Live Stream

Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi İşi İhalesi


09.07.2024


İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İlçesi 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi İşi İhalesi 10.07.2024  Çarşamba günü saat: 10.00'da Elektronik Ortamda yapılacaktır.