Geri Haber Listesine Git

Muğla’nın Kılavuz Planıyla İlgili Milas’ta Bilgilendirme Toplantısı DüzenlendiMuğla Büyükşehir Belediyesi, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın daveti üzerine 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Muğla’nın kılavuz planıyla ilgili bilgilendirme toplantısında, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe Ünal ve Nazım Planlama Şube Müdürlüğü ekibi 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planının genel ilke ve esaslarına ilişkin vatandaşlara açıklayıcı bilgiler verdi. Daha önce MUTSO ve Bodrum'da düzenlenen bilgilendirme toplantılarının üçüncüsü Milas İlçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planının Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin onama yetkisinin bulunduğu alanı kapsadığı belirtilerek, diğer ilgili idarelerin onama yetkisi olan alanlarla da bütünleştirildiği açıklandı. Toplantıda, planlama alanının Muğla İl bütününün yüzde 73’lük kısmını kapsadığı; ancak bu yüzde 73’lük alanın, yaklaşık yüzde 62’sinin orman alanı, yaklaşık yüzde 20’sinin ise tarım alanı olduğu belirtilerek, bu planla kullanım kararı getirilerek gelişmeye açılan alanın sadece planlama alanının yüzde 1,2’lik kısmını kapsadığı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe Ünal, söz konusu planın ölçeğinin gerektirdiği detayda, genel arazi kullanımlarının yer aldığı bir plan olduğu; kentsel yerleşme alanı olarak belirlenen alanların sadece konut alanı kullanımını içermediği, konut alanları ile birlikte diğer kentsel-sosyal ve teknik alt yapı alanlarını da içeren kullanımların bulunduğu alanları ifade ettiğini söyledi. Planda ölçeğin gerektirdiği yerleşme alanları ve diğer kentsel arazi kullanım kararlarının sınırlarının şematik olarak belirlenmiş olması nedeniyle planın ölçeği gereği bu plandan ölçü alınarak uygulama yapılamayacağı konularını vurgulayan Ünal; “Ayrıca, alt ölçekli imar planlarının Muğla İlimizin rehberi niteliğindeki 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak şekillenecek. Bununla birlikte, plan üzerinde ihtiyaç doğrultusunda “1/5.000 ölçekli öncelikli nazım imar planı yapılması zorunlu alanların belirlendiği, bu alanlara ilişkin alt ölçekli imar planı çalışmalarının söz konusu 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planının kesinleşmesini takiben etaplar halinde ivedilikle yürütülecek. Diğer taraftan, söz konusu planın, plan hükümleri ve plan açıklama raporu ile bir bütün olduğu, 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı değerlendirilirken bu üç unsurun birlikte ele alınması gerekiyor.” dedi.Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planına ilişkin bilgiler aktarıldıktan sonra, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Enver TUNA planın meclis ve komisyondaki değerlendirme sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Toplantı katılımcıların soruları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe Ünal’ın sorulara açıklayıcı yanıtlarıyla sona erdi.