Geri Haber Listesine Git

Büyükşehir, Geleceğin Şehir Plancılarıyla Bir Araya Geldi


Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe Ünal, Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama 2. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe Ünal, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. sınıf öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi’nin imar ve şehircilik alanında yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca toplantıya katılan yaklaşık 85 öğrenciye, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Planlama Şube Sorumlusu Özlem Çerçi tarafından 10 Mart 2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kesinleşen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında ve Muğla ilinin 2025 yılındaki sosyal, ekonomik, demografik, kültürel ve ticari yapısının nasıl şekilleneceği konularında bilgiler verildi.Muğla İli Datça İlçesini bu yıl ki alan çalışmaları kapsamında proje alanı olarak seçen Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı uzman personeli tarafından, il genelinde Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma ve modern tarım konusunda yaptığı çalışmalar ve projelerle ilgili sunum yapıldı. Ayrıca Menteşe Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Yeliz Kanat Durmaz, öğrencilere kırsal alanlara yönelik Tip mimari projeler ve sokak sağlıklaştırmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.