Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :104                        

Karar Tarihi  :09/05/2019            

 

KONUSU:

          Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan ve İlimiz Fethiye İlçesi Göcek Mahallesinde yer alan taşınmazların 10 (on) yıl süre ile kiralanması ve faaliyet konularının belirlenmesine yönelik 14/09/2017 tarih 303 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı alınmıştır. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ihale çalışmalarında Göcek Mahallesinde yer alan taşınmazlardan bazılarının faaliyet konularının değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş olup; İlimiz Fethiye İlçesi Göcek Mahallesindeki yazı eki listede belirtilen taşınmazların faaliyet konularının değiştirilmesi ve 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince görüşülmesi.

 

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.1330 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.