Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 103                  

Karar Tarihi     : 28/05/2020      


KONUSU:

             Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 yılı 1. Olağanüstü toplantısına katılamayan;

           Mehmet Onur ŞAHBAZ, Gürsel İNCE, Alim UZUNDEMİR, Alper ÇALIKOĞLU ve Bayram Önder AKDENİZLİ’nin mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.