Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :102                                            

Karar Tarihi   :10/03/2016                                

KONUSU:

           Muğla Koruma Amaçlı İmar Planında tescilli yapı olarak  gösterilen İlimiz, Menteşe İlçesi, Şeyh mahallesi 341 ada 73 ve 341 ada 47 parsel numaralı taşınmazlar ile Muğla-Marmaris Kale ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planında tescilli yapılar olarak gösterilen; İlimiz, Marmaris ilçesi, Kemeraltı  mahallesi 23 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parsellerin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15/a maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınması veya 18/u maddesine göre kamulaştırılması ve İlimiz, Bodrum ilçesi, Turgutreis mahallesi 718 ada 5 parsel numaralı 162.46 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/03/2016 tarihli ve 99506623-301.01/668 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.