12.08.2021 tarih ve 179 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3665
12.08.2021 tarih ve 178 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3664
12.08.2021 tarih ve 177 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3663
12.08.2021 tarih ve 176 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3662
08.07.2021 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3661
08.07.2021 tarih ve 175 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3660
08.07.2021 tarih ve 174 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3659
08.07.2021 tarih ve 173 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3658
08.07.2021 tarih ve 172 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3657
08.07.2021 tarih ve 171 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3656
08.07.2021 tarih ve 170 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3655
08.07.2021 tarih ve 169 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3654
08.07.2021 tarih ve 168 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3653
08.07.2021 tarih ve 167 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3652
08.07.2021 tarih ve 166 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3651
08.07.2021 tarih ve 165 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3650
08.07.2021 tarih ve 164 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3649
08.07.2021 tarih ve 163 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3648
08.07.2021 tarih ve 162 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3647
08.07.2021 tarih ve 161 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3646
08.07.2021 tarih ve 160 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3645
08.07.2021 tarih ve 159 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3644
08.07.2021 tarih ve 158 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3643
08.07.2021 tarih ve 157 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3642
08.07.2021 tarih ve 156 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3641
08.07.2021 tarih ve 155 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3640
08.07.2021 tarih ve 154 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3639
08.07.2021 tarih ve 153 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3638
08.07.2021 tarih ve 152 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3637
08.07.2021 tarih ve 151 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3636
08.07.2021 tarih ve 150 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3635
08.07.2021 tarih ve 149 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3634
10.06.2021 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3633
10.06.2021 tarih ve 148 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3632
10.06.2021 tarih ve 147 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3631
10.06.2021 tarih ve 146 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3630
10.06.2021 tarih ve 145 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3629
10.06.2021 tarih ve 144 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3628
10.06.2021 tarih ve 143 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3627
10.06.2021 tarih ve 142 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3626
10.06.2021 tarih ve 141 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3625
10.06.2021 tarih ve 140 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3624
10.06.2021 tarih ve 139 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3623
10.06.2021 tarih ve 138 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3622
10.06.2021 tarih ve 137 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3621
10.06.2021 tarih ve 136 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3620
10.06.2021 tarih ve 135 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3619
10.06.2021 tarih ve 134 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3618
10.06.2021 tarih ve 133 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3617
10.06.2021 tarih ve 132 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3616
27.05.2021 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3615
27.05.2021 tarih ve 131 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3614
27.05.2021 tarih ve 130 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3613
27.05.2021 tarih ve 129 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3612
27.05.2021 tarih ve 128 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3611
27.05.2021 tarih ve 127 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3610
27.05.2021 tarih ve 126 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3609
27.05.2021 tarih ve 125 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3608
27.05.2021 tarih ve 124 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3607
27.05.2021 tarih ve 123 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3606
27.05.2021 tarih ve 122 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3605
27.05.2021 tarih ve 121 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3604
27.05.2021 tarih ve 120 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3603
27.05.2021 tarih ve 119 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3602
27.05.2021 tarih ve 118 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3601
27.05.2021 tarih ve 117 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3600
27.05.2021 tarih ve 116 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3599
27.05.2021 tarih ve 115 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3598
27.05.2021 tarih ve 114 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3597
27.05.2021 tarih ve 113 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3596
27.05.2021 tarih ve 112 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3595
27.05.2021 tarih ve 111 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3594
27.05.2021 tarih ve 110 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3593
08.04.2021 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3592
08.04.2021 tarih ve 109 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3591
08.04.2021 tarih ve 108 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3590
08.04.2021 tarih ve 107 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3589
08.04.2021 tarih ve 106 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3588
08.04.2021 tarih ve 105 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3587
08.04.2021 tarih ve 104 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3586
08.04.2021 tarih ve 103 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3585
08.04.2021 tarih ve 102 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3584
08.04.2021 tarih ve 101 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3583
08.04.2021 tarih ve 100 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3582
08.04.2021 tarih ve 99 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3581
08.04.2021 tarih ve 98 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3580
08.04.2021 tarih ve 97 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3579
08.04.2021 tarih ve 96 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3578
08.04.2021 tarih ve 95 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3577
08.04.2021 tarih ve 94 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3576
08.04.2021 tarih ve 93 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3575
08.04.2021 tarih ve 92 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3574
08.04.2021 tarih ve 91 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3573
08.04.2021 tarih ve 90 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3572
08.04.2021 tarih ve 89 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3571
08.04.2021 tarih ve 88 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3570
08.04.2021 tarih ve 87 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3569
08.04.2021 tarih ve 86 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3568
08.04.2021 tarih ve 85 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3567
08.04.2021 tarih ve 84 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3566
08.04.2021 tarih ve 83 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3565
08.04.2021 tarih ve 82 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3564
08.04.2021 tarih ve 81 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3563
08.04.2021 tarih ve 80 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3562
08.04.2021 tarih ve 79 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3561
08.04.2021 tarih ve 78 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3560
08.04.2021 tarih ve 77 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3559
08.04.2021 tarih ve 76 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3558
