Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 101                            

Karar Tarihi   : 09/03/2017                

KONUSU:

   İlimiz Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi Toptancı Hali Sosyal Tesisler alanı içerisinde bulunan ve ekli krokide gösterilen H Blok 4 dış kapı numaralı 60,00 m² alanın ofis olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Fethiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.     

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2017 tarih ve 47720051-301.01-654 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.