Live Stream

İtfaiye Eri Alımı İlanına Başvuran Adayların Sınav Sonuçları


28.09.2023


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2023 Yılı İtfaiye Eri Alımı İlanına başvuran adayların sınav sonuçları belirlenmiştir.

İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçları için  tıklayınız...


  Atanmaya hak kazanan adaylar 02 Ekim 2023 - 13 Ekim 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Caddesi No: 67 Menteşe/MUĞLA) aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuru yapacaklardır. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecektir. Ancak posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

  Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler:

  a)  Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.)

       Dilekçe örneği için tıklayınız...

  b)  Diploma Aslı, Noter Tasdikli Örneği veya Mezuniyet Belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  c)  Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği

  ç) Sağlık açısından İtfaiye Eri Olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

  d) 6 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar memuriyete uygun olmalıdır)

  e) Adli sicil kaydı belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  f) Güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesi (E-Devletten alınabilir.)

  Büyükşehir Belediyemizce yapılacak belge incelemesinden sonra koşulları sağlayan adayların atamaları yapılacaktır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.