08.04.2021 tarih ve 75 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3557
08.04.2021 tarih ve 74 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3556
08.04.2021 tarih ve 73 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3555
08.04.2021 tarih ve 72 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3554
08.04.2021 tarih ve 71 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3553
08.04.2021 tarih ve 70 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3552
08.04.2021 tarih ve 69 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3551
08.04.2021 tarih ve 68 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3550
11.03.2021 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3549
11.03.2021 tarih ve 67 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3548
11.03.2021 tarih ve 66 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3547
11.03.2021 tarih ve 65 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3546
11.03.2021 tarih ve 64 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3545
11.03.2021 tarih ve 63 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3544
11.03.2021 tarih ve 62 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3543
11.03.2021 tarih ve 61 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3542
11.03.2021 tarih ve 60 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3541
11.03.2021 tarih ve 59 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3540
11.03.2021 tarih ve 58 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3539
11.03.2021 tarih ve 57 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3538
11.03.2021 tarih ve 56 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3537
11.03.2021 tarih ve 55 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3536
11.03.2021 tarih ve 54 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3535
11.03.2021 tarih ve 53 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3534
11.03.2021 tarih ve 52 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3533
11.03.2021 tarih ve 51 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3532
11.03.2021 tarih ve 50 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3531
11.03.2021 tarih ve 49 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3530
11.03.2021 tarih ve 48 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3529
11.03.2021 tarih ve 47 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3528
11.03.2021 tarih ve 46 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3527
11.03.2021 tarih ve 45 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3526
11.03.2021 tarih ve 44 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3525
11.03.2021 tarih ve 43 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3524
11.03.2021 tarih ve 42 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3523
11.03.2021 tarih ve 41 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3522
11.03.2021 tarih ve 40 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3521
11.03.2021 tarih ve 39 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3520
11.03.2021 tarih ve 38 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3519
14.01.2021 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3518
14.01.2021 tarih ve 37 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3517
14.01.2021 tarih ve 36 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3516
14.01.2021 tarih ve 35 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3515
14.01.2021 tarih ve 34 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3514
14.01.2021 tarih ve 33 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3513
14.01.2021 tarih ve 32 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3512
14.01.2021 tarih ve 31 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3511
14.01.2021 tarih ve 30 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3510
14.01.2021 tarih ve 29 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3509
14.01.2021 tarih ve 28 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3508
14.01.2021 tarih ve 27 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3507
14.01.2021 tarih ve 26 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3506
14.01.2021 tarih ve 25 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3505
14.01.2021 tarih ve 24 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3504
14.01.2021 tarih ve 23 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3503
14.01.2021 tarih ve 22 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3502
14.01.2021 tarih ve 21 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3501
14.01.2021 tarih ve 20 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3500
14.01.2021 tarih ve 19 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3499
14.01.2021 tarih ve 18 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3498
14.01.2021 tarih ve 17 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3497
14.01.2021 tarih ve 16 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3496
14.01.2021 tarih ve 15 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3495
14.01.2021 tarih ve 14 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3494
14.01.2021 tarih ve 13 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3493
14.01.2021 tarih ve 12 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3492
14.01.2021 tarih ve 11 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3491
14.01.2021 tarih ve 10 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3490
14.01.2021 tarih ve 9 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3489
14.01.2021 tarih ve 8 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3488
14.01.2021 tarih ve 7 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3487
14.01.2021 tarih ve 6 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3486
14.01.2021 tarih ve 5 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3485
14.01.2021 tarih ve 4 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3484
14.01.2021 tarih ve 3 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3483
14.01.2021 tarih ve 2 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3482
14.01.2021 tarih ve 1 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3481
10.12.2020 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3480
10.12.2020 tarih ve 228 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3479
10.12.2020 tarih ve 227 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3478
10.12.2020 tarih ve 226 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3477
10.12.2020 tarih ve 225 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3476
10.12.2020 tarih ve 224 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3475
10.12.2020 tarih ve 223 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3474
10.12.2020 tarih ve 222 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3473
10.12.2020 tarih ve 221 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3472
10.12.2020 tarih ve 220 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3471
10.12.2020 tarih ve 219 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3470
10.12.2020 tarih ve 218 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3469
10.12.2020 tarih ve 217 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3468
10.12.2020 tarih ve 216 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3467
10.12.2020 tarih ve 215 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3466
10.12.2020 tarih ve 214 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3465
10.12.2020 tarih ve 213 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3464
26.11.2020 tarih ve 212 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3463
26.11.2020 tarih ve 211 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3462
26.11.2020 tarih ve 210 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3461
26.11.2020 tarih ve 209 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3460
26.11.2020 tarih ve 208 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3459
26.11.2020 tarih ve 207 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3458
26.11.2020 tarih ve 206 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3457
26.11.2020 tarih ve 205 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3456
26.11.2020 tarih ve 204 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3455
26.11.2020 tarih ve 203 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3454
26.11.2020 tarih ve 202 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3453
26.11.2020 tarih ve 201 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3452
26.11.2020 tarih ve 200 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3451
26.11.2020 tarih ve 199 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3450
