Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :101                

Karar Tarihi :08/07/2014   

KONUSU:

KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 02/07/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Belediyemizde bulunan 5 dereceli YH Sınıfı 1 adet Hizmetli kadrosunun iptal edilerek, 5 dereceli 1 adet YH Sınıfı Bekçi kadrosunun ihdasına,

5 dereceli GİH Sınıfı 1 adet Memur kadrosunun iptal edilerek 5 Dereceli GİH Sınıfı Kameraman kadrosunun ihdası için Norm Kadro Yönetmeliği’nin

11. maddesi uyarınca güncellenmesine; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


Tabloyu görmek için tıklayınız.