Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :100                          

Karar Tarihi   :10/03/2016              

KONUSU:

           Kadro iptal ve ihdasın görüşülmesi   

           İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 26/02/2016 tarihli ve 13456491-907.02-1039 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.