Live Stream

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 145               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


        Gün Tespiti

 

        Gelecek meclis toplantısının 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 144               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


        Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

         Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2024 tarihli toplantısına katılamayan; Rıza KARAKAYA, Sabri Oğuz BOLELLİ, Yunus ERPEK ve Mustafa KARAKUŞ’un mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 143               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


30- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi       

 

     f)   Datça Belediye Başkanlığı’nın 2024 Mali Yılı Güncellenen Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu teklif yazı ekinde sunulan 07.05.2024 tarih ve 52 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

 

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.05.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 142               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


30- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi       

 

     e) Büyükşehir Belediyemiz idari şemasında kurulacak olan Daire Başkanlıkları için 2024 Mali Yılı Gider Bütçelerinin oluşturularak yazı eki ek ödenek listelerinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.05.2024 tarihli raporunda;Ek-2 için tıklayınız.

Ek-3 için tıklayınız.

Ek-4 için tıklayınız.

Ek-5 için tıklayınız.

Ek-6 için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 141               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


30- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi       

 

     d)  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.  

 

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.05.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 140               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


30- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi       

 

     ç) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç duyulduğu belirtilen; 3 adet ambulansın (Tıbbi donanımlı) 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­-1) Cetveline T-15 sıra numarası ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.  

 

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.05.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 139               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


30- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi       

 

     c)  Ula Belediye Başkanlığı’nın 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu teklif yazı ekinde sunulan 06.03.2024 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

 

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.05.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 138               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


30- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi       

 

     b) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, teklif yazı eki 2024 yılında uygulanacak gelir tarife cetvelinin değişiklik talebinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.05.2024 tarihli raporunda; 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 137               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


30- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi       

 

     a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42., 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64., Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.05.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 136               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanların onaylı imar planlarına göre uygun hale getirilmesi amaçlı imar parseli üretilmesi ve Büyükşehir Belediyemizin yatırımları kapsamında uygulamaların yapılabilmesi için Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan uygulamaların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında 5 yıllık imar programına alınması hususunun görüşülmesi.      


            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2024 tarihli ve E-87026510-105.04-308427 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 135               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21'inci maddesi gereğince norm kadro esaslarına uygun olarak hazırlanan 13.02.2024 tarihli ve 45 sayılı meclis kararı ile güncellenen Büyükşehir Belediyemiz idari şemasında; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün iptal edilerek, Basın Yayın Şube Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Şube Müdürlüğünün kurulması, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ihdas edilmesi ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın Politikaları Şube Müdürlüğü ve Çocuk Politikaları Şube Müdürlüğünün kurulması, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının ihdas edilmesi ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdürlüğü ve Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğünün kurulması, İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığının ihdas edilmesi ve İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığına bağlı İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kurulması, İlçe Hizmetleri 2. Bölge Dairesi Başkanlığının ihdas edilmesi ve İlçe Hizmetleri 2. Bölge Dairesi Başkanlığına bağlı İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kurulması, İlçe Hizmetleri 3. Bölge Dairesi Başkanlığının ihdas edilmesi ve İlçe Hizmetleri 3. Bölge Dairesi Başkanlığına bağlı İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kurulması, İlçe Hizmetleri 4. Bölge Dairesi Başkanlığının ihdas edilmesi ve İlçe Hizmetleri 4. Bölge Dairesi Başkanlığına bağlı İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kurulması hususlarının görüşülmesi.   


            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2024 tarihli ve E-13456491-050.04-307464 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 134               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ait olan İlimiz Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesi, 1732 parsel numaralı taşınmaz içinde bulunan 75,45 m² yapının, proje dâhilinde kooperatifler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacak protokol çerçevesinde 3 yıllığına kullanılması konusunun görüşülmesi.  


            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2024 tarihli ve E-10452259-105.04-306538 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 133               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile son ürün çıkana kadar ki her aşamada ve pazarlamada çiftçileri, üreticileri, kooperatifleri, birlikleri, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve tarımsal amaçla çalışan tüzel kişilikleri desteklemek, sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak, alternatif tarım ürünlerinin tanıtılması ve katma değerinin arttırılmasını hedeflemek, üreticilere yüksek gelir getirici alternatif ürünler üretmeleri için eğitimler vermek, çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerini geliştirmek vb. diğer proje ve faaliyetler yürütülmekte olup; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 18. maddesinin (g) bendi hükmüne istinaden, 5393 sayılı Kanun’un 75. maddesi hükmü ile 5216 sayılı Kanun’un 7. maddesinde yer alan görev, yetki ve sorumluluklarla ilgili protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.


            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2024 tarihli ve E-10452259-105.04-305967 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 132               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            İlimiz, Datça İlçesinde bulunan yaklaşık 6140 ha alanda mikrobölgeleme çalışmalarına altlık olmak üzere 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi İşine yönelik hizmet alımına ihtiyaç duyulmuş olup; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılacak "İlimiz, Datça İlçesinde bulunan yaklaşık 6140 ha alanda 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi İşi" bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmadığından yılı bütçesinde ödeneği bulunan söz konusu harita yapımına dair 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değerlendirilecek Hizmet Alımı işi için; süresi üç yılı geçmemek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi ve 5018 sayılı Kanun’un 28. maddesine göre gelecek yıllara yaygın yüklenmeye onay verilmesi hususunun görüşülmesi.     


            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2024 tarihli ve E-87026510-105.04-307587 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 131               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:

 

            Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün yazısıyla Söğüt - Fethiye Devlet Yolu Km: (21+910.76-53+754.65) arasında yer alan TCK: 24 sıra nolu yol inşaat ve emniyet sahasında kalmakta olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 03.11.2021 tarih ve 2021/242 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden kamulaştırma işlemlerine başlanıldığı bildirilen mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi, 197 ada, 7 parsel (İfraz: 197 ada, 86 parsel) numaralı taşınmazın "Yol" nitelikli 4.281,85 m²'lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında bedeli karşılığında "Yol" olarak devir işlemlerinin yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca görüşülmesi.    


            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2024 tarihli ve E-43826297-105.03-305913 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 130               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün yazısıyla Söğüt - Fethiye Devlet Yolu Km: (21+910.76-53+754.65) arasında yer alan TCK: 25 sıra nolu yol inşaat ve emniyet sahasında kalmakta olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 03.11.2021 tarih ve 2021/242 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden kamulaştırma işlemlerine başlanıldığı bildirilen mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi, 218 ada, 5 parsel (İfraz: 218 ada, 40 parsel) numaralı taşınmazın "Yol" nitelikli 796,97 m²'lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında bedeli karşılığında "Yol" olarak devir işlemlerinin yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca görüşülmesi.   