26.11.2020 tarih ve 198 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3449
26.11.2020 tarih ve 197 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3448
26.11.2020 tarih ve 196 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3447
26.11.2020 tarih ve 195 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3446
26.11.2020 tarih ve 194 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3445
26.11.2020 tarih ve 193 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3444
26.11.2020 tarih ve 192 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3443
26.11.2020 tarih ve 191 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3442
26.11.2020 tarih ve 190 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3441
26.11.2020 tarih ve 189 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3440
12.11.2020 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3439
12.11.2020 tarih ve 188 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3438
12.11.2020 tarih ve 187 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3437
12.11.2020 tarih ve 186 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3436
12.11.2020 tarih ve 185 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3435
12.11.2020 tarih ve 184 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3434
12.11.2020 tarih ve 183 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3433
12.11.2020 tarih ve 182 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3432
12.11.2020 tarih ve 181 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3431
12.11.2020 tarih ve 180 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3430
12.11.2020 tarih ve 179 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3429
12.11.2020 tarih ve 178 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3428
12.11.2020 tarih ve 177 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3427
12.11.2020 tarih ve 176 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3426
12.11.2020 tarih ve 175 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3425
12.11.2020 tarih ve 174 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3424
12.11.2020 tarih ve 173 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3423
12.11.2020 tarih ve 172 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3422
12.11.2020 tarih ve 171 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3421
12.11.2020 tarih ve 170 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3420
08.10.2020 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3419
08.10.2020 tarih ve 169 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3418
08.10.2020 tarih ve 168 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3417
08.10.2020 tarih ve 167 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3416
08.10.2020 tarih ve 166 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3415
08.10.2020 tarih ve 165 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3414
08.10.2020 tarih ve 164 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3413
08.10.2020 tarih ve 163 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3412
08.10.2020 tarih ve 162 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3411
10.09.2020 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3410
10.09.2020 tarih ve 161 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3409
10.09.2020 tarih ve 160 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3408
10.09.2020 tarih ve 159 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3407
10.09.2020 tarih ve 158 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3406
10.09.2020 tarih ve 157 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3405
10.09.2020 tarih ve 156 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3404
10.09.2020 tarih ve 155 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3403
10.09.2020 tarih ve 154 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3402
10.09.2020 tarih ve 153 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3401
10.09.2020 tarih ve 152 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3400
10.09.2020 tarih ve 151 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3399
10.09.2020 tarih ve 150 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3398
10.09.2020 tarih ve 149 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3397
10.09.2020 tarih ve 148 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3396
10.09.2020 tarih ve 147 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3395
10.09.2020 tarih ve 146 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3394
10.09.2020 tarih ve 145 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3393
13.08.2020 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3392
13.08.2020 tarih ve 144 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3391
13.08.2020 tarih ve 143 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3390
13.08.2020 tarih ve 142 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3389
13.08.2020 tarih ve 141 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3388
13.08.2020 tarih ve 140 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3387
13.08.2020 tarih ve 139 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3386
13.08.2020 tarih ve 138 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3385
13.08.2020 tarih ve 137 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3384
13.08.2020 tarih ve 136 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3383
13.08.2020 tarih ve 135 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3382
13.08.2020 tarih ve 134 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3381
13.08.2020 tarih ve 133 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3380
13.08.2020 tarih ve 132 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3379
13.08.2020 tarih ve 131 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3378
13.08.2020 tarih ve 130 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3377
13.08.2020 tarih ve 129 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3376
13.08.2020 tarih ve 128 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3375
13.08.2020 tarih ve 127 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3374
13.08.2020 tarih ve 126 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3373
13.08.2020 tarih ve 125 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3372
13.08.2020 tarih ve 124 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3371
13.08.2020 tarih ve 123 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3370
09.07.2020 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3369
09.07.2020 tarih ve 122 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3368
09.07.2020 tarih ve 121 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3367
09.07.2020 tarih ve 120 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3366
09.07.2020 tarih ve 119 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3365
09.07.2020 tarih ve 118 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3364
09.07.2020 tarih ve 117 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3363
09.07.2020 tarih ve 116 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3362
09.07.2020 tarih ve 115 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3361
09.07.2020 tarih ve 114 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3360
09.07.2020 tarih ve 113 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3359
09.07.2020 tarih ve 112 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3358
09.07.2020 tarih ve 111 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3357
09.07.2020 tarih ve 110 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3356
09.07.2020 tarih ve 109 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3355
09.07.2020 tarih ve 108 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3354
09.07.2020 tarih ve 107 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3353
09.07.2020 tarih ve 106 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3352
09.07.2020 tarih ve 105 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3351
28.05.2020 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3350
28.05.2020 tarih ve 104 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3349
28.05.2020 tarih ve 103 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3348
28.05.2020 tarih ve 102 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3347
28.05.2020 tarih ve 101 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3346
28.05.2020 tarih ve 100 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3345
28.05.2020 tarih ve 99 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3344
28.05.2020 tarih ve 98 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3343
28.05.2020 tarih ve 97 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3342
