Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :106                             

Karar Tarihi :12/08/2014                

KONUSU:

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU

a)   T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI İLİŞKİN YÖNETMELİK

Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun 24/07/2014 tarihli ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/07/2014 tarihinde komisyonumuza sevk ettiği “T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları İlişkin Yönetmelik”  görüşüldü. Yönetmeliğin Madde 13. (1)Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görev yetki ve sorumlulukları arasına

bb) Halk sağlığı için risk oluşturan sivrisinek, karasinek, haşere, kemirgen gibi vektör özelliği taşıyan canlıların kent genelinde yayılmasının azaltılması amaçlı ilaçlama hizmetinin yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu kurmak, kurdurmak, denetlemek.

cc) Vektör mücadelesi hizmetinin yürütülmesinde, uygulama sahalarının fiziksel olarak geliştirilmesine yönelik öneriler sunmak, buna yönelik girişimlere yardımcı olmak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek; ibarelerinin eklenmesi kaydıyla hazırlanan ve Çevre ve Sağlık Komisyonunca oy birliği ile kabul edilen “ T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları İlişkin Yönetmelik “  aşağıdaki şekliyle  OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.