Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :101                        

Karar Tarihi :09/05/2019            

 

KONUSU:

          Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz, Bodrum İlçesi, Çarşı Mahallesi, 1163 ada 44 parsel numaralı 315,95 m² yüzölçümlü “Arsa” niteliğindeki taşınmazın Bodrum Belediye Başkanlığı hizmetlerinde kullanılması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıllığına bedelsiz olarak Bodrum Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.1306 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.