28.05.2020 tarih ve 96 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3341
28.05.2020 tarih ve 95 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3340
28.05.2020 tarih ve 94 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3339
28.05.2020 tarih ve 93 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3338
28.05.2020 tarih ve 92 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3337
28.05.2020 tarih ve 91 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3336
28.05.2020 tarih ve 90 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3335
28.05.2020 tarih ve 89 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3334
28.05.2020 tarih ve 88 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3333
28.05.2020 tarih ve 87 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3332
28.05.2020 tarih ve 86 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3331
28.05.2020 tarih ve 85 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3330
28.05.2020 tarih ve 84 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3329
28.05.2020 tarih ve 83 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3328
28.05.2020 tarih ve 82 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3327
28.05.2020 tarih ve 81 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3326
28.05.2020 tarih ve 80 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3325
28.05.2020 tarih ve 79 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3324
28.05.2020 tarih ve 78 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3323
28.05.2020 tarih ve 77 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3322
28.05.2020 tarih ve 76 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3321
28.05.2020 tarih ve 75 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3320
28.05.2020 tarih ve 74 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3319
28.05.2020 tarih ve 73 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3318
28.05.2020 tarih ve 72 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3317
28.05.2020 tarih ve 71 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3316
28.05.2020 tarih ve 70 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3315
12.03.2020 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3314
12.03.2020 tarih ve 69 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3313
12.03.2020 tarih ve 68 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3312
12.03.2020 tarih ve 67 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3311
12.03.2020 tarih ve 66 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3310
12.03.2020 tarih ve 65 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3309
12.03.2020 tarih ve 64 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3308
12.03.2020 tarih ve 63 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3307
12.03.2020 tarih ve 62 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3306
12.03.2020 tarih ve 61 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3305
12.03.2020 tarih ve 60 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3304
12.03.2020 tarih ve 59 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3303
12.03.2020 tarih ve 58 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3302
12.03.2020 tarih ve 57 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3301
12.03.2020 tarih ve 56 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3300
12.03.2020 tarih ve 55 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3299
12.03.2020 tarih ve 54 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3298
13.02.2020 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3297
13.02.2020 tarih ve 53 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3296
13.02.2020 tarih ve 52 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3295
13.02.2020 tarih ve 51 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3294
13.02.2020 tarih ve 50 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3293
13.02.2020 tarih ve 49 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3292
13.02.2020 tarih ve 48 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3291
13.02.2020 tarih ve 47 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3290
13.02.2020 tarih ve 46 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3289
13.02.2020 tarih ve 45 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3288
13.02.2020 tarih ve 44 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3287
13.02.2020 tarih ve 43 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3286
13.02.2020 tarih ve 42 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3285
13.02.2020 tarih ve 41 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3284
13.02.2020 tarih ve 40 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3283
13.02.2020 tarih ve 39 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3282
13.02.2020 tarih ve 38 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3281
13.02.2020 tarih ve 37 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3280
13.02.2020 tarih ve 36 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3279
13.02.2020 tarih ve 35 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3278
13.02.2020 tarih ve 34 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3277
13.02.2020 tarih ve 33 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3276
13.02.2020 tarih ve 32 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3275
13.02.2020 tarih ve 31 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3274
13.02.2020 tarih ve 30 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3273
13.02.2020 tarih ve 29 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3272
13.02.2020 tarih ve 28 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3271
13.02.2020 tarih ve 27 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3270
13.02.2020 tarih ve 26 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3269
13.02.2020 tarih ve 25 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3268
13.02.2020 tarih ve 24 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3267
09.01.2020 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3266
09.01.2020 tarih ve 23 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3265
09.01.2020 tarih ve 22 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3264
09.01.2020 tarih ve 21 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3263
09.01.2020 tarih ve 20 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3262
09.01.2020 tarih ve 19 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3261
09.01.2020 tarih ve 18 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3260
09.01.2020 tarih ve 17 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3259
09.01.2020 tarih ve 16 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3258
09.01.2020 tarih ve 15 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3257
09.01.2020 tarih ve 14 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3256
09.01.2020 tarih ve 13 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3255
09.01.2020 tarih ve 12 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3254
09.01.2020 tarih ve 11 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3253
09.01.2020 tarih ve 10 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3252
09.01.2020 tarih ve 9 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3251
09.01.2020 tarih ve 8 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3250
09.01.2020 tarih ve 7 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3249
09.01.2020 tarih ve 6 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3248
09.01.2020 tarih ve 5 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3247
09.01.2020 tarih ve 4 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3246
09.01.2020 tarih ve 3 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3245
09.01.2020 tarih ve 2 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3244
09.01.2020 tarih ve 1 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3243
12.12.2019 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3242
12.12.2019 tarih ve 262 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3241
12.12.2019 tarih ve 261 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3240
12.12.2019 tarih ve 260 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3239
12.12.2019 tarih ve 259 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3238
12.12.2019 tarih ve 258 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3237
12.12.2019 tarih ve 257 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3236
12.12.2019 tarih ve 256 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3235
12.12.2019 tarih ve 255 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3234
