Geri Tüm Meclis Kararları

 T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :100                                      

Karar Tarihi :08/07/2014                            


KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE HAVAALANLARINA ULAŞIMIN KOLAYLAŞTIRILMASI, REKABET ORTAMI YARATILARAK VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA KURULAN OTOBÜS HATTI İŞLETİLMESİNİN MUTTAŞ’A 31/12/2015 TARİHİNE KADAR GEÇİCİ OLARAK 30.000,00TL BEDEL İLE DEVREDİLMESİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 03/07/2014 tarih ve 55958178-496 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

          İlgi  : (a) 6360 Sayılı Kanun.

                   (b) UKOME  Yönetmeliği

                    (c) Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Kurulunun 24.06.2014 tarih ve 2014/1-17 sayılı kararı.

          Muğla ili sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikler bakımından ülkemizin önde gelen turizm merkezlerindendir. Bu nedenle de her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi ilimizi ziyaret etmektedir. İlimize gelen ziyaretçiler ve ilimizde ikamet eden vatandaşlarımızın büyük bölümü güvenli ve hızlı olması nedeniyle hava ulaşımını tercih etmekte olup, söz konusu ulaşım, Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanları kullanılmak suretiyle gerçekleşmektedir.

          Tur Şirketleri tarafından getirilen turistler haricindeki münferit yolcuların Milas- Bodrum ve Dalaman Havaalanlarından ilçe merkezlerine ulaşımı Havaş A.Ş. tarafından karşılanmakta olup Menteşe, Yatağan ve Milas ilçelerinden havaalanlarına doğrudan toplu ulaşım imkânı bulunmamakta, söz konusu ihtiyaç ticari taksiler tarafından karşılanmaktadır.

          Havaş A.Ş. ve ticari taksiler tarafından sunulan ulaşım hizmeti, başka hizmet sunan kurum olmaması nedeniyle yüksek ücretler karşılığında sağlanmakta, bazı ilçelere ulaşımda uçak biletinin iki katına varan taksi ücretleri alınmaktadır. Bu durum da vatandaşların tepkisini çekmekte ve Muğla Büyükşehir Belediyesince havaalanlarına hizmet sunulması yönünde yoğun talep bulunulmaktadır.

          Muğla ili ilgi (a) kanuna istinaden Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmış olup, tüm ulaşım hizmetleri Muğla Büyükşehir Belediyesi uhdesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda ilgi (b) yönetmeliğine istinaden toplanan Ulaşım Koordinasyon Kurulunun 24.06.2014 tarihli toplantısında, Muğla Büyükşehir Belediyesince, havaalanlarına ulaşımın kolaylaştırılması, rekabet ortamı yaratılarak vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması maksadıyla;

          Muğla(Menteşe)-Yatağan-Milas(Milas-Bodrum Havalimanı) gidiş-dönüş, Muğla(Menteşe)-Ula-Köyceğiz-Ortaca-Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş, Bodrum-Milas(Milas-Bodrum Havalimanı) gidiş-dönüş, Fethiye-Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş, Marmaris-Köyceğiz-Ortaca, Dalaman (Dalaman Havalimanı) gidiş-dönüş belediye otobüs hattı konulması teklifi yapılmış olup, söz konusu teklif ilgi (c) kurul kararıyla kabul edilerek, bahse konu güzergâhlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Belediye Otobüsü hattı kurulmasına ve işletilmesine veya işlettirilmesine karar verilmiştir.

          Söz konusu güzergah iznine istinaden 5216 Sayılı kanunun 26’ncı maddesinde “…Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir hükmüne istinaden Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarının sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu MUTTAŞ’a 31.12.2015 tarihine kadar geçici olarak toplam 30.000,00 Türk Lirası bedel ile devredilmesine; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.