Geri Haber Listesine Git

Büyükşehir, Hizmet İçi Eğitimlere Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, personellere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkan V. Fatoş Arslan tarafından Daire Başkanlıklarınca 2016 yılı bütçesini hazırlamakla görevlendirilen personellere “Analitik Bütçe Sistemi ve Hazırlık” sürecinde yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi. Eğitim seminerinde personellere, Analitik Bütçe Sistemi ,bütçenin stratejik plan ve performans programı ile ilişkisi , bütçe hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, bütçe tertipleri arası ödenek aktarmalarında yapılması gerekenler ve otomosyon programına bütçe tekliflerinin nasıl girileceği hakkında bilgiler verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkan V. Fatoş Arslan, kurumların bütçelerinin o kurumun başarısı ve gelişmesinin izlenmesinde en önemli göstergelerden biri olduğunu belirtti. Arslan; “Mahalli İdarelerde 2006 yılında kullanılmaya başlanan Analitik Bütçe Sınıflandırması ile mali istatistiklerin daha düzenli, daha güvenilir, daha tutarlı ,analize ve ölçmeye elverişli şekilde tutulması amaçlandı. Birimlerin bütçe hazırlığında “Stratejik Plan ve Performans Programındaki” amaç ve hedeflerini iyi analiz ederek bunlar için ne kadar kaynak ihtiyacına gereksinim duyulacağını tespit edip tekliflerini bu doğrultuda oluşturmalarının kurumun “Analitik Bütçe Sınıflandırmasındaki” amaçlara ulaşması açısından büyük öneme sahip.” dedi.