12.12.2019 tarih ve 254 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3233
12.12.2019 tarih ve 253 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3232
12.12.2019 tarih ve 252 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3231
12.12.2019 tarih ve 251 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3230
12.12.2019 tarih ve 250 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3229
12.12.2019 tarih ve 249 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3228
12.12.2019 tarih ve 248 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3227
12.12.2019 tarih ve 247 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3226
12.12.2019 tarih ve 246 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3225
12.12.2019 tarih ve 245 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3224
12.12.2019 tarih ve 244 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3223
12.12.2019 tarih ve 243 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3222
12.12.2019 tarih ve 242 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3221
12.12.2019 tarih ve 241 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3220
12.12.2019 tarih ve 240 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3219
12.12.2019 tarih ve 239 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3218
12.12.2019 tarih ve 238 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3217
12.12.2019 tarih ve 237 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3216
12.12.2019 tarih ve 236 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3215
12.12.2019 tarih ve 235 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3214
12.12.2019 tarih ve 234 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3213
12.12.2019 tarih ve 233 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3212
12.12.2019 tarih ve 232 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3211
29.11.2019 tarih ve 231 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3210
29.11.2019 tarih ve 230 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3209
29.11.2019 tarih ve 229 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3208
29.11.2019 tarih ve 228 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3207
29.11.2019 tarih ve 227 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3206
29.11.2019 tarih ve 226 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3205
29.11.2019 tarih ve 225 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3204
29.11.2019 tarih ve 224 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3203
29.11.2019 tarih ve 223 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3202
29.11.2019 tarih ve 222 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3201
29.11.2019 tarih ve 221 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3200
29.11.2019 tarih ve 220 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3199
29.11.2019 tarih ve 219 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3198
29.11.2019 tarih ve 218 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3197
29.11.2019 tarih ve 217 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3196
29.11.2019 tarih ve 216 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3195
29.11.2019 tarih ve 215 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3194
29.11.2019 tarih ve 214 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3193
29.11.2019 tarih ve 213 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3192
29.11.2019 tarih ve 212 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3191
29.11.2019 tarih ve 211 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3190
29.11.2019 tarih ve 210 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3189
29.11.2019 tarih ve 209 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3188
29.11.2019 tarih ve 208 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3187
14.11.2019 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3186
14.11.2019 tarih ve 207 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3185
14.11.2019 tarih ve 206 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3184
14.11.2019 tarih ve 205 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3183
14.11.2019 tarih ve 204 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3182
14.11.2019 tarih ve 203 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3181
14.11.2019 tarih ve 202 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3180
14.11.2019 tarih ve 201 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3179
14.11.2019 tarih ve 200 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3178
14.11.2019 tarih ve 199 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3177
14.11.2019 tarih ve 198 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3176
14.11.2019 tarih ve 197 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3175
14.11.2019 tarih ve 196 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3174
14.11.2019 tarih ve 195 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3173
14.11.2019 tarih ve 194 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3172
14.11.2019 tarih ve 193 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3171
14.11.2019 tarih ve 192 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3170
14.11.2019 tarih ve 191 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3169
14.11.2019 tarih ve 190 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3168
14.11.2019 tarih ve 189 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3167
10.10.2019 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3166
10.10.2019 tarih ve 188 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3165
10.10.2019 tarih ve 187 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3164
10.10.2019 tarih ve 186 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3163
10.10.2019 tarih ve 185 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3162
10.10.2019 tarih ve 184 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3161
10.10.2019 tarih ve 183 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3160
10.10.2019 tarih ve 182 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3159
10.10.2019 tarih ve 181 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3158
10.10.2019 tarih ve 180 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3157
10.10.2019 tarih ve 179 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3156
10.10.2019 tarih ve 178 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3155
10.10.2019 tarih ve 177 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3154
10.10.2019 tarih ve 176 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3153
10.10.2019 tarih ve 175 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3152
10.10.2019 tarih ve 174 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3151
10.10.2019 tarih ve 173 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3150
12.09.2019 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3149
12.09.2019 tarih ve 172 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3148
12.09.2019 tarih ve 171 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3147
12.09.2019 tarih ve 170 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3146
12.09.2019 tarih ve 169 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3145
12.09.2019 tarih ve 168 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3144
12.09.2019 tarih ve 167 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3143
12.09.2019 tarih ve 166 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3142
12.09.2019 tarih ve 165 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3141
12.09.2019 tarih ve 164 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3140
12.09.2019 tarih ve 163 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3139
12.09.2019 tarih ve 162 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3138
12.09.2019 tarih ve 161 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3137
12.09.2019 tarih ve 160 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3136
12.09.2019 tarih ve 159 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3135
12.09.2019 tarih ve 158 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3134
08.08.2019 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3133
08.08.2019 tarih ve 157 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3132
08.08.2019 tarih ve 153 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3131
08.08.2019 tarih ve 152 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3130
08.08.2019 tarih ve 151 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3129
08.08.2019 tarih ve 150 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3128
08.08.2019 tarih ve 149 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3127
08.08.2019 tarih ve 148 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3126
08.08.2019 tarih ve 147 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3125
08.08.2019 tarih ve 146 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3124
08.08.2019 tarih ve 156 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3123
08.08.2019 tarih ve 155 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3122
08.08.2019 tarih ve 154 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3121
11.07.2019 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3120
11.07.2019 tarih ve 145 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3119
11.07.2019 tarih ve 144 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3118
11.07.2019 tarih ve 143 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3117
11.07.2019 tarih ve 142 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3116
11.07.2019 tarih ve 141 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3115
11.07.2019 tarih ve 140 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3114
11.07.2019 tarih ve 139 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3113
11.07.2019 tarih ve 138 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3112
11.07.2019 tarih ve 137 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3111
11.07.2019 tarih ve 136 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3110
11.07.2019 tarih ve 135 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3109
11.07.2019 tarih ve 134 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3108
11.07.2019 tarih ve 133 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3107
11.07.2019 tarih ve 132 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3106
11.07.2019 tarih ve 131 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3105
11.07.2019 tarih ve 130 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3104
11.07.2019 tarih ve 129 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3103
11.07.2019 tarih ve 128 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3102
11.07.2019 tarih ve 127 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3101
13.06.2019 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3100
13.06.2019 tarih ve 126 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3099
13.06.2019 tarih ve 125 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3098
13.06.2019 tarih ve 124 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3097
13.06.2019 tarih ve 123 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3096
13.06.2019 tarih ve 122 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3095
13.06.2019 tarih ve 121 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3094
13.06.2019 tarih ve 120 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3093
13.06.2019 tarih ve 119 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3092
13.06.2019 tarih ve 118 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3091
13.06.2019 tarih ve 117 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3090
13.06.2019 tarih ve 116 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3089
13.06.2019 tarih ve 115 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3088
13.06.2019 tarih ve 114 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3087
13.06.2019 tarih ve 113 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3086
13.06.2019 tarih ve 112 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3085
13.06.2019 tarih ve 111 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3084
13.06.2019 tarih ve 110 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3083
13.06.2019 tarih ve 109 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3082
09.05.2019 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3081
09.05.2019 tarih ve 108 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3080
09.05.2019 tarih ve 107 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3079
09.05.2019 tarih ve 106 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3078
09.05.2019 tarih ve 105 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3077
09.05.2019 tarih ve 104 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3076
09.05.2019 tarih ve 103 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3075
09.05.2019 tarih ve 102 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3074
09.05.2019 tarih ve 101 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3073
09.05.2019 tarih ve 100 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3072
09.05.2019 tarih ve 99 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3071
09.05.2019 tarih ve 98 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3070
09.05.2019 tarih ve 97 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3069
09.05.2019 tarih ve 96 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3068
09.05.2019 tarih ve 95 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3067
09.05.2019 tarih ve 94 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3066
09.05.2019 tarih ve 93 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3065
09.05.2019 tarih ve 92 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3064
09.05.2019 tarih ve 91 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3063
09.05.2019 tarih ve 90 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3062
09.05.2019 tarih ve 89 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3061
17.04.2019 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3060
17.04.2019 tarih ve 88 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3059
17.04.2019 tarih ve 87 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3058
17.04.2019 tarih ve 86 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3057
17.04.2019 tarih ve 85 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3056
17.04.2019 tarih ve 84 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3055
17.04.2019 tarih ve 83 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3054
17.04.2019 tarih ve 82 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3053
17.04.2019 tarih ve 81 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3052
17.04.2019 tarih ve 80 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3051
17.04.2019 tarih ve 78 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3050
17.04.2019 tarih ve 77 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3049
17.04.2019 tarih ve 76 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3048
17.04.2019 tarih ve 75 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3047
17.04.2019 tarih ve 74 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3046
17.04.2019 tarih ve 73 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3045
17.04.2019 tarih ve 72 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3044
17.04.2019 tarih ve 71 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3043
17.04.2019 tarih ve 70 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3042
17.04.2019 tarih ve 69 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3041
17.04.2019 tarih ve 68 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3040
17.04.2019 tarih ve 67 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3039
17.04.2019 tarih ve 66 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3038
17.04.2019 tarih ve 65 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3037
17.04.2019 tarih ve 64 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3036
17.04.2019 tarih ve 79 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3035
17.04.2019 tarih ve 63 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3034
17.04.2019 tarih ve 62 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3033
14.03.2019 tarih ve 61 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3032
14.03.2019 tarih ve 60 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3030
14.03.2019 tarih ve 59 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3029
14.03.2019 tarih ve 58 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3028
14.03.2019 tarih ve 57 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3027
14.03.2019 tarih ve 56 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3026
14.03.2019 tarih ve 55 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3025
14.03.2019 tarih ve 54 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3024
14.03.2019 tarih ve 53 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3023
14.03.2019 tarih ve 52 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3022
14.03.2019 tarih ve 51 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3021
14.03.2019 tarih ve 50 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3020
14.03.2019 tarih ve 49 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3019
14.03.2019 tarih ve 48 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3018
14.03.2019 tarih ve 47 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3017