            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2024 tarihli ve E-43826297-105.03-305915 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 129               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Nom Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in 11'inci maddesinin birinci fıkrası gereği yazı ekinde sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdası ile (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların derece değişikliği hususlarının görüşülmesi.   


            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2024 tarihli ve E-13456491-907-307461 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

Ek-1 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 128               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            “Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı”na deniz kirliliğinin izlenmesi ve biyoçeşitliliğin korunmasını amaçlayan proje teklifi ile başvuru yapılması ve başvuru aşamasında talep edilen Başvuru Sahibi Beyannamesi (Declaration by the Applicant) ’ni imzalamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin (g) bendine istinaden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet ARAS’ın yetkili kılınması hususlarının görüşülmesi.   


            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2024 tarihli ve E-13327030-746.02-306731 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 127               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            5216 sayılı Kanun’un 26. maddesi kapsamında işletme devri yapılan ve Büyükşehir belediyemizden, izin veya ruhsat alarak ya da hat kiralama suretiyle çalışan toplu karayolu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; ilimizde faaliyet gösteren toplu karayolu taşıma araçlarının (MUTTAŞ/ÖTTA) güzergâhlarının uzunluğu, ilgili hatları kullanan ücretsiz yolcu sayısının fazlalığı göz önüne alındığında teklif yazıda esasları belirtilen hesaplamalar sonucunda, ilgili bakanlık tarafından ödenen gelir desteğinin, ilgili ayda hesaplanan ücretsiz biniş hasılat tutarını karşılamadığı hat ve kooperatiflerle sınırlı kalmak kaydıyla Gelir Desteği Ödemesi yapılması hususunun görüşülmesi.  


            Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2024 tarihli ve E-46539836-105.04-306355 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 126               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            19.02.2024 tarih ve 2024/2-72 sayılı UKOME Kurul Kararında belirtilen yol üstü araç park yerlerini 01.06.2024 tarihi itibari ile 5 (beş) yıl süreliğine, işletme bedeli olarak işletmeden elde edilen net gelirin % 1’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ödenmesi koşuluyla MUTTAŞ Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi  ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme devri yapılması hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince görüşülmesi.


            Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2024 tarihli ve E-75660707-105.04-307548 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 125    

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin (MUTTAŞ) 06.05.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin 274.000.000,00 TL artırılarak 760.213.845,00 TL'den 1.034.213.845,00 TL'ye çıkarılması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.  


            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2024 tarihli ve E-44338531-105.03-307689 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 124               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            Yatağan İlçesi, Bozüyük Mahallesi, 200 ada, 28 (eski 1671) parsel numaralı, 5.180,97 m²  yüz ölçümlü, 'Kargir Lokanta Kaynak ve Arsası' nitelikli taşınmazın tamamının belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait olan ½ oranındaki hissesinin teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Yatağan Belediye Başkanlığı'na bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.


            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-307726 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 123               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            14.03.2024 tarih ve 74 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 10 (on) yıl süreliğine tahsis edilen İlimiz, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 430 ada, 69 parsel numaralı, 9.617,48 m² yüz ölçümlü taşınmazın; bölgeden alınan su numunesinin analizi sonucunda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik içerisinde belirtilen koşulları sağlayamaması sebebiyle Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yazılı taleplerine istinaden yapılan söz konusu tahsisin iptal edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi.


            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.05.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-306124 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 122               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


            Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 829 ada, 104 parsel numaralı, 499,02 m²  yüz ölçümlü taşınmazın tamamının Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.    


            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.05.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-306298 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 121               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


           Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 353 ada, 31 (eski 24) parsel numaralı taşınmazın 'Garaj' nitelikli 2. Bodrum Kat, 1. Bodrum Kat, Zemin Kat ile 1., 2., 3. ve 4. katlardan oluşan 1 numaralı bağımsız bölümünün 'Otopark' olarak işletilmesi amacıyla ₺185.000,00+KDV bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile İdaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde mevcut işletme devri süresi sonu olan 30.05.2024 tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreliğine, Muttaş Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm  Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devri yapılması hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.    


           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02.05.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-306233 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 120               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


          Muğla Büyükşehir Belediyesince 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 4. maddesi gereğince Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne üye olunması ve aynı Kanun’un 8. maddesi ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 10. maddesi gereğince Kıyı Ege Belediyeler Birliği meclis üyeliği için Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 (Üç) Asil, 3 (Üç) Yedek Üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.   


          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 03.05.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-306241 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 119               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

KONUSU:


          5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Hukuk Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.   


          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 03.05.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-306490 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 118               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

KONUSU:


          Meclise iade edilen 09.04.2024 tarihli ve 110 nolu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına konu Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Turizm Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun yeniden görüşülmesi.  


         09.04.2024 tarihli ve 110 nolu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 117               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


          Meclise iade edilen 09.04.2024 tarihli ve 93 nolu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına konu Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun yeniden görüşülmesi.  


          09.04.2024 tarihli ve 93 nolu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 116               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


          Meclise iade edilen 09.04.2024 tarihli ve 92 nolu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına konu Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun yeniden görüşülmesi.  


          09.04.2024 tarihli ve 92 nolu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 115               

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


          Meclise iade edilen 09.04.2024 tarihli ve 91 nolu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına konu Belediye Meclisi üyelerinden oluşan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun yeniden görüşülmesi.  


          09.04.2024 tarihli ve 91 nolu Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 114    

Karar Tarihi  : 09.05.2024   

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 113               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


        Gün Tespiti

 

        Gelecek meclis toplantısının 9 Mayıs 2024 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 112               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


        Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

         Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2024 tarihli toplantısına katılamayan; İlhan KURAL ve Melek Gözde GÜRSOY’un mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 111               

Karar Tarihi  : 09.04.2024

 

KONUSU:


        Milas Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun 2023/52 Esas sayılı dosyasıyla ₺15.434.740,00+KDV muhammen bedelle satışa çıkarıldığı ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yazı ile önümüzdeki yıllarda suyu yetersiz olan Kalınağıl Mahallesi ve Kayaderesi Mahallesine su iletimi sağlamak adına terfi istasyonu yapılabilmesi için ihtiyaç olabileceğinin değerlendirildiğinin bildirildiği belirtilen İlimiz, Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 185 ada, 3 parsel numaralı 7.717,37 m² yüz ölçümlü, “Tarla” vasıflı söz konusu taşınmazın Büyükşehir Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek üst bedele kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca satın alınması hususunun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 45. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi.


        Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2024 tarihli ve E-65904795-105.04-302313 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 109               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


         31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süresi sona erdiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.


