Meclis Canlı

Ortaca İlçesi, Gölbaşı Mahallesi, 26 Nolu 3194/18. Madde İmar Uygulaması Askı İşlemi


07.02.2024


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız...