Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 106                     

Karar Tarihi  : 09/03/2017        

KONUSU:

Dalaman Belediye Başkanlığının 22/02/2017 tarih ve 99/33 sayılı yazılarına istinaden, 08/12/2016 tarih ve 510 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararının, 7. sayfasında belirtilen  “Belediyemizce çöp toplama hizmeti götürülen meskenlerden (boş olsa dahi) Evsel Katı Atık Toplama Ücreti alınacaktır.” maddesinin iptal edilerek; “Boş olan mesken ve işyerlerinden elektrik faturası, su faturası ve muhtardan alınan evde oturmadığına dair belgenin ibraz edilmesi halinde evsel katı atık toplama ücreti iptal edilecektir.” maddesinin eklenmesi hususunun görüşülmesi.            

          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 08/03/2017 tarih ve 33887833-50.01-809 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.