Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 100                           

Karar Tarihi  : 09/03/2017                

KONUSU:

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02/02/2017 tarihli ve 47720051-301.01-376 sayılı yazılarına istinaden, 09.02.2017 tarih 66 sayılı Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Kararının son paragrafında yer alan “1693 parsel” ifadesinin “1963” parsel olarak tashihi hususunun görüşülmesi.    

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/03/2017 tarih ve 47720051-301.01-661  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.