Live Stream


Mevzuat Birim Dosya
Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği Özel Kalem Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği Hukuk Müşavirliği
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Emir ve Yasaklar Yönetmeliği Zabıta Dairesi Başkanlığı
Hal Yönetmelliği Zabıta Dairesi Başkanlığı
Hasta Nakil Ambulansı Yönergesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği Teftiş Kurulu Başkanlığı
Mezarlıklar Yönetmeliği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Belediye İtfaiye Yönetmeliği İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Değişikliği Karar No:2009/15316 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Değişikliği Karar No:2015/7401 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İç Denetim Yönergesi İç Denetim Birimi
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Mali Kontrol Yönergesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönergesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü Yönetmeliği Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü
Kararlar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Deniz Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü
Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü Elektrik, Sıhhi Tesisat, İnşaat ve Marangozhane Servisleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Tc. Muğla Büyük Şehir Belediyesi Sağlik Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanliği Hasta Nakil Ambulansi Çalişma Yönergesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yayın Yönergesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Büyükşehir Belediye Konservatuvar Disiplin Esasları Yönergesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Evde Bakım Hizmetleri Yönergesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Esaslarına İlişkin Yönergesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Baca ve Yağlı Kanal Temizleme ve Denetim Yönergesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Genel Sekreter
Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel İçin Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliğİ Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliği Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletlemeri A.Ş Gündüz Bakımevleri Görev ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Şirketler Üst Kurulu Yönergesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı-2018 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yapısı, Görev, Usul ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanı
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Altyapı ve Kooardinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
İtfaiye İç Hizmet Yönergesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Mekansal Planlama Hizmetleri Yönergesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı