Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :100                        

Karar Tarihi  :09/05/2019            

 

KONUSU:

          Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1257 ada 1 parsel numaralı 1.868,00 m² ve 1257 ada 3 parsel numaralı 1.868,00 m² "Arsa" niteliğindeki taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince 01.07.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 5 (beş) yıllığına Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.1305 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.