Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :102                                       

Karar Tarihi :10/04/2015                          

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

       a) Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi merkezinden Fethiye T tipi Kapalı ve Açık Ceza Kurumuna giden yolun, isminin “Onüş Caddesi” yerine “Adalet Caddesi” olarak değiştirilmesine yönelik Seydikemer İlçe Belediye meclisinin 03/03/2015 tarih ve 37 sayılı kararının onaylanması

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/03/2015 tarihli Komisyon raporunda;

            İlgi:     18/03/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 06/03/2015 tarih ve 64061556-301.01-2015-300 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi merkezinden Fethiye T tipi Kapalı ve Açık Ceza Kurumuna giden yolun, isminin “Onüş Caddesi” yerine “Adalet Caddesi” olarak değiştirilmesine yönelik Seydikemer İlçe Belediye meclisinin 03/03/2015 tarih ve 37 sayılı kararının onaylanması" konusu görüşüldü.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi    : 03/03/2015 tarih ve 37 sayılı Seydikemer İlçe Belediyesi Meclis Kararı.

            İlgi tarihli Meclis Kararı ile Seydikemer İlçesi Eşen mahallesi merkezinden, T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden yolun, isminin "Onüş Caddesi" yerine "Adalet Caddesi" olarak değiştirilmesine yönelik Seydikemer İlçe Belediyesi Meclisinin  03/03/2015 tarih ve 37 sayılı kararının onaylanması hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini;

Bilgilerinize arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan ;“ Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi merkezinden Fethiye T tipi Kapalı ve Açık Ceza Kurumuna giden yolun, isminin “Onüş Caddesi” yerine “Adalet Caddesi” olarak değiştirilmesine yönelik Seydikemer İlçe Belediye meclisinin 03/03/2015 tarih ve 37 sayılı kararı komisyonumuzca incelenmiş olup 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi uyarınca Komisyonumuzca uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

 Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi merkezinden Fethiye T tipi Kapalı ve Açık Ceza Kurumuna giden yolun, isminin “Onüş Caddesi” yerine “Adalet Caddesi” olarak değiştirilmesine yönelik Seydikemer İlçe Belediye meclisinin 03/03/2015 tarih ve 37 sayılı kararının Komisyonca uygun olduğuna oybirliği ile karar verilen İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.