         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02- 302267 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 108               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


18- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


          d) Menteşe Belediyesi’nce resen hazırlanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 903 ada, 398 Parsel Gelişme Konut Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 2023/2170 Esas, 2024/2 Kararı, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 107               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


18- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        ç) 48 ha’lık alanda “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri Marmaris Milli Parkı Etkileme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na yapılan toplam 350 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 106               

Karar Tarihi  : 09.04.2024

 

KONUSU:


18- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


     c) 244 ha’lık alanda “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na yapılan toplam 24 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 105               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

KONUSU:


18- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        b) TEKLİF-481050312 PİN numaralı, 155 hektarlık Muğla İli, Milas İlçesi, Koru Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 104               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


18- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        a) TEKLİF-481050280 Plan İşlem Numaralı, Fethiye İlçesi, Uzunyurt (Faralya) Mahallesinde 185 hektarlık alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.03.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 103               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


          5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 20. maddesi hükmü kapsamında danışman ücretinin belirlenmesi hususunda karar alınması ve bu kararın ikinci bir karar alınıncaya kadar yürürlükte kalması hususunun görüşülmesi.   

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-13456491-050.02-302238 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız. 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 102           

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

 

KONUSU:


         4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemizde görev yapan işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve yetkili sendika ile toplu sözleşme yapılması hususunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ARAS’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.  


         İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-13456491-915.02.03-302243 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 101               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


         5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar, Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi.  


         Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-99063101-604.03-302237 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 100               

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

 

KONUSU:


           Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan "Huzur Hakkı" miktarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 28. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, Meclisimiz tarafından belirlenmesini ve alınan kararın ikinci bir karar alınıncaya kadar uygulamada kalması hususunun görüşülmesi.


           Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302233 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 99                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


          31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8. maddesi ile T.C. Enerji Kentleri Birliği Tüzüğü’nün 7. maddesi gereğince belediyemizin ilk Meclis Toplantısında T.C. Enerji Kentleri Birliği Meclis Üyelerimizin seçilmesi gerekmekte olup; üyesi bulunduğumuz T.C. Enerji Kentleri Birliğinde Belediyemizi temsil edecek 3 (Üç) Asil, 2 (İki) Yedek Üyenin Meclis Üyeleri arasından gizli oyla belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302234 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 98                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


          31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8. maddesi ile Ege Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 8. maddesi gereğince belediyemizin ilk Meclis Toplantısında Ege Belediyeler Birliği Meclis Üyelerimizin seçilmesi gerekmekte olup, üyesi bulunduğumuz Ege Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil edecek 1 (Bir) Asil, 1 (Bir) Yedek Üyenin Meclis Üyeleri arasından gizli oyla belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302239 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No        : 97

Karar Tarihi  : 09.04.2024

KONUSU:


            31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8. maddesi ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü’nün 15. maddesi gereğince belediyemizin ilk Meclis Toplantısında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyelerimizin seçilmesi gerekmekte olup, üyesi bulunduğumuz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil etmek üzere doğal üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 üyenin (Başkanla birlikte toplam 4 üye) belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302224 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 96                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


          31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8. maddesi ile Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü’nün 8. ve 9. maddeleri gereğince belediyemizin ilk Meclis Toplantısında Tarihi Kentler Birliği Meclis Üyelerimizin seçilmesi gerekmekte olup, üyesi bulunduğumuz Tarihi Kentler Birliği meclis üyeliği için Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 3 (Üç) Asil, 2 (İki) Yedek Üyenin ve Meclisimizce uygun görülmesi halinde Meclis dışından katılacak bir üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02- 302225 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 95                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

 

KONUSU:


         31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle. Ulaşım Komisyonu üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süresi sona erdiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Ulaşım Komisyonu Üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.


         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302232 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 94      

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


         31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süresi sona erdiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.


         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302231 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 90                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


         31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Encümen Üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 16. maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi.


         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302227 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 89                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

 

KONUSU:


          31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Divan Kâtibi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, Meclis Üyeleri arasından ilk iki yıllık süre için görev yapmak üzere, 5393 sayılı Kanun’un 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesi gereğince; 2 asil kâtip ve 2 yedek kâtip üyenin gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi.


          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302215 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 88                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


          31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Meclis II. Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Meclis Üyesinin görev süresi sona erdiğinden, Meclis Üyeleri arasından ilk iki yıllık süre için görev yapmak üzere, Meclis II. Başkan Vekilliğine, 5393 sayılı Kanun’un 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesi gereğince gizli oyla üye seçilmesi hususunun görüşülmesi.


          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 08.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302226 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 87                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

  

KONUSU:


          31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimleriyle Meclis I. Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Meclis Üyesinin görev süresi sona erdiğinden, Meclis Üyeleri arasından ilk iki yıllık süre için görev yapmak üzere, Meclis I. Başkan Vekilliğine, 5393 sayılı Kanun’un 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. maddesi gereğince gizli oyla üye seçilmesi hususunun görüşülmesi

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 06.04.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-302168 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 86                 

Karar Tarihi  : 09.04.2024   

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;


Kararın devamı için tıklayınız.

12- TEKLİF-481050280 Plan İşlem Numaralı, Fethiye İlçesi, Uzunyurt (Faralya) Mahallesinde 185 hektarlık alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

13- TEKLİF-481050312 PİN numaralı, 155 hektarlık Muğla İli, Milas İlçesi, Koru Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

14- 244 ha’lık alanda “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na yapılan toplam 24 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

15- 48 ha’lık alanda  “Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri Marmaris Milli Parkı Etkileme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” na yapılan toplam 350 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca  görüşülmesi.
 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

16- Menteşe Belediyesi’nce resen hazırlanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 903 ada, 398 Parsel Gelişme Konut Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 2023/2170 Esas, 2024/2 Kararı, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 85                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

  KONUSU:


              Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 yılı Mart ayı meclis toplantısına katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Kamil CEYLAN, Fatih ÖLEMEZ, Ethem SAYAR, İhsan ÖZTÜRK, Mustafa KARACAN, Gürsel İNCE, Bayram Önder AKDENİZLİ, Alper ÇALIKOĞLU, Levent TOSUN, Mustafa KARAKUŞ, Yusuf BAĞIRCI, Mustafa TOKSÖZ ve Emre KARAÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 84                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


19- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 


      d) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.03.2024 tarih ve 51 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2024 tarihli raporunda;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 83                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


19- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         ç)  Ortaca Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2024 tarih ve 9 ve 11 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2024 tarihli raporunda;


Ek-2 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 82                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


19- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


    c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 81                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


19- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

      b) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2024 tarihli raporunda;.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 80                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


19- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

          a)   İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.            


          Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.03.2024 tarihli raporunda;
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 79                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

 

KONUSU:


            Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.    


            Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 14.03.2024 tarihli ve E-15072225-105.02-295170 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 78                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


         Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.    


      Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 14.03.2024 tarihli ve E-68532805-010.03-295216 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 77                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in görüşülmesi.   


            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 13.03.2024 tarihli ve E-31514194-010.03-294938 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 76                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

 

KONUSU:


            Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin  04.03.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin 760.000,00 TL ayni, 25.000.000,00 TL nakdi olmak üzere toplam 25.760.000,00 TL artırılarak 21.773.000,00 TL'den 47.533.000,00 TL'ye çıkarılması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.  


            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08.03.2024 tarihli ve E-79556812-105.03-293680 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 75                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


            Menteşe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından talep edilen, Deprem Master Planı kapsamında yürütülen yapı stoku envanter çalışması için oluşturulan CBS mobil ve Web Uygulamaları ile Web Servislerinin paylaşılmasının kapsamını, şeklini ve usulüne ilişkin esasların düzenlenmesi konulu, Menteşe Belediye Başkanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında CBS Tabanlı Uygulama Kullanım ve Veri Paylaşımı Esaslarına Dair Protokol'ün imzalanması hususunun görüşülmesi.   


            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.03.2024 tarihli ve E-36521862-030.03-292501 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 74                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

 

KONUSU:


           Mülga Ortakent Yahşi Belediye Başkanlığı tarafından 28.03.2014 tarih ve 001672 sayılı noter sözleşmesiyle 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 10 (on) yıl süreliğine Bodrum Golf ve Tenis Tesisleri Anonim Şirketine kiraya verildiği, kira süresinin 01.04.2024 tarihinde sona ereceği belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 430 ada, 69 parsel numaralı, 9.617,48 m² yüz ölçümlü 'Tarla'  nitelikli taşınmazın tamamının kuyu açılması ve terfi merkezi yapılması ile dere ıslahı ve regülasyonu amacıyla kullanılmak üzere, taşınmazın kira sözleşme süresinin sona erdiği tarih (01.04.2024) itibariyle tahliyesinin sağlanarak, teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.


           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2024 tarihli ve E-99506623-105.04-293488 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 73                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

 

KONUSU:


          17.03.2022 tarih ve 04078 sayılı noter sözleşmesiyle 1 (bir) yıl süreliğine TGM Mermer Akaryakıt Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine kiraya verildiği, kira sözleşme süresinin 17.03.2023 tarihinde sona erdiği belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Salihpaşalar Mahallesi, 113 ada, 4 parsel numaralı, 4.830,43 m² yüz ölçümlü 'Arsa'  nitelikli taşınmazın tamamının Menteşe Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Atölyesi olarak kullanılması amacıyla, taşınmazın tahliye işlemlerinin tamamlanmasını müteakip teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.


         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2024 tarihli ve E-99506623-105.04-293489 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 72                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

k) Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 3. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.03.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 71                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

j) Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.03.2024 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 70                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

i) Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 1. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.03.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız. 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 69                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

ı) Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.03.2024 tarihli raporunda;
Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 68                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


           h) İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 115 ada, 40 parselde LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2024 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 67                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


          g)   İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin alınan 05.01.2024 tarih 2024/3 sayılı Bodrum Belediye Meclisi Kararının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.       


        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.02.2024 tarihli raporunda;Ek-1 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 66                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    f)   Fethiye İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 558 ada, 1, 2 ve 5 parsellere yönelik Fethiye Belediye Başkanlığınca sehven unutulan yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 65                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

     e)  Fethiye İlçesi, Koru Mahallesi, 111 ada, 1, 2 ve 5 parseller ile 113 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli ve 118 sayılı kararı ile uygun bulunan “Ekoturizm Alanı” ve “Taşıt Yolu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 64                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         d)  Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.       


              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 63                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

ç)  Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 62                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

          c)  Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 312 ada, 7 parsele ilişkin hazırlanan “Akaryakıt ve LPG (Otogaz) Satış İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.02.2024 tarihli raporunda;

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 61                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

          b)  İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına iletilen itiraz dilekçelerinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.02.2024 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 60                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


       a) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 232 ada, 5 (eski 4) parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 4.639,11 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” düzenlenmesine yönelik N19-B-21-D paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.03.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 59                 

Karar Tarihi  : 14.03.2024   

 

KONUSU:

 

Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;

Kararın devamı için tıklayınız.

4- Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 312 ada, 7 parsele ilişkin hazırlanan “Akaryakıt ve LPG (Otogaz) Satış İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

5- Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

6- Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada, 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

7- Fethiye İlçesi, Koru Mahallesi, 111 ada, 1, 2 ve 5 parseller ile 113 ada, 1 parsele yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarihli ve 118 sayılı kararı ile uygun bulunan “Ekoturizm Alanı” ve “Taşıt Yolu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

8- Fethiye İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 558 ada, 1, 2 ve 5 parsellere yönelik Fethiye Belediye Başkanlığınca sehven unutulan yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan Fethiye Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarihli ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

15- İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin alınan 05.01.2024 tarih 2024/3 sayılı Bodrum Belediye Meclisi Kararının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

19- İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 115 ada, 40 parselde LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

21- Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

22- Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 1. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

23- Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

24- Dalaman Kent Bütünü 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 3. Etap teklifine ilişkin Dalaman Belediye Meclisinin 18.12.2023 tarihli ve 118 sayılı kararının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 58                 

Karar Tarihi  : 13.02.2024   

 

  KONUSU:


              Gün Tespiti

 

    Gelecek meclis toplantısının 14 Mart 2024 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 57                 

Karar Tarihi  : 13.02.2024   

 

  KONUSU:


              Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 yılı Şubat ayı meclis toplantısına katılamayan; Önder BATMAZ, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Kamil CEYLAN, Fatih ÖLEMEZ, Ethem SAYAR, Eray ÇİÇEK, Gonca KÖKSAL, Gürsel İNCE, İlhan ŞİMŞEK, Özay TÜRKLER, Mustafa TOKSÖZ ve Emre KARAÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 56                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       f)   Menteşe Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.02.2024 tarih ve 31 ve 32 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.   

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;Ek-2 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 55                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       e)   Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.    

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 54                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       d)  Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.   

 

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 53                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       ç)   Kavaklıdere Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.02.2024 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 52                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       c)   Dalaman Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2024 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 51                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;
 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 50                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


25.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       a) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 35 adet Pick­up (Kamyonet sürücü dahil 3 veya 6 kişilik), 30 adet Pick­up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik), 1 adet Panel satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup; söz konusu araçların 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2024 tarihli raporunda;
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 49                      

Karar Tarihi  : 13.02.2024         

 

KONUSU:


        Gıda Analiz Laboratuvarı Projesi kapsamında Muğla Ticaret Borsası binasında kurulan Gıda Analiz Laboratuvarının isminin “100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı” olması konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesi hükmü gereği görüşülmesi.   