14.03.2019 tarih ve 46 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3016
14.03.2019 tarih ve 45 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3015
14.03.2019 tarih ve 44 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3014
14.03.2019 tarih ve 43 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3013
14.03.2019 tarih ve 42 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3012
14.03.2019 tarih ve 41 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3011
14.03.2019 tarih ve 40 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3010
14.03.2019 tarih ve 39 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3009
14.02.2019 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3008
14.02.2019 tarih ve 38 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3007
14.02.2019 tarih ve 37 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3006
14.02.2019 tarih ve 36 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3005
14.02.2019 tarih ve 35 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3004
14.02.2019 tarih ve 34 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3003
14.02.2019 tarih ve 33 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3002
14.02.2019 tarih ve 32 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3001
14.02.2019 tarih ve 31 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 3000
14.02.2019 tarih ve 30 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2999
14.02.2019 tarih ve 29 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2998
14.02.2019 tarih ve 28 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2997
14.02.2019 tarih ve 27 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2996
14.02.2019 tarih ve 26 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2995
14.02.2019 tarih ve 25 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2994
14.02.2019 tarih ve 24 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2993
14.02.2019 tarih ve 23 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2992
14.02.2019 tarih ve 22 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2991
10.01.2019 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2990
10.01.2019 tarih ve 21 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2989
10.01.2019 tarih ve 20 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2988
10.01.2019 tarih ve 19 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2987
10.01.2019 tarih ve 18 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2986
10.01.2019 tarih ve 17 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2985
10.01.2019 tarih ve 16 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2984
10.01.2019 tarih ve 15 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2983
10.01.2019 tarih ve 14 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2982
10.01.2019 tarih ve 13 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2981
10.01.2019 tarih ve 12 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2980
10.01.2019 tarih ve 11 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2979
10.01.2019 tarih ve 10 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2978
10.01.2019 tarih ve 9 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2977
10.01.2019 tarih ve 8 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2976
10.01.2019 tarih ve 7 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2975
10.01.2019 tarih ve 6 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2974
10.01.2019 tarih ve 5 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2973
10.01.2019 tarih ve 4 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2972
10.01.2019 tarih ve 3 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2971
10.01.2019 tarih ve 2 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2970
10.01.2019 tarih ve 1 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2969
13.12.2018 tarih ve 328 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2968
13.12.2018 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2967
13.12.2018 tarih ve 327 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2966
13.12.2018 tarih ve 326 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2965
13.12.2018 tarih ve 325 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2964
13.12.2018 tarih ve 324 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2963
13.12.2018 tarih ve 323 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2962
13.12.2018 tarih ve 322 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2961
13.12.2018 tarih ve 321 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2960
13.12.2018 tarih ve 320 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2959
13.12.2018 tarih ve 319 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2958
13.12.2018 tarih ve 318 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2957
13.12.2018 tarih ve 317 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2956
13.12.2018 tarih ve 316 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2955
13.12.2018 tarih ve 315 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2954
13.12.2018 tarih ve 314 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2953
13.12.2018 tarih ve 313 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2952
13.12.2018 tarih ve 312 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2951
13.12.2018 tarih ve 311 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2950
13.12.2018 tarih ve 310 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2949
13.12.2018 tarih ve 309 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2948
13.12.2018 tarih ve 308 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2947
13.12.2018 tarih ve 307 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2946
13.12.2018 tarih ve 306 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2945
13.12.2018 tarih ve 305 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2944
13.12.2018 tarih ve 304 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2943
13.12.2018 tarih ve 303 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2942
13.12.2018 tarih ve 302 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2941
13.12.2018 tarih ve 301 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2940
13.12.2018 tarih ve 300 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2939
13.12.2018 tarih ve 299 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2938
13.12.2018 tarih ve 298 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2937
13.12.2018 tarih ve 297 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2936
13.12.2018 tarih ve 296 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2935
13.12.2018 tarih ve 295 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2934
13.12.2018 tarih ve 294 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2933
13.12.2018 tarih ve 293 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2932
13.12.2018 tarih ve 292 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2931
13.12.2018 tarih ve 291 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2930
13.12.2018 tarih ve 290 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2929
08.11.2018 tarih ve 288 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2926
08.11.2018 tarih ve 287 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2925
08.11.2018 tarih ve 286 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2924
08.11.2018 tarih ve 285 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2923
08.11.2018 tarih ve 284 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2922
08.11.2018 tarih ve 283 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2921
08.11.2018 tarih ve 282 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2920
08.11.2018 tarih ve 281 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2919
08.11.2018 tarih ve 280 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2918
08.11.2018 tarih ve 279 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2917
08.11.2018 tarih ve 278 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2916
08.11.2018 tarih ve 277 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2915
08.11.2018 tarih ve 276 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2914
08.11.2018 tarih ve 275 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2913
08.11.2018 tarih ve 274 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2912
08.11.2018 tarih ve 273 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2911
08.11.2018 tarih ve 272 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2910
08.11.2018 tarih ve 271 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2909
08.11.2018 tarih ve 270 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2908
