Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 107                  

Karar Tarihi    : 09/03/2017      

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Şemasının Güncellenmesi.     

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2017 tarih ve 13456491-601.04.01-908 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.