            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 12.02.2024 tarihli ve E-10452259-105.04-285824 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 48                       

Karar Tarihi  : 13.02.2024          

 

 

KONUSU:


         22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11’inci maddesinin birinci fıkrası gereği yazı ekinde sunulan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların derece değişikliği hususunun görüşülmesi.


            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 13.02.2024 tarihli ve E-58798979-907-285881 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 47                      

Karar Tarihi  : 13.02.2024         

 

KONUSU:


            Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin (MUTTAŞ) 08.02.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin 104.000.000,00 TL artırılarak 656.213.845,00 TL'den 760.213.845,00 TL'ye çıkarılması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.  


            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 09.02.2024 tarihli ve E-79556812-105.03-285264 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 46                      

Karar Tarihi  : 13.02.2024         

 

 

KONUSU:


      İlimiz, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 38 ada 5 parsel ve 781 ada 1 parsel numaralı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırma iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.


           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.02.2024 tarihli ve E-36521862-105.02-284914 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 45                       

Karar Tarihi  : 13.02.2024          

 

KONUSU:


            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21'inci maddesi gereğince norm kadro esaslarına uygun olarak hazırlanan 14.12.2023 tarihli ve 324 sayılı meclis kararı ile güncellenen Büyükşehir Belediyemiz idari şemasında yer alan birimlerden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Şehit Yakınları, Gaziler Şube Müdürlüğünün adının Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünün ihdas edilmesi ve idari şemanın yazı ekinde yer alan şekli ile güncellenmesi hususlarının görüşülmesi.


            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 22.01.2024 tarihli ve E-13456491-050.02-278575 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 44                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        e) Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 176 ada 1 parsele ilişkin “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

                     

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 43                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

         d) Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 492 ada, 25parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 3059,62 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Ticaret Alanı” ve “Genel Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 42                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


      ç) Milas Belediyesinin 06.11.2023 tarihli ve 275 sayılı Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza iletilen, söz konusu UİP-481036446 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 41                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        c) İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF- 481033015 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 40                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


       b) İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF­ 481033005 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 39                   

Karar Tarihi  : 13.02.2024      

 

KONUSU:


1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


           a) 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 20.03.2014 tarihli kararı ile mülkiyeti Ortaca Belediyesi adına kayıtlı bulunan ve fiilen terminal alanı olarak kullanılan; İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 7 parsel numaralı 6.670,29 m² yüz ölçümlü, "Arsa" nitelikli taşınmazın tamamı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza;29.12.2022 tarihli ve 2022/3 nolu kararı ile Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine karar verildiği, Belediyemiz tarafından “Muğla Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 2022/3 sayılı kararı ile Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada 7 parsel nolu taşınmazın Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine dair işlemin iptali" talepli açılan davanın reddedildiği, anılı Karara karşı yürütmeyi durdurma talepli istinaf kanun yoluna başvurulduğu, yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, esastan görülmeye devam etmekte olduğu ve henüz sonuçlanmadığı belirtilen davaya konu taşınmazın; mücavirinde bulunan, otogar alanı ile bütünlük arz eden, daha önce Ortaca Belediyesi’nin 03.06.2014 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararıyla Belediyemize devir talebi uygun görülen ve 10.06.2014 tarih ve 2478 yevmiye numarası ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına devir ve tescili sağlanmış olan, aynı ada içerisinde ve Ortaca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Merkezi İş Alanında kaldığı gerekçesiyle Ortaca Belediye Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek Ortaca Belediyesi'ne devredilmesi talebi bulunan, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların Ortaca Belediye Başkanlığı'na mülkiyet devirlerinin yapılmaması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 38                 

Karar Tarihi  : 13.02.2024   

 

KONUSU:

 

Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;

Kararın devamı için tıklayınız.


6- 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 20.03.2014 tarihli kararı ile mülkiyeti Ortaca Belediyesi adına kayıtlı bulunan ve fiilen terminal alanı olarak kullanılan; İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 7 parsel numaralı 6.670,29 m² yüz ölçümlü, "Arsa" nitelikli taşınmazın tamamı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza;  29.12.2022 tarihli ve 2022/3 nolu kararı ile Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine karar verildiği, Belediyemiz tarafından “Muğla Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 2022/3 sayılı kararı ile Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada 7 parsel nolu taşınmazın Ortaca Belediye Başkanlığına devredilmesine dair işlemin iptali" talepli açılan davanın reddedildiği, anılı Karara karşı yürütmeyi durdurma talepli istinaf kanun yoluna başvurulduğu, yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, esastan görülmeye devam etmekte olduğu ve henüz sonuçlanmadığı belirtilen davaya konu taşınmazın; mücavirinde bulunan, otogar alanı ile bütünlük arz eden, daha önce Ortaca Belediyesi’nin 03.06.2014 tarih ve 42 sayılı Meclis Kararıyla Belediyemize devir talebi uygun görülen ve 10.06.2014 tarih ve 2478 yevmiye numarası ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına devir ve tescili sağlanmış olan,  aynı ada içerisinde ve Ortaca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Merkezi İş Alanında kaldığı gerekçesiyle Ortaca Belediye Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek Ortaca Belediyesi'ne devredilmesi talebi bulunan, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 321 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların Ortaca Belediye Başkanlığı'na mülkiyet devirlerinin yapılmaması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

20- İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF­ 481033005 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

21- İlimiz Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 149 ada, 1 parselin bir kısmına ve çevresine ilişkin Dalaman Hava Meydan Komutanlığı “Askeri Alan” amaçlı TEKLİF- 481033015 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

23- Milas Belediyesinin 06.11.2023 tarihli ve 275 sayılı Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza iletilen, söz konusu UİP-481036446 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

24- Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 492 ada, 25  parsel numarasında, özel mülkiyete kayıtlı, 3059,62 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Ticaret Alanı” ve “Genel Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

28- Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 176 ada 1 parsele ilişkin “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 37                          

Karar Tarihi            : 11/01/2024       


KONUSU:

 

Gün Tespiti

 

        Gelecek meclis toplantısının 13 Şubat  2024 Salı günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 36                   

Karar Tarihi    : 11/01/2024     


KONUSU:

 

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

     Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 yılı Ocak ayı meclis toplantısına katılamayan;

Önder BATMAZ,  Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Sabri Oğuz BOLELLİ, Mehmet DEMİR,  Kamil CEYLAN, İhsan ÖZTÜRK, Gonca KÖKSAL,  Alper ÇALIKOĞLU, Halil Faik BOZKURT, Mustafa TOKSÖZ, Emre KARAÖZ ve Erbil ÖZDEMİR’in mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 35                                      

Karar Tarihi    : 11/01/2024                           


KONUSU:

   29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

f)  Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinde bulunan Yer Seçim Belgesi Ücretinin yazı ekinde yer alan şekliyle güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 34                                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024                           

 

KONUSU:

   29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

       e) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne ait yazı ekinde yer alan 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 33                                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024                           

 

KONUSU:

  29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

d) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ait yazı ekinde yer alan 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin güncellenmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 32                                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024                           


KONUSU:

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 ç)   Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 adet diğer taşıtlar (engelli  nakil aracı) ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 8 adet 28 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı, 6 adet dar alan itfaiye müdahale arazözü ve 1 adet tam donanımlı itfaiye afet ve kaza kurtarma aracının satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup; söz konusu araçların 2024 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.

