Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :103                                            

Karar Tarihi   :10/03/2016                                

KONUSU:

         6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Bodrum İlçesinde Tüzel Kişiliği sona eren Köy ve Belde Belediyelerine ait değerlendirilmeyen taşınmazların Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince Ek-1’de sunulan Taksim Listesi kapsamında ilgili Tüzel Kişilikler adına paylaşılması hususunun görüşülmesi

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/03/2016 tarihli ve 47720051-301.01/666 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.