Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 102                            

Karar Tarihi   : 09/03/2017                

KONUSU:

       Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından paylaşıma konu edilen veya  değerlendirilmeyen taşınmazların ek-1 de sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Belediyesi Tüzel Kişilikleri adına Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince devirlerinin yapılması ve Belediye Başkanlığımıza devredilmesi durumunda, Fehiye İlçesi, Üzümlü Mahallesi 609 ada 43 parsel numaralı 2.487,14 m² yüz ölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan binanın ek-2 de taralı olarak belirtilen alanının, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreliğine bedelsiz olarak Fethiye Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.      

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2017 tarih ve 47720051-301.01-652  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.