 

                 Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 31                                      

Karar Tarihi     : 11/01/2024  

                      

KONUSU:

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 30                                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024                           


KONUSU:

   29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

              b) Büyükşehir Belediyemiz Organizasyon Şemasında 14.12.2023 tarih ve 324 sayılı Meclis Kararı ile yapılan değişikliklerle Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı kurulması nedeniyle 46.48.01.45 kurumsal kodun ve bu kurumsal kodun altında 01 Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonel kodunun açılması ve Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince görüşülmesi.

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 29                             

Karar Tarihi            : 11/01/2024                    


KONUSU:

  29. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


     a) 2024 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarının Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2024 tarihli raporunda;Komisyon Raporu için tıklayınız. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 28                       

Karar Tarihi : 11/01/2024     

 


KONUSU:

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2024 tarihli ve E-41232352­105.04­275829 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 27                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

         Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.

 

         Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2024 tarihli ve E-26481845­105.04­275836 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 26                          

Karar Tarihi : 11/01/2024   


KONUSU:

 

Mehmet GİRGİN dilekçe ile adına kayıtlı 2023 model Ford Transit 410L Van beyaz renkli NMOEXXTTREPU09954 şasi numaralı, PU09954 motor numaralı hasta nakil ambulansını Muğla ili Menteşe ilçesi lokasyonunda kullanılmak üzere ve ambulans vasfının bitiminde de Kurumumuzun sağlık hizmetleri alanında kullanılması amacıyla Ahmet ÖZBAY, Güler ÖZBAY ve Mehmet ÖZBAY adına  Kurumumuza bağışlamak istediğini belirtilmekte olup;  söz konusu hasta nakil ambulansının şartlı bağış olarak kabul edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun  18. maddesinin (g) bendi gereğince görüşülmesi.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2024 tarihli ve E-31514194-105.99-275781 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 25                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin (MUTTAŞ) 09.01.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında esas sözleşmesinde "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin  66.000.000,00 TL artırılarak 590.213.845,00 TL'den 656.213.845,00 TL'ye çıkarılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.

 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2024 tarihli ve E-44338531-105.03-275645 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 24                      

Karar Tarihi            : 11/01/2024  


KONUSU:

              5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereği Büyükşehir Belediyemizde 2024 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşme ücretlerinin; Hazine ve Maliye Bakanlığı (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi’nin 1 sayılı cetvelinde belirtilen unvan bazlı net aylık tutarının Tabip ve Uzman Tabip unvanlarında görev yapacak sözleşmeli personel için %25 fazlası, bu unvanlar dışında kalanlar için belgelendirmeleri koşulu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hizmet süresi 0­5 (Dahil) yıl arasında olanlara %80’i, 6­10 (Dahil) yıl arasında olanlara %85’i, 11­15 (Dahil) yıl arasında olanlara %90’ı, 16­20 (Dahil) yıl arasında olanlara %95’i, 21 yıl ve üzerinde olanlara ise net ücret tutarı olarak belirlenmesi, net ücret tutarı asgari ücretin altında kalanların ise asgari ücrete tamamlanmak kaydıyla ücretlerinin belirlenmesi, söz konusu ücretlerin yeni bir Genelge ile yeniden belirlenmesi halinde yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek kalmaksızın bu Genelgede belirtilecek ücretler üzerinden yukarıdaki esaslar dahilinde yeniden belirlenmesi hususlarının görüşülmesi.

             İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2024 tarihli ve E-­13456491-050.04-275015 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 23     

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

2024 Yılında Büyükşehir Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 7836 Adam/Ay miktarında geçici iş pozisyonunun vize edilmesi hususunun 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 24’üncü maddesinin birinci fıkrası gereği görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-13456491-929-273759 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 22                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında bu kanuna bağlı cetveller sayılmış olup, (g) bendinde gösterilen K Cetvelinin “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı üçüncü bölümünün (B) fıkrasının 1. Bendinde; “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun’da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenen aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına  göre belediye nüfusu; … Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 2.470 Türk Lirasını… geçemez.” hükmü gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 01 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek olan 2024 yılı fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-13456491-050.99-273758 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 21                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        

 

KONUSU:

 

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün yazısıyla Söğüt - Fethiye Devlet Yolu Km: (21+910.76­53+754.65) arasında yer alan TCK: 314­317 Sıra nolu  yol inşaat, emniyet sahasında kalmakta olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2021 tarih ve 2021/242 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden kamulaştırma işlemlerine başlanıldığı bildirilen mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Seydikemer İlçesi, Dont Mahallesi, 168 ada 34 ve 36 parsel numaralı ''Yol'' nitelikli taşınmazların, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında bedeli karşılığında ''Yol'' olarak devir işlemlerinin yapılması ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-43826297-105.03-273757 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 20                               

Karar Tarihi : 11/01/2024              


KONUSU:

 

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Köyceğiz İlçesi, Döğüşbelen Mahallesi, 143 ada, 14 (eski 358) parsel numaralı, 2.065,36 m² yüz ölçümlü 'Taş Değirmen ve Avlusu' nitelikli taşınmazın İdaremizce ihtiyaç duyulması halinde tahsisinin iptal edilmesi şartıyla müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süreliğine Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-274455 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 19                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 202 parsel numaralı 1.426,00 m² yüz ölçümlü, 'Kuyu ve Arsası’ nitelikli taşınmazın  389,98 m² yüz ölçümlü alanının 08.06.2023 tarih ve 140 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile "Çay Bahçesi + Büfe" olarak işletilmek üzere 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm  İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme devri yapılmış olup, adı geçen Şirketin yazılı talebine istinaden yapılan işletme devrinin iptal edilerek; bahsi geçen taşınmazın yazı eki  krokide belirtilen 59,80 m² yüz ölçümlü yapının Kanalizasyon ve Atıksu Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılması amacıyla teslim edildiği tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-274457 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 18                          

Karar Tarihi : 11/01/2024        


KONUSU:

 

Marmaris 1. İcra Dairesi Müdürlüğü’nün 2021/3308 Esas sayılı dosyasıyla satışa çıkarıldığı belirtilen, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce baraj havzasında kaldığı tespit edilen, Genel Müdürlük iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere satın alınmasının uygun olduğu bildirilen İlimiz, Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesi, 268 ada, 1 parsel numaralı 7.971,80 m² yüz ölçümlü, “Tarla” vasıflı taşınmazın Büyükşehir Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek üst bedele kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca satın alınmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 45. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-65904795-105.04-273761 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 17                               

Karar Tarihi : 11/01/2024              

 

KONUSU:

 

İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, 165 ada, 3 parsel numaralı, 684,90 m² yüz ölçümlü "İki Katlı Betonarme Konut ve Arsa" nitelikli taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait 18934/68490 hissesinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre yazılı talebine istinaden diğer hissedarına satılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi. 

              Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.01.2024 tarihli ve E-47720051-105.04-273760 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 16                          

Karar Tarihi            : 11/01/2024       


KONUSU:

 

  İlimiz, Milas ilçesi, Kazıklı Mahallesi, 178 ada, 53 parsel (eski 960 parsel) numaralı “Mera” niteliğindeki taşınmazın 30.573,00 m²’lik kısmının tahsis amacının değiştirilerek mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına tahsis işlemleri tamamlandığı takdirde; mezarlık alanının genel temizlik, ot biçme, iç yolların yapımı, etrafının çevrilmesi, su aboneliği vb. işlemler Belediyemizce gerçekleştirilecek olduğundan, tahsis işlemlerine devam edilebilmesi için Bakanlığın 4342 sayılı Mera Kanunu Değişik 14. madde uygulamaları 2014/2 numaralı talimatı gereği Kamu Yatırımı Kararının alınması hususunun görüşülmesi.

 

             Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 25.12.2023 tarihli ve E-77845006-020-271096 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No                  : 15                          

Karar Tarihi            : 11/01/2024       


KONUSU:

              5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği; Meclisimizce, gizli oylamayla Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

              Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 05.01.2024 tarihli ve E-26219312-105.02-274024 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 14                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    k)   İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada, 52 parselde LPG ve Elektrikli Araç Şarj ünitesi kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 13                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    j)   İlimiz, Seydikemer İlçesi, Çobanlar Mahallesinde yer alan, tapunun 137 ada, 88 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 12                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    i)   Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 345 ada 1 parsel ile 346 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan planlama alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 11                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    ı)   Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 345 ada 1 parsel ile 346 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan planlama alanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 10                   

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    h)   Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.01.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 9                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    g)   Muğla İli, Marmaris İlçesi, Armutalan, Camiavlu, Sinan ve Siteler Mahalleleri Marmaris Milli Parkı Etkileme Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03.01.2024 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 8                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

      

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    f)   Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 335 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel ile 336 ada 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan “Turizm Alanı (Ekoturizm Alanı)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 7                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

       

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    e)    15.11.2023 tarih ve 2023/151 sayılı Bodrum Belediye Meclisi Kararı ile Başkanlığımıza iletilen itiraz dilekçeleri ile Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı (Askı İtirazlarına Yönelik) Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 6                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

      

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    d)   İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına iletilen itiraz dilekçelerinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 5                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    ç)   Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 04.07.2023 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile uygun görülerek Başkanlığımıza iletilen Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 10.08.2023 tarihli ve 184 sayılı meclis kararı ile değiştirilerek onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi, Düğerek 2. Kısım 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’na esas iletilen 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.  

 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 4                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

      

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    c)  Milas Belediye Başkanlığının 06.11.2023 tarihli ve 277 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen, İlimiz, Milas İlçesi Kıyıkışlacık, Boğaziçi ve Kemikler Mahallelerine ait Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespitinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 3                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    b)   Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince yapılacak olan (Meskûn Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları ile Karayolları Genel Müdürlüğü bakım, yetki ve sorumluluğunda yer alan yol ağı hariç) aks tasarımlarında; kent genelinde kategorize edilmiş yollarda dil bütünlüğü sağlamak, yapılan imar planı çalışmalarında aks kesitleri önerilerinde yol gösterici olmak ve trafik etütlerinde kullanılmak üzere altlık oluşturmak amacı ile katılımcı proje üretim süreci, kentsel mobilya, peyzaj alanları ve yüzey malzemelerine ilişkin tasarım kriterlerinin belirlendiği yazı ekinde yer alan “Muğla Kentsel Tasarım Rehberinin” görüşülmesi.

 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2023 tarihli raporunda;

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 2                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024     

 

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    a)   Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğine yapılan toplam 11 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.

 

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.12.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 1                     

Karar Tarihi  : 11.01.2024      

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;


Kararın devamı için tıklayınız.