08.11.2018 tarih ve 269 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2907
08.11.2018 tarih ve 268 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2906
08.11.2018 tarih ve 267 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2905
08.11.2018 tarih ve 266 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2904
08.11.2018 tarih ve 265 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2903
08.11.2018 tarih ve 264 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2902
08.11.2018 tarih ve 263 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2901
08.11.2018 tarih ve 262 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2900
08.11.2018 tarih ve 261 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2899
11.10.2018 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2898
11.10.2018 tarih ve 260 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2897
11.10.2018 tarih ve 259 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2896
11.10.2018 tarih ve 258 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2895
11.10.2018 tarih ve 257 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2894
11.10.2018 tarih ve 256 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2893
11.10.2018 tarih ve 255 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2892
11.10.2018 tarih ve 254 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2891
11.10.2018 tarih ve 253 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2890
11.10.2018 tarih ve 252 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2889
11.10.2018 tarih ve 251 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2888
11.10.2018 tarih ve 250 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2887
11.10.2018 tarih ve 249 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2886
11.10.2018 tarih ve 248 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2885
11.10.2018 tarih ve 247 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2884
11.10.2018 tarih ve 246 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2883
11.10.2018 tarih ve 245 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2882
11.10.2018 tarih ve 244 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2881
13.09.2018 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2880
13.09.2018 tarih ve 243 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2879
13.09.2018 tarih ve 242 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2878
13.09.2018 tarih ve 241 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2877
13.09.2018 tarih ve 240 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2876
13.09.2018 tarih ve 239 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2875
13.09.2018 tarih ve 238 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2874
13.09.2018 tarih ve 237 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2873
13.09.2018 tarih ve 236 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2872
13.09.2018 tarih ve 235 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2871
13.09.2018 tarih ve 234 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2870
13.09.2018 tarih ve 233 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2869
13.09.2018 tarih ve 232 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2868
13.09.2018 tarih ve 231 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2867
13.09.2018 tarih ve 230 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2866
13.09.2018 tarih ve 229 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2865
13.09.2018 tarih ve 228 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2864
13.09.2018 tarih ve 227 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2863
13.09.2018 tarih ve 226 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2862
13.09.2018 tarih ve 225 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2861
13.09.2018 tarih ve 224 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2860
09.08.2018 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2859
09.08.2018 tarih ve 223 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2858
09.08.2018 tarih ve 222 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2857
09.08.2018 tarih ve 221 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2856
09.08.2018 tarih ve 220 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2855
09.08.2018 tarih ve 219 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2854
09.08.2018 tarih ve 218 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2853
09.08.2018 tarih ve 217 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2852
09.08.2018 tarih ve 216 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2851
09.08.2018 tarih ve 215 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2850
09.08.2018 tarih ve 214 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2849
09.08.2018 tarih ve 213 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2848
09.08.2018 tarih ve 212 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2847
09.08.2018 tarih ve 211 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2846
09.08.2018 tarih ve 210 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2845
09.08.2018 tarih ve 209 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2844
09.08.2018 tarih ve 208 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2843
09.08.2018 tarih ve 207 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2842
09.08.2018 tarih ve 206 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2841
09.08.2018 tarih ve 205 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2840
09.08.2018 tarih ve 204 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2839
09.08.2018 tarih ve 203 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2838
09.08.2018 tarih ve 202 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2837
09.08.2018 tarih ve 201 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2836
09.08.2018 tarih ve 200 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2835
09.08.2018 tarih ve 199 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2834
09.08.2018 tarih ve 198 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2833
09.08.2018 tarih ve 197 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2832
09.08.2018 tarih ve 196 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2831
09.08.2018 tarih ve 195 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2830
09.08.2018 tarih ve 194 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2829
09.08.2018 tarih ve 193 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2828
12.07.2018 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2827
12.07.2018 tarih ve 192 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2826
12.07.2018 tarih ve 191 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2825
12.07.2018 tarih ve 190 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2824
12.07.2018 tarih ve 189 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2821
12.07.2018 tarih ve 188 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2820
12.07.2018 tarih ve 187 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2819
12.07.2018 tarih ve 186 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2818
12.07.2018 tarih ve 185 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2817
12.07.2018 tarih ve 184 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2816
12.07.2018 tarih ve 183 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2815
12.07.2018 tarih ve 182 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2814
12.07.2018 tarih ve 181 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2813
12.07.2018 tarih ve 180 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2812
12.07.2018 tarih ve 179 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2811
12.07.2018 tarih ve 178 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2810
12.07.2018 tarih ve 177 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2809
12.07.2018 tarih ve 176 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2808
12.07.2018 tarih ve 175 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2807
12.07.2018 tarih ve 174 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2806
12.07.2018 tarih ve 173 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2805
13.06.2018 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2804
13.06.2018 tarih ve 172 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2803
13.06.2018 tarih ve 171 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2802
13.06.2018 tarih ve 170 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2801
13.06.2018 tarih ve 169 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2800
13.06.2018 tarih ve 168 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 2799
13.06.2018 tarih ve 167 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız.