Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 102                           

Karar Tarihi   : 28/05/2020              


KONUSU:

          Muğla Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan Güllük Çekek Yeri, Bodrum, Marmaris, Fethiye Limanlarında bağlı bulunan ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 19.03.2020 tarihinden itibaren tahakkuk açılıp ödemesini tamamlayamayan ve 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımları ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kapsama dahil olan teknelerin ilgili Kanun çerçevesinde 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi ve ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsili ile Denetimli Özel Halk Aracı kapsamında toplu taşıma faaliyeti gösteren işleticilere ait hat kira/sözleşme borçlarının gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 ay süre ile ertelenmesi hususunun görüşülmesi

 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarihli ve 36924739-105.04-E.11720 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.