Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :101               

Karar Tarihi  :10/03/2016                                                       

KONUSU:

             Zabıta Dairesi Başkanlığınca yetki ve sorumluluk alanlarında kurulan bölge amirliklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 8 adet motorsiklet alınması hususunun görüşülmesi

             Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 01/03/2016 tarihli ve 28673394-020/476 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.