GEÇMİŞ MECLİS KARARLARI

Kararlar Id
09.05.2024 tarih ve 145 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4590
09.05.2024 tarih ve 144 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4589
09.05.2024 tarih ve 143 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4588
09.05.2024 tarih ve 142 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4587
09.05.2024 tarih ve 141 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4586
09.05.2024 tarih ve 140 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4585
09.05.2024 tarih ve 139 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4584
09.05.2024 tarih ve 138 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4583
09.05.2024 tarih ve 137 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4582
09.05.2024 tarih ve 136 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4581
09.05.2024 tarih ve 135 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4580
09.05.2024 tarih ve 134 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4579
09.05.2024 tarih ve 133 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4578
09.05.2024 tarih ve 132 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4577
09.05.2024 tarih ve 131 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4576
09.05.2024 tarih ve 130 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4575
09.05.2024 tarih ve 129 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4574
09.05.2024 tarih ve 128 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4573
09.05.2024 tarih ve 127 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4572
09.05.2024 tarih ve 126 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4571
09.05.2024 tarih ve 125 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4570
09.05.2024 tarih ve 124 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4569
09.05.2024 tarih ve 123 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4568
09.05.2024 tarih ve 122 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4567
09.05.2024 tarih ve 121 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4566
09.05.2024 tarih ve 120 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4565
09.05.2024 tarih ve 119 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4564
09.05.2024 tarih ve 118 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4563
09.05.2024 tarih ve 117 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4562
09.05.2024 tarih ve 116 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4561
09.05.2024 tarih ve 115 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4560
09.05.2024 tarih ve 114 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4559
09.04.2024 tarih ve 113 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4558
09.04.2024 tarih ve 112 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4557
09.04.2024 tarih ve 111 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4556
09.04.2024 tarih ve 109 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4555
09.04.2024 tarih ve 108 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4554
09.04.2024 tarih ve 107 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4553
09.04.2024 tarih ve 106 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4552
09.04.2024 tarih ve 105 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4551
09.04.2024 tarih ve 104 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4550
09.04.2024 tarih ve 103 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4549
09.04.2024 tarih ve 102 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4548
09.04.2024 tarih ve 101 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4547
09.04.2024 tarih ve 100 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4546
09.04.2024 tarih ve 99 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4545
09.04.2024 tarih ve 98 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4544
09.04.2024 tarih ve 97 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4543
09.04.2024 tarih ve 96 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4542
09.04.2024 tarih ve 95 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4541
09.04.2024 tarih ve 94 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4540
09.04.2024 tarih ve 90 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4539
09.04.2024 tarih ve 89 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4538
09.04.2024 tarih ve 88 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4537
09.04.2024 tarih ve 87 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4536
09.04.2024 tarih ve 86 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4535
14.03.2024 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4534
14.03.2024 tarih ve 85 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4533
14.03.2024 tarih ve 84 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4532
14.03.2024 tarih ve 83 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4531
14.03.2024 tarih ve 82 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4530
14.03.2024 tarih ve 81 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4529
14.03.2024 tarih ve 80 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4528
14.03.2024 tarih ve 79 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4527
14.03.2024 tarih ve 78 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4526
14.03.2024 tarih ve 77 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4525
14.03.2024 tarih ve 76 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4524
14.03.2024 tarih ve 75 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4523
14.03.2024 tarih ve 74 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4522
14.03.2024 tarih ve 73 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4521
14.03.2024 tarih ve 72 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4520
14.03.2024 tarih ve 71 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4519
14.03.2024 tarih ve 70 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4518
14.03.2024 tarih ve 69 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4517
14.03.2024 tarih ve 68 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4516
14.03.2024 tarih ve 67 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4515
14.03.2024 tarih ve 66 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4514
14.03.2024 tarih ve 65 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4513
14.03.2024 tarih ve 64 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4512
14.03.2024 tarih ve 63 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4511
14.03.2024 tarih ve 62 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4510
14.03.2024 tarih ve 61 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4509
14.03.2024 tarih ve 60 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4508
14.03.2024 tarih ve 59 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4507
13.02.2024 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4506
13.02.2024 tarih ve 58 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4505
13.02.2024 tarih ve 57 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4504
13.02.2024 tarih ve 56 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4503
13.02.2024 tarih ve 55 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4502
13.02.2024 tarih ve 54 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4501
13.02.2024 tarih ve 53 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4500
13.02.2024 tarih ve 52 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4499
13.02.2024 tarih ve 51 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4498
13.02.2024 tarih ve 50 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4497
13.02.2024 tarih ve 49 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4496
13.02.2024 tarih ve 48 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4495
13.02.2024 tarih ve 47 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4494
13.02.2024 tarih ve 46 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4493
13.02.2024 tarih ve 45 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4492
13.02.2024 tarih ve 44 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4491
13.02.2024 tarih ve 43 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4490
13.02.2024 tarih ve 42 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4489
13.02.2024 tarih ve 41 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4488
13.02.2024 tarih ve 40 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4487
13.02.2024 tarih ve 39 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4486
13.02.2024 tarih ve 38 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4485
11.01.2024 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4484
11.01.2024 tarih ve 37 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4483
11.01.2024 tarih ve 36 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4482
11.01.2024 tarih ve 35 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4481
11.01.2024 tarih ve 34 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4480
11.01.2024 tarih ve 33 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4479
11.01.2024 tarih ve 32 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4478
11.01.2024 tarih ve 31 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4477
11.01.2024 tarih ve 30 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4476
11.01.2024 tarih ve 29 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4475
11.01.2024 tarih ve 28 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4474
11.01.2024 tarih ve 27 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4473
11.01.2024 tarih ve 26 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4472
11.01.2024 tarih ve 25 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4471
11.01.2024 tarih ve 24 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4470
11.01.2024 tarih ve 23 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4469
11.01.2024 tarih ve 22 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4468
11.01.2024 tarih ve 21 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4467
11.01.2024 tarih ve 20 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4466
11.01.2024 tarih ve 19 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4465
11.01.2024 tarih ve 18 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4464
11.01.2024 tarih ve 17 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4463
11.01.2024 tarih ve 16 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4462
11.01.2024 tarih ve 15 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4461
11.01.2024 tarih ve 14 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4460
11.01.2024 tarih ve 13 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4459
11.01.2024 tarih ve 12 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4458
11.01.2024 tarih ve 11 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4457
11.01.2024 tarih ve 10 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4456
11.01.2024 tarih ve 9 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4455
11.01.2024 tarih ve 8 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4454
11.01.2024 tarih ve 7 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4453
11.01.2024 tarih ve 6 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4452
11.01.2024 tarih ve 5 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4451
11.01.2024 tarih ve 4 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4450
11.01.2024 tarih ve 3 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4449
11.01.2024 tarih ve 2 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4448
11.01.2024 tarih ve 1 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4447
14.12.2023 tarih ve KH karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4446
14.12.2023 tarih ve 337 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4445
14.12.2023 tarih ve 336 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4444
14.12.2023 tarih ve 335 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4443
14.12.2023 tarih ve 334 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4442
14.12.2023 tarih ve 333 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4441
14.12.2023 tarih ve 332 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4440
14.12.2023 tarih ve 331 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4439
14.12.2023 tarih ve 330 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4438
14.12.2023 tarih ve 329 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4437
14.12.2023 tarih ve 328 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4436
14.12.2023 tarih ve 327 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4435
14.12.2023 tarih ve 326 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4434
14.12.2023 tarih ve 325 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4433
14.12.2023 tarih ve 324 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4432
14.12.2023 tarih ve 323 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4431
14.12.2023 tarih ve 322 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4430
14.12.2023 tarih ve 321 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4429
14.12.2023 tarih ve 320 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4428
14.12.2023 tarih ve 319 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4427
14.12.2023 tarih ve 318 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4426
14.12.2023 tarih ve 317 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4425
14.12.2023 tarih ve 316 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4424
14.12.2023 tarih ve 315 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4423
14.12.2023 tarih ve 314 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4422
14.12.2023 tarih ve 313 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4421
14.12.2023 tarih ve 312 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4420
23.11.2023 tarih ve 311 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4419
23.11.2023 tarih ve 310 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4418
23.11.2023 tarih ve 309 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4417
23.11.2023 tarih ve 308 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4416
23.11.2023 tarih ve 307 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4415
23.11.2023 tarih ve 306 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4414
23.11.2023 tarih ve 305 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4413
23.11.2023 tarih ve 304 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4412
23.11.2023 tarih ve 303 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4411
23.11.2023 tarih ve 302 karar numaralı meclis kararı için tıklayınız. 4410
23.11.2023 tarih ve 301 karar numaralı meclis kararı için t&