Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :101                

Karar Tarihi :10/04/2015   

KONUSU:

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları

       b) 2015 yılında Ula İlçe Belediyesi Başkanlığınca uygulanacak Gelir Tarifeleri

Plan ve Bütçe Komisyonunun 26/03/2015 tarihli Komisyon raporunda;

Meclisimizin 10/03/2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Ula Belediyesinin 2015 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvellerinde yapılan değişiklik, Komisyonumuzun 26.03.2015 tarihli toplantılarında incelendi.                                          

  Ula Belediyesinin 04.02.2015 tarih ve 2015/11 sayılı Meclis Kararı ile 2015 yılı gelir tarifesinde yapılan değişiklikler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, gereğince değerlendirilmiş, aşağıda belirtilen değişiklikler yapılarak Komisyonumuzca oybirliği ile uygun       görülmüştür. 

Akyaka Mahallesi Açık Pazaryerinde kapalı alanlarda her gün satış yapan manav ve satıcılardan;

            18 m²'ye kadar aylık 135,00.-TL. olmak üzere yıllık 1.620,00.-TL. ifadesinin 18 m² dahil  aylık 135,00.TL. yıllık 1.620,00.-TL.,

            19-22 m² ye kadar aylık 165,00.-TL. yıllık 1.980,00.-TL. ifadesinin 19-22 m² dahil aylık 165,00.-TL. yıllık 1.980,00.-TL,

            23-30 m² ye kadar aylık 225,00.-TL. yıllık 2.700,00.-TL. ifadesinin  23-30 m² dahil aylık 225,00.-TL. yıllık 2.700,00.-TL.,

            31-36 m² ye kadar aylık 270,00.-TL. yıllık 3.240,00.-TL. ifadesinin 31-36 m² dahil aylık 270,00.-TL. yıllık 3.240,00.-TL,

            37-55 m² ye kadar aylık 470,00.-TL. yıllık 5.640,00.-TL.  (KDV dahil)  ifadesinin 37-55 m² dahil aylık 470,00.-TL. yıllık 5.640,00.-TL. ( KDV dahil)  olarak düzeltilerek Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur.  Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Ula Belediyesinin 2015 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvellerinde yapılan değişiklikler konusuna ait plan ve bütçe komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.