Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 105                            

Karar Tarihi   : 09/03/2017                

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Kanununun 7/s maddesi ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması hakkındaki Kanunun 1. maddesinde görev tanımlaması ile mülkiyetin kime ait olması gerektiği tanımlanan,  Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6/1. maddesine istinaden,  Menteşe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 06/02/2017 tarih 02 numaralı kararı ile mezarlık olarak kullanılması uygun görülen; İlimiz Menteşe İlçesi, Kuyucak Mahallesi, Küçükkuyucak (Çayır Yeri) Mevkii 147 ada 1 parsel numaralı 1.014,93 m² yüz ölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın maliki Hasan Hüseyin SERT’in şartlı bağışının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesine istinaden kabulüne ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 705. ve 706. maddelerine istinaden Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tesciline yönelik karar alınması hususunun görüşülmesi.          

                 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2017 tarih ve 99506623-301